Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 15 februari 2019

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

15 februari 2019

Kära Ni

Ni vill att andra ska tala om för er hur ni ska leva ert liv.

Åh, ett sådant uttalande gör er arga, för ni är till synes ointresserade av att någon ska tala om för er vem ni borde vara.

Ändå, i era drömmar, springer ni hit och dit och accepterar det ena efter det andra rådet. Ni gör det för att ni inte tror att skapande kan vara lika lätt som att ha roligt. Så ni har ännu inte fullt ut gjort anspråk på er varelse.

Ingen kan hjälpa er att hitta eller skapa era drömmar. För dom drömmarna är era.

Det är inte fel att lära sig tekniker för skapande av andra, det är bara inte produktivt. För då arbetar ni med något som bara är möjligt genom glädje och lek.

Det spelar ingen roll hur nära ni följer andras skapelse-diktat, ni kommer i alla fall inte att producera det ni önskar därför att ni inte är dem.

Många av er ber eller frågar oss i Universum om hjälp för att skapa era drömmar. Vi har inte längre den makten. I ert 3D-förflutna kunde vi knuffa er mot områden nödvändiga för skapande av era drömmar då ni flitigt arbetade för att producera dem. Lite som att, ”Ta den här bussen istället för det tåget, och allt blir som ni önskar”.

Nu när ni är lika skickliga som de flesta av oss i Universum, vet vi inte längre hur eller när vi ska ”knuffa” er i den riktning ni vill gå.

Bara ni vet vilka ni är och vad som kommer att skänka er den största glädjen. Vi är inte era kloka föräldrar eller lärare. Vi är bara Universella sam-skapare som observerar era nya förmågor och handlingar.

Det finns ingen eller ingenting som hindrar er från att uppfylla era drömmar, annat än behovet att ha någon som talar om för er hur det ska göras.

Trots att Ni skapade drivkraften att skifta jorden och er själva, så ser ni på andra i himlen eller på jorden som era gurus för skapande. Inte för att ni måste, utan för att ni blev så indoktrinerade i 3D med er skenbara brist på förmåga så att ni inte kan föreställa er att kunna skapa det ni önskar.

Om ni av en slump följer någon annans skapande-teknik, blir skapelserna ni får fram färgade av deras intressen och behov, inte era. Ungefär som att ge en entreprenör obegränsade medel att bygga ert drömhus utan några direktiv från er. Ett sådant hem skulle uppfylla entreprenörens dröm om vad som är perfekt, inte er.

Det är dags för er att fullt ut göra anspråk på era kreativa förmågor – eller annorlunda uttryckt, att fullt ut göra anspråk på er glädje.

Ni blir sannolikt uttråkade av att återigen läsa att allt som krävs är att ni gör anspråk på er glädje, för ni har varit i glädje och ännu har era drömmar inte anlänt.

Ni bortser förmodligen från de små saker i era liv som blivit lättare då ni övar att göra anspråk på er glädje. Ett projekt i hemmet som verkade skrämmande kanske blev lättare än förväntat. Eller så har ni skapat en bättre relation med en släkting. Eller ni har vunnit något som får er att skratta. Allt det är övningar innan ni tillåter er själva att till fullo hoppa in i skapande-leken i denna livstid.

De flesta av er önskar en snabbare utveckling. Genom att göra det, säger ni att era mindre skapelser bara är tur och någon ”därute” har nyckeln till att få igång er skapande-process.

Så ska det inte vara, för precis som det var sant angående att lära er älska er själva och/eller att införliva era nya bitar i er totalitet, så är era skapandeförmågor en lärprocess.

Många av er känner att ni övat en tid och därför är fullt kvalificerade att vara skapare av era största drömmar. Lite som en 12-åring som inte förstår varför den inte får köra bil.

Ni är inte en 12-åring i termer av era skapandeförmågor, ni är nu mer som en 16-åring med ett körtillstånd. Även om ni vet hur ni ska köra bilen, händer det dagligen saker som gör er rädda. Vid 16 var ni inte redo att köra i tät trafik med radion på och kompisar i bilen som hela tiden pratade med er. Men med övning blev ni det, precis som alla bilförare.

Ni måste inte följa någon annans skapande-diktat, och ni är inte någon inkompetent skapare. Ni är bara i ett övningsstadie där ni känner er för genom era förmågor.

Ni är en exceptionell skapare – något ni sakta börjar acceptera. Inte därför att ni skiftade jorden på en livstid, utan för att ni börjar acceptera att ni gjorde det.

När ni accepterar den saken i er varelse, kommer ni att veta att ni kan skapa precis vad ni vill.

Ni kommer också att veta att ni inte längre vill vara rädda för att göra det. För att följa andras diktat, eller tro att ni måste be Universum om hjälp, är bara manövrar av rädsla.

Ni är exceptionella skapare som övar på era personliga skapandeförmågor. Ni skiftar från makronivån av att överföra jorden, till mikronivån av att skapa er glädje medan ni är på den nya jord ni hjälpte till att skapa. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...