Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 5 mars 2021

 

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

den 5 mars 2021

 

Kära Ni!

Era svåra övergångsfaser har fullbordats. Så ni behöver inte längre oroa er för vad som kan hända i morgon, om en månad, eller nästa år. Naturligtvis är det en process att acceptera detta koncept. Något som ni inte kommer att acceptera utan att några ”Men om” eller ”Hur?” dundrar fram igenom era tankeprocesser.

På grund av att ni håller på att utplåna eoner av rädsla på några år eller månader, så kommer ni sannolikt att bearbeta detta skifte i stadier. Till att börja med så tror ni att ni har slagit i en vägg av något slag, vilket skulle ha stämt i 3D, bara för att upptäcka att väggen är någorlunda flexibel. Och så kommer det att bli för flera ”väggar” av rädsla tills ni – med en hel del självkärlek – tar in i er att ni och ingen annan är ansvarig för ert utträde ur rädsla.

Ni kommer att lämna er grotta där ni har gått i ide, och sakteligen prövar ni varje steg tills ni utan tvekan vet att ni leder ert liv med självkärlek och att kärleken styr.

Många av er tänker: ”Jag kan inte, jag kommer inte att göra det”, ”Jag vill vara i mitt hem utan den yttre världens stressfaktorer. Jag har under det senaste året anpassat mig till friheten av att få vara mig själv, och jag vill inte testa denna frihet i den yttre världen.”

Det är så för att den yttre världen har utgjort ett uttryck för rädsla, för att göra vad ni borde, enligt andras regler. Under det gångna året har ni skapat era egna regler och aktiviteter, fastän dessa aktiviteter inte föreföll vara tilltalande förrän förslaget kom gällande tanken på att man på nytt skulle träda in i den yttre världen – vilket nu sker.

Det är som om ni blev skickade på semester, sparkandes och skrikandes. Och sedan insåg ni vilken glädje denna semester var, bara för att behöva återvända till världen med dagsverken.

Detta är inte för att förneka de stressmoment som flera av er fick uppleva under detta gångna år, utan i stället för att låta er inse att den här isoleringen sannolikt har tillhandahållit er med större personlig frihet än vad ni har haft alltsedan ni var spädbarn. Kanske ni accepterade fler eller annorlunda ansvarsområden än vad som gällde före den här karantänsfasen. Men ni behövde sannolikt inte få dessa handlingar att flyta förbi några emotionella och fysiska sociala grindvakter, vilket ni under den största delen av era 3D-liv har gjort.

Fastän ni kan ha haft fler eller annorlunda ansvarsområden under 2020, så är tajmningen för dessa handlingar eller ansvarsområden era. Ni behövde troligen inte följa schemat för er arbetsvärld, ert skolsystem, er kyrka eller någon annan utomstående social auktoritet – om ni inte ville göra det. Men när ni väl lämnade den emotionella tryggheten i ert hem, så dikterades eller inbegreps era sociala regler och handlingar, för att säkerställa att ert hem blev er helgedom.

Nu när hi har fått en smak på denna frihet, så är det dags för er att åter träda in i er yttre värld. Er tveksamhet är er 3D-rädsla för att den yttre världen är starkare och mer bestraffande än vad ni är. Att när ni väl lämnar ert hem, så kommer de sociala reglerna kullkasta er känsla av trygghet och säkerhet. Att ni kommer att behöva yttra eller fullfölja de rätta aktiviteterna i enlighet med dagens sociala regler.

I stället kommer ni att upptäcka att de regler som ni nu avskyr inte längre gäller, för de flesta av jordvarelserna har upptäckt att de önskar fortsätta på vägen med sin självkärlek, i stället för att återgå till 3D-reglerna.

De som är av 3D kommer inte längre att förstå er, inte heller kommer ni att förstå dem som är i 3D. Så det finns ingen anledning för er att se till deras 3D-behov eller -rädslor. Det är som om en filt har lagt sig mellan 3D och alla som tar beslutet att övergå bortom 3D. Och när antalet av dem som rör sig bortom 3D ökar, så blir de disharmoniska 3D-ropen och -kraven mindre och mindre viktiga.

Ni föregångare tog beslutet innan ni trädde in på Jorden i detta liv, att ni skulle göra en övergång bortom 3D – vilket troligtvis vågorna som omedelbart följde efter er också gjorde. Bortom de första cirka fyra vågorna, kommer beslut att tas av dem som befinner sig bortom några av de första vågorna, medan de är av Jorden. När ni och de som befann sig i vågorna omedelbart efter börjar flyta i frid och kärlek, så kommer de som ännu inte har tagit ett beslut att tycka att det som ligger bortom 3D är lockande.

3D handlar om rädsla och smärta. Bortom 3D finns frid, förnöjsamhet och glädje. Om man beaktar dessa två ytterligheter, så kommer ett fåtal att helt och hållet stanna kvar i 3D. De som gör det hjälper andra att ta sig bortom 3D – för 3D-rädsla, -ångest och -ilska kommer bara att öka när de i 3D inser att de inte längre håller i ’kungarikets nycklar’. När väl rörelsen bortom 3D i snabb takt börjar utvidgas, vilket just nu börjar ske, så kommer allt färre varelser att bry sig om det som varit.

Ni kan ta er ut ur er nuvarande bekvämlighetszon för att det som en gång fanns – rädslan för det sociala trycket – inte längre finns. Fastän de som är av 3D kommer att förespråka socialt tryck, så har deras försök föga effekt på er eller någon annan varelse som engagerar sig i självkärlek. För ni kan inte tjäna två mästare – samhället och er själv.

Det betyder inte att ni kommer att vara en avfälling, utan i stället, att ni själv kommer att skapa, fungera, anpassa er och bygga upp, i enlighet med era inre behov i stället för samhällets ’borden’. Mycket såsom er allmänt förekommande fras: ’att passa en rund pinne i ett fyrkantigt hål’ var ett påstående som stämde i er 3D-värld.

Det finns inte längre några ställen som lämpar sig för en sådan dålig matchning, förutom 3D-världen som ni inte längre är en del av. Ni har blivit en fyrkantig pinne i ett fyrkantigt hål, eller en rund pinne i ett runt hål. För både runda pinnar i runda hål och fyrkantiga pinnar i fyrkantiga hål behövs för uppbyggandet av Jorden till en Universell modell.

De som helt och hållet är av 3D engagerar sig inte i återuppbyggande. Utan i stället har de som uppgift att förstöra eller påminna andra om vad de inte längre vill ha. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. Or subscribe via WordPress.com.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add it to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and source website link: LifeTapestryCreations.com.

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...