Brenda’s Blogg – Brenda Hoffman, 26 Juni, 2020

Brenda’s Blogg – Brenda Hoffman, 26 Juni, 2020

Kära Källvarelser,

Ni är arga, ledsna och arga. Varför har era liv några som helst begränsningar? Är ni inte en ny varelse med nya friheter? Det verkar troligare att ni släppts från fängelset bara för att bli placerade i husarrest.

I själva verket var ert 3D-liv ett slags fängelse. I 3D fick ni inte vara er själva helt. Så ni ifrågasatte ofta era handlingar eller tankar. Inte för att de var fel. Men eftersom sociala normer tvingade er in i en matrix med rätt beteende. Även om ni ville behärska det beteendet för att behaga andra, upptäckte ni att genom att göra det skapade ni ofta känslor av otillfredsställt missnöje.

Även nu undrar ni om ni har rätt eftersom de flesta av de i omgivningen är inte på samma plats som ni. Som om ni går på denna väg och andra inte. Ni ifrågasätter er själva, eftersom ni troligtvis har gjort det hela ert liv. Ni undrar till och med om ni igen är skyldiga till fel handlingar. För skulle ert liv nu inte vara ett liv i solskenet istället för det disiga gråa av ”gör det här, men inte det?”

Och de i den andra och tredje vågen av uppvaknande ropar åt er för att klargöra deras smärta, deras rensningar. För ni, föregångare, är de enda med själens mörka natt upplevelse som nu genomsyrar alla delar av deras liv. Alla springer vilsna omkring. Även era skyar är fyllda med element från andra delar av världen. Får er att undra över solen ni så desperat behöver nu.

För ni kan inte längre existera i den gråhet som har varit jorden i eoner av era jorde liv. Det ni antagligen ännu inte förstår är att ni nu är en del av en annan jord än vad som är sant för andra människor. Er nya värld är fylld med solsken, medan de som vaknar är kvar i 3D-jordens gråhet. De kan inte förstå eller uppleva vad ni börjar uppleva. Det är nästan som om de är färgblinda, så ert röda och gröna verkar bruna för dem.

De som nu vaknar har en gnista av ljus som de ännu inte kan se. De känner som att ni har lämnat dem i mörkret. Och de tror att de behöver er för att bli räddade. I själva sanna verket behöver de som vaknar bara lysa sitt ljus ljusare – när de är redo att göra det.

De i andra och tredje vågen har ännu inte upptäckt sin kraft, sin energi. Ni å andra sidan är fullständigt inbäddade i ert ljus – såvida ni inte stannar upp för att göra deras ljus intensivare. Så det är mycket viktigt att ni rör er i den riktning som är lyckligast för er. För ni kan stanna upp eller sakta ner, men detta kommer inte att göra en jota av skillnad för någon annan än er.

De som följer är inte blinda – de måste bara öppna ögonen. Det är inte er roll eller era företag att bända deras ögon öppna. Vill de leva i rädsla? Det är deras val. Ni har gjort ert.

Ert beslut att gå vidare har kastat er till en ny plats som har mycket lite att göra med ångesten av de som följer. Tillåt dem röra sig genom sina rädslor. Vilket även om det inte är ett nytt koncept, är definitivt viktigt de närmaste dagarna.

Hemligheter som hållits inom jordens sociala nätverk kommer att avslöjas på vägar som ni ännu inte kan föreställa er. Ni kommer att vilja förkunna felaktigheterna, elakheterna, de kärlekslösa informationsbitarna som något alla borde ta itu med. Bara för att upptäcka att vissa bryr sig, men de flesta inte. För dem som följer är mer inbäddade i sina personliga clearings än globala frågor för tillfället. Detta kommer att förändras om dagar eller veckor när de som följer mer fullständigt vaknar.

De bitar som avslöjas är inte så viktiga för de som följer, för de är inriktade på sitt inre arbete. Deras sociala orättvisa antenner kommer att komma till framkanten om några veckor. Men för tillfället, förvänta er inte att er ilska, er förskräckelse för det som avslöjas kommer att beröra de som följer så djupt som det gör er.

Er roll och enda roll är att agera efter er glädje. Resten kommer att ta hand om sig själv. Den här Universella planen har överbryggat eoner. Så är det, ni är beredda på den här tiden, liksom de som följer. Och trots era övertygelser om det motsatta, så är de de fullt insnärjda i 3D. Inte en enda människa nu av jorden är av jorden som olyckshändelse. Alla förutbestämde sina roller så att alla skulle skapa den vävtapet som är av denna nya jord.

Ingen är av jorden av misstag under denna fantastiska tid. Så är det, alla utför sina roller perfekt, inklusive ni. Men ert behov nu är att tro att det är så. Släpp behovet av att ta hand om jorden eller nära och kära. Vet att de är lika kloka som ni för faktiskt, deras förberedelser för detta ögonblick var inte mindre stränga än era. Vila.

Låt andra hitta sin väg när de är redo. Ignorera ert ibland överväldigande behov av att vifta andra vidare eller att begränsa deras handlingar. Ni är bara kraftfulla i era liv. Som de är i deras. Låt dem upptäcka den kraften. Ert störande kommer att göra motsatsen. Så vare det. Amen.

Du gillar kanske också...