Brendas Blog via Brenda Hoffman, 4 oktober 2019

Brendas Blog via Brenda Hoffman

4 oktober 2019

 

Kära Ni,

Frasen ”Ni är inte ensamma” har utsagts många gånger den senaste åren. Även om vi från Universa är hängivna er tillväxt, så är vi inte ni. Det är ingen annan heller. Så på ett sätt är ni ensamma, inte i termer av era handlingar, men av era känslor.

Oavsett hur många vi är i ert Universella stödteam, så är ni ensamma i den fysiska världen. För sannolikt verkar även de ni älskar vara på en sådan annorlunda plats känslomässigt, ni kan inte förstå dem eller kanske inte vill vara nära dem.

Så ni känner er ensamma – och rädda. För ni förväntade er aldrig att känna på det viset när ni påbörjade er resa av självkärlek. Ni antog att ni skulle bli välkomnade av andra människor med likartade intressen och behov. Det har ännu inte hänt. För då ni fortsätter vidare från er övergångsstartpunkt känner ni er mer ensamma.

Naturligtvis kunde vi informera er om att detta är en hägring som har lite med verkligheten att göra. I sanning har ensamhet allt att göra med er nuvarande verklighet. Tänk i termer av att börja på en skola och leta efter indikatorer på rätt typ av beteende och ord. I den fasen av er övergång finns det ingen att observera eller lägga era känslor på av vad som är rätt, för ni är den första att gå i den skolan. Det finns inga andra som ni i den nya skolan. Så ni provar den ena och den andra klädseln, driver med andras beteenden eller försöker knyta an till någon, till ingen nytta. För även om andra tycker att ni är på rätt plats med rätta handlingar och ord – för ni är vana att 3D-låtsas – säger er inre kompass er att allt inte är bra. Ni är ensamma.

”Arbetade jag så här flitigt bara för att bli ensam, att bli ännu mer isolerad än jag var innan jag påbörjade denna mödosamma övergångsresa. Varför är jag så ensam?” Frågor utan svar. För ni vill att vi ska tala om för er att vänner mirakulöst kommer att dyka upp ikväll eller imorgon. Istället måste vi informera er om att ni är trend-sättarna. Något som inte känns rätt nu, men kommer snart att göra det.

Ni är inte längre en följare, ni är en ledare.

Precis som det var för de flesta som uppfann allt från hjulet till datorer, kanske andra pekar finger åt er nya varelse. För ni är inte lika dem med vilka dessa är bekväma.

Skillnaden mellan er och 3D-uppfinnare är att ni är mer förberedda på denna isolering än ni tror. För om ni noterar era reaktioner på andra kommer ni att upptäcka att ni isolerar er, istället för att som på vanligt 3D-sätt peka på vem är inne eller ute i samhället.

Ni skapar er isolering. Om vi skulle tala om för er att allt ni behövde göra för att få fler vänner vore att passa in i samhället, då skulle ni skratta åt oss. För ni vet redan hur man gör det.

Ni väljer att inte längre vara i cirkeln av social anpassning.

Ni kanske minns när ni nyligen deltog i en social grupp bara för att upptäcka att deras samtal var tråkigt. För ni är en trend-sättare för första gången sedan ni kom till jorden i någon livstid.

I tidigare jordeliv spelade många av er roller såsom kungar eller drottningar, politiska eller religiösa ledare, eller förmögna varelser, vilket skulle indikera att ni satte de sociala trenderna. Så var det inte för ni kom till jorden i det livet som underordnad till vad som gällde socialt. Ni försäkrade er om att ni var på rätt plats vid rätt tid. För, om ni skulle studera jordens historia, skulle ni upptäcka att, även om ledare var i förgrunden av vad som var rätt i tiden, var de inte skaparna av den tiden. De halkade in på rätt plats i dessa tider.

Ni, å andra sidan, skapar nu nya sociala seder. Inte för att ni behöver eller ens vill, utan för att sådant är en del av er roll på denna nya jord. Det nuvarande sociala klimatet passar inte er nya varelse, vilket kan noteras genom ert ointresse för de flesta sociala grupper.

Ni skapar ett nytt samhälle av kärlek. Något som de som följer ännu inte förstår. Så ibland finner ni er själva snäsa åt dem ni älskar kärt, vetande att de snart kommer efter. Ungefär som ni antagligen gjorde med era yngre syskon, som inte kunde förstå ert intresse för träffar eller aktiviteter med era vänner, istället för att leka med dem som ni en gång gjorde.

Ni kanske undrar hur detta nya samhälle ni skapar kommer att se ut. Allt vi kan säga är att ni skapar detta samhälle som ett resultat av er nya själv-kärlek och ert behov av glädje.

Ni kanske förefaller löjliga eller lättsinniga för dem som följer tills de uppnår en liknande tillväxt – eller inte. Det spelar ingen roll. Allt som betyder något är att ni vet att ni går framåt precis som ni önskar, och vi förväntade. Tillåtande er, till och med tvingande er, att förändra den sociala miljön istället för att ändra på er själva för att passa in, som ni gjort i alla andra jordeliv.

Vad skänker er glädje? Det är er enda riktlinje då ni skiftar jorden från rädsla till kärlek – en dag i taget. Men ändå snabbare än ni nu kan föreställa er. För 2020 är ert nya liv i en ny värld. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...