”One Who Serves” – ”En som tjänar” via James McConnell 6 augusti, 2017

”One Who Serves” – ”En som tjänar”

via James McConnell

6 augusti, 2017

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om, Om, Hälsningar till er!

Vi är Den som Tjänar i händelse att det finns någon där som ännu inte känner till det. Och vi finns här för exakt den anledningen: att tjäna. Att få vara en del av ert uttryck precis som ni har varit en del av vårt uttryck och vi fortsätter att älska er alltigenom hela denna process.

Det är en process, gott folk, det är en process som ni går igenom och det kommer tidvis att vara lite gropigt och som en stenig väg, vilket demonstrerades för er lite grann (en dispyt uppstod under vår diskussion där någon i gruppen blev rätt ilsken och upprörd och sedan gick ut). Men vi lovordar er så mycket för det sätt som ni hanterade denna specifika situation. Förde vi fram det inför er? Nej det gjorde vi inte. Vi gjorde det inte men det tilläts ske. Och det tilläts bli så, för det finns en anledning till det. Det finns en anledning till att visa er hur kundalini-energin kan bli manipulerad här. Och när kundalini-energin stiger upp innan det är dags, så kan många saker inträffa, såsom öppningar, öppningar till aurafältet, öppningar in från astralvärlden. Detta är vad som hände och det hände i detta specifika ögonblick här med vederbörande som råkade in i vissa krafter, vilka just i den stunden inte kunde hanteras.

Detta betyder inte att vederbörande på något sätt skulle befinna sig i någon som helst fara, eller på något sätt skulle ha blivit en del av de mörka krafterna eller något av det slaget. Nej, långt ifrån. Men det är nu en tid att när det inträffar, så måste man ta sig igenom det och fortsätta vara i ljuset. Det är det som är viktigt, för när skuggorna blir upplysta, så blir de som befann sig i skuggorna och som så gärna ville stanna kvar inom skuggorna, dessa blir nu förda upp till ljuset. Och de gillar inte alls ljuset.

De av er som har sådana minnen – inte så mycket minnen, men som har gått igenom dessa historier, filmer, saker som handlar om vampyrer och allt sånt. De skyr ljuset. De gillar inte att vara i ljuset. Och de kan inte vistas i ljuset, för ljuset kommer att förstöra dem i de lägre vibrationerna, där de finner att de själva befinner sig.

Men när ni fortsätter att röra er upp till de högre vibrationerna, så börjar allt detta skifta och förändras och alla sjukdomar, alla de saker som ni har tagit er an, alla de frustrationer och den ångest och allt det som hör till denna övergång, kommer att försvinna. De kommer helt enkelt att försvinna. I ett ögonblick kommer ni att vakna upp – nästintill bokstavligen vakna upp – och allting kommer att ha skiftat på ett ögonblick. Då kommer ni att veta att ni har kommit fram.

Ni har åter engång kommit tillbaka. Tillbaka dit varifrån ni kom. På ett sätt hem för er själva och såsom Sananda sade, när detta sker så kommer ni att förstå så mycket mer av det som vi har sagt när vi säger att allting blir orkestrerat.

Stanna kvar i det. Var medvetna om detta. Inte bara tro på det, utan var medvetna om det inuti er själva, att allting är en del av orkestreringen.

 

Source 1 – Source 2 – Channel: James McConell – “Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...