Brendas blogg via Brenda Hoffman, 5 mars

Mina kära,

Även om förändringarna på jorden förefaller att påverka er så gör de inte det. Många förblir rädda för vad ”de” kan åsamka er, om det nu är världsledare eller förskjutningar inom själva jorden.

Er rädsla är att ni kan vara glada och lyckliga inom er själva till att – ett världskrig startar, regnet förstör skörden, en familjemedlem hamnar i smärta, osv.

Ni fortsätter att lägga ett lock på er glädje, ”Jag kan vara lycklig såvida inte detta händer”.

Ingen mängd av rädsla, oro eller ånger förändrar någonting alls. Och det har i själva verket aldrig gjort så – förutom att dra till sig denna rädsla till er. Och ni har inte ens längre kraften att göra så.

Om ni kommer ihåg, er kompletta färg och känslospektrum fortsätter att innehålla färger av rädsla och ilska – dessa färger är dock mer urblekta, mer flyktiga än vad som var sant för 3D rädslor över eoner av tid.

Det blir svårare och svårare för er att betona rädslan.

Även om ni kanske försöker att komma tillbaka till er 3D rädslostämning av ”om detta händer då blir mitt liv hemskt”. Detta är inte längre helt möjligt.

Ok, några rädslofragment kanske fortsätter att skramla runt inom er varelse – och som visar sig som ångest och rädsla som ni känner inför politik, krig och jordens förändring. Men dessa rädslofragment blir mindre dominerande då ni accepterar att ni i sanning är i en ny värld av glädje.

I det förgångna blev era rädslor er verklighet för ni hade föga makt i en värld av rädsla för att reducera eller eliminera dessa rädslor med glädje. Er glädje trubbades av till en punkt då glädje nästan ansågs som ett mirakel.

Nu då ni lär er att fullt uttrycka glädje och kärlek, så blir samma sak sant för era rädslor. Ni har avslutat era rädslobaserade liv. Det är dags att uppleva samma känslodjup i glädje. Så, era nuvarande rädslor har ingen grund.

I själva verket om ni kan skapa vad ni vill ha i glädje så blir det svårare och svårare att skapa i rädsla, ert liv kan inte fortsätta att vara ett träsk av smärta, vilket var sant under så många eoner av tid.

En sådan förskjutning är svårare än ni inser. För om era jordeliv under eoner av tid har varit att betona och leva i rädsla så kommer sannolikt er övergång till att förvänta och leva i glädje kräva vissa inre justeringar.

Precis som vad skulle vara sant om ni bodde på gatan och rotade efter mat och fick 20 miljoner dollar. Först skulle ni ifråga sätta hur verklig denna gåva var för det skulle förefalla alltför bra för att vara sant. Sedan skulle ni behöva ändra på era uppfattningar, tro och handlande från ett dagligt sökande efter mat och härbärge till att ha mer än ni någonsin skulle kunna konsumera. Så, är det för er nu.

Ni har levt fattiga liv på jorden tills nu. Visserligen var det ert val och ni har upplevt makt och/eller glädje i en eller flera liv. Men denna makt och glädje var begränsad till den mängd glädje som tilläts över globen och de karmiska bitarna ni önskade lösa upp.

Er karmiska palett är rentvättad. Er färglåda i glädje är dominerande och extremt färgstark. Låt detta vara så, med kunskap om att vad som projiceras utav de som önskar eller fortsätter att leva i rädsla inte kommer att bli er livsstil – för ni befinner på en annan plats.

Betyder det att ni inte kommer att ha fysiska krämpor eller att ni blir miljonärer på en dag? Kanske. Ert liv fylls av glädje hur nu denna fras talar till er.

Ni kommer med sannolikhet att ha en del smärta eller rädsla, för dessa urblekta färger fortsätter att vara en del av er färgpalett. Men denna smärta eller rädsla kommer att bli lika flyktig som glädje var i era tidigare liv.

Det finns många koncept i er nya-ni-övergång som är lätta att lyssna på, men svåra för er att fullt förstå och därför att ta åt er.

Er dominanta glädjepalett är vad ni tar er an. För även om ni känner att ni gör en övergång så fortsätter ni att forma koncept om er framtid baserade på många tänkbara värsta möjliga scenarion.

Detta är förväntat med tanke på det antal liv ni har levt i rädsla. Vet djupt inom er att glädje nu är er dominerande upplevelse. Med denna vetskap kan ni ta er an era nuvarande rädslor för att avgöra hur ett annorlunda perspektiv ändrar ert liv.

Låt oss gå tillbaka till era globala rädslor – vet att världens ledare bombarderas av samma energier som ni. Vet att jorden också skiftar över från smärta och rädsla till glädje. Vet att ni inte kan eller önskar kontrollera jorden. Och sannolikt så är ni inte en global beslutsfattare. Er rädsla är baserad på vad som kan hända även om ni inte har något att säga till om i dessa beslut.

Vet sedan att det mest gynnsamma handlandet för er, alla jordentiteter och jorden, är att ändra era tankar och trosuppfattningar från rädsla till glädje. Att göra så kommer att göra mer för att rensa ut globala rädslor än något annat handlande eller agerande.

Ändra era uppfattningar och tankar så att de vid maktpositioner bombarderas med kärlek och glädje från Universum – och er. Lev i glädje för att hjälpa de som önskar att göra så, men inte vet hur. Ert exempel kommer att ge dem något/någon att efterfölja.

Rädsla spreds utöver jorden på samma sätt. Ni tror väl inte att de första människorna på jorden vaknade upp i rädsla. Det var en inlärd erfarenhet. Så är det nu. Observationer, interaktioner, och positiva tankar kommer att skifta alla jordentiteter. Fortlöpande rädsla över vad som skulle kunna hända driver på och förlänger era rädslobaserade liv.

Låt er själva drömma och förvänta det bästa slutresultatet i alla situationer – och så blir det för evigt. Så är det. Amen.

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

Du gillar kanske också...