Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 6 augusti

Bild t Michaels text

Brendas Blogg, 6 augusti 2016
via Brenda Hoffman

Mina Kära!

Många av er är rädda att ni återvänder till er 3D-varelse med era senaste känslomässiga upp- och nedgångar. Istället hävdar ni er själv.

Ni har slutfört era rädslolektioner. Även om ni kanske glider in i rädsla då och då, är den rädslan inte överväldigande eller långvarig. De farhågor ni upplever nu är att ni inte är tillräckligt bra, komplett nog eller smart nog att uppfylla ert jorduppdrag i denna livstid.

Dessa självvärdesrädslor kommer också att vara flyktiga. Inte för att ni måste rensa flera bitar, men eftersom ni djupt inombords vet ert värde, er kompetens – och det skrämmer er.

Sådant är att vänta. Precis som det var sant när ni började på ett 3D-jobb med oro för om ni kunde slutföra de uppgifter, som krävdes av er nya arbetsgivare, vilka ni så definitivt gått med på under intervjun.

Ni är redo. Ni har kompetensen. Det är dags för er att börja ert nya liv i er nya varelse.

Många energier flyter omkring på jorden nu och uppmuntrar er att vara er, fullt ut. Ni upptäcker att ni är så anpassade till att fungera på en minimal nivå på jorden att ni behöver öka takten, så att säga, till den hela varelse som ni har blivit.

Ni är beroende av den varelse ni accepterade när ni först kom till jorden i detta liv, då ni ignorerade den ni har blivit. Att beteckna er själv som gud eller gudinna inte är olämpligt, för det är vad ni är nu.

Ändå projicerar ni känslor av värdelöshet till er själv. ”Hjälp mig”, fortsätter att vara ert rop, trots att ni har större förmågor än de ni ropar på.

Kanske vårt sista uttalande verkar hädiskt, för hur kan ni vara mer kapabel än änglar eller era guider? Även om det är sant att de som ni ropar på har fantastiska förmågor, är de inte av jorden vid den här tiden. Deras förmågor handlar mer om att hjälpa er att skapa ett nytt ni, så att ni i er tur kan hjälpa dem som vill följa.

De som ni ropar på har kompetenser som skiljer sig från era – kanske mer sofistikerade än era kunskaper är. Men de är inte på jorden vid den här tiden. De kan uppmuntra, påminna och peka på en ny riktning åt er. Men de är inte ni, och de är inte på jorden.

Detta är en oerhört viktig skillnad, som ni ska komma ihåg. För ni har mer kunskaper än de ni ropar till, eftersom ni är på jorden under denna övergång. Även om de flesta av de entiteter ni ropar ut till har upplevt åtminstone ett jordeliv, har de inte skapat jorden och inte heller har de blivit de Olympiska jordmästare ni är nu.

Tänk på dem som ni ropar till, som handledare som ni har vuxit ifrån. För ni har utvecklats bortom en punkt som alla, som inte är av jorden i detta liv och slutför denna övergång, kan förstå.

Det är dags för er att flyga ut ur boet. Naturligtvis är det mycket lättare att ropa till änglarna och era guider i både kärlek och ilska, än att acceptera att ni är skickligare i det ni behöver nu, än någon av jorden eller i etern.

Ingen av dem ni ropar till är spädbarn av 5D-jorden, vilket är sant för er.

Detta vetande, djupt inom er, skrämmer er en hel del. Precis som det var sant när ni lämnade ert 3D-hem för att aldrig återvända. ”Är jag tillräckligt erfaren? Vet jag hur man lever utan det känslomässiga och ekonomiska stödet av min 3D-familj?”

Så ni rör er genom den rädslan. För ni är flammande spår som aldrig tidigare har flammat. Och ni gör det ensam. Även om ni kan ha vänner på liknande banor, blir ni inte berörd av deras upprymdhet över deras väg, vilket var fallet när ni båda var i 3D och delade era rädslor och äventyr.

Ni är annorlunda vilket också era vänner är. Det är så av en anledning. Om alla ni som är i spetsen för denna jord / varelse-övergång, var på samma väg, skulle de som följer ha ett antingen / eller-beslut. Istället flammar ni som helhet miljontals spår så att de som följer kan välja eller lägga till fler.

Ni skapar basen för den vackra gobeläng som ska bli nya jorden, nya ni och nya andra.

Så ni erkänner äntligen att ni är DET. Att ni har lämnat ert bekväma 3D-bo och skapar en unik tråd / spår som andra kan följa eller inte, beroende på deras inre kallelse.

Samtidigt är ni livrädd att ni kommer att göra något fel så att gobelängen blir trasig eller på annat sätt oangenäm. Detta är inte möjligt eftersom ni skapar basen, medan andra kommer att fylla i den bild ni tillsammans vill skapa.

Ett sådant koncept lindrar inte nödvändigtvis er rädsla för att inte vara tillräckligt bra – speciellt om ni ännu inte har skapat er jorddröm.

Oroa eller frukta inte. Om ni ännu inte har skapat er jorddröm – så kommer ni. Det är bara det att tidpunkten ändrats lite när ni flyttade in i olika faser. Nu är ni alla mer som dansare, som väntar i kulisserna på er tur att vara i rampljuset.

Några av er har skapat er jorddröm – eller delvisa jorddröm – så ni känner er mer trygg i att expandera till nya ni. Vilket är lite annorlunda mot de som har de ekonomiska resurserna för att snabbt lämna 3D-positioner som inte känns rätt.

De av er som ännu inte skapat er jorddröm är lite mer äventyrslystna för ni flyttar in i ert nya ni, utan en bekväm jordsnuttefilt. Ni kommer att skapa den snuttefilten. Precis som ni kommer att lysa i ert nya ni när ni accepterar att ni är erfaren, värderad, modig och absolut på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Ni är fri att vara ni i er helhet, i stället för en eller två segment på ett skrämmande 3D-jordeplan. Ni måste inse hur kraftfull ni är – vilket ni kommer, inom en mycket kort tid.

Ni är verkligen gudarna / gudinnorna av jorden och Universum med färdigheter som är okända av de flesta i Universum. Ni är NI i hela er flammande kärlek och ära. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...