Brendas Blogg, 23 januari 2015

Brenda´s Blogg

23 januari 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Mina Kära,

Ni har bestigit ert berg och ni är fria – ni har bara ännu inte accepterat att det är så. Ni är lite som elefanter, som är lärda sen barndomen att stanna kvar i ett område, med ett rep som de lätt skulle kunna bryta sig loss från som vuxen.

Ni är fria.

Även om ni accepterar frihet med ert logiska sinne, har ni svårt att tro att ni är fria – så därför är ni inte det.

Kanske har ni fått meddelanden från ert inre varande eller andra segment från ert totala´s  fokus – åtminstone på kort sikt. Ändå kan ni inte ta emot eller uppfylla den rollen för en rad olika skäl, som alla innebär det ni hoppas på, men som ni aldrig riktigt greppar tyglarna på .

Ni tillämpar ert nya jags meddelanden med Ålderdomliga Rädslor.

Kanske är en av era nya roller, en recension av ett tidigare jordelivs roll (ert sätt att säga). Istället för att jubla i tanken på att förändra bitar av en eller flera av era segment och därmed er helhet, minns ni de farhågor som förknippas med den rollen plus nya farhågor som har lite eller ingenting att göra med er nya verklighet.

Kommer ni inte ihåg vad ni lärde, kanske för decennier sedan, att ni är kapabla att ändra er nuvarande verklighet genom gå tillbaka och ändra resultaten av vad ni rubricerade som  gårdagens liv? Så det är det och så har det alltid varit. Nu när ni är mer kunniga, tvekar ni, då en sådan teori verkar för bra för att vara sann – och så är det.

Om ni är några av dessa väsen som har valt att resa till ett liv från det förflutna ( ert sätt att se på det) för att ändra resultatet, så vet att ni har kompetens att göra det – i kärlek och glädje, istället för smärta och rädsla. Det är lite som en 8: e klass student som hjälper sin lilla 1: a klass syster med hennes matte. Det är lätt för honom att avsluta sin systers matte – inte alls som det var när han själv var i 1: a klass och önskade ha den kunskap för att förstå samma matematiska problem.

Så det är för er nu. Ni har mer kompetens, mer kunskap och en annan strategi – en av glädje i stället för rädsla. Men ändå tassar ni genom detta tidigare liv – såsom ni kallar det – och vrider händerna i frustration och rädsla genom att tro att ni inte kan ändra något.

Självklart kan ni. Det är bara era övertygelser håller er kvar i lågorna av Ålderdomlig Rädsla. Ni har ännu inte tillåtit glädjen av ert nya jag strömma genom hela ert varande.

Hur kan ni ändra era övertygelser från rädsla till glädje?

Den enklaste metoden är att bara veta genom hela ert varande att ni har skiftat era övertygelser. Men för de flesta, är detta inte tillräckligt.

Ni tror att era nya jords liv – när de inträffar – kommer att vara av glädje. Men glädjen är i framtiden. Så er återgång till ett tidigare liv – i er tro – indikerar att ett sådant liv måste lösas med Ålderdomliga  Rädslor.

Naturligtvis kan ni förneka våra tankar. Ni kanske försvarar ert nya jags arbete som ni har slutfört flitigt och med en hel del smärta. Ni vet att ni har renat mycket smärta och rädsla, så varför är ni kvar i det här ”aldrig någonsin” landet, visserligeninte av fullständig skräck, men absolut inte av fullständig glädje?

Det är så, eftersom ni förväntar er förändringar i framtiden, men inte nu. Visst, ni måste vara bättre, mer kloka eller på något sätt annorlunda mot vad ni är nu.

Ni talar om glädje. Ni hoppas på glädje. Men ert varande anser att sådant är endast möjligt i er framtid. Att ni inte kunde ha ändrat ert varande från rädsla till glädje, på bara några år. Och även om ni kunde, så skulle inte detta gäller er omedelbart – och definitivt inte ert förflutna.

Ni kedjar fast er själva till rädsla även om ni har nyckeln för att låsa upp den kedjan. Öppna det låset. Gå runt lite för att testa er frihet. Börja sedan hoppa av glädje i full vetskap om att era övertygelser äntligen har kommit ikapp med er nya verklighet.

Ni är FRIA. Fria att resa till vilket liv ert inre-varande styr er till – och ändra resultatet av det livet. Ni är fria att stanna kvar  här och i nuet, och ändra på ert liv på vilket glädjefullt sätt ni än önskar. Ni är fria  att resa till andra dimensioner, frekvenser eller tider, för att sprida er glädje och fröjd.

Ni är fria. Ni måste bara tro att det är så. Så var det. Amen

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

Du gillar kanske också...