Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 12 april 2019

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

12 april 2019

Kära Ni,

Många av er klagar till Universum att de 5D eller bortom förmågor vi utlovade er inte bär frukt, att vi eller ni begått ett misstag.

Även om det inte är så, är det vad ni vill tro. För, utan den tron kommer ni att behöva exponera er själva för massorna. Något ni har undvikit i otaliga 3D-liv.

För när ni fortfarande var insnärjda i andra frekvenser och dimensioner och ändå av jorden, försökte ni exponera er inre kraft med otrevligt resultat. Den fysiska bestraffning ni fick uthärda skramlar i era minnen från jorden och uppmuntrar er att inte försöka igen.

Så, trots att ni har förmågor som kunde ändra ert nuvarande liv på bara några minuter, så väljer ni att använda era 3D-förmågor.

De som tar hand om barn eller andra som inte kan ta hand om sig själva kommer att förändras med tiden då deras vårdande ansvar förändras eller ni går vidare till en annan fas. Ni är i ett kort vänteläge.

Idag adresserar vi dem som är rädda för att gå bortom sin 3D-värld trots 5D eller bortom förmågor. Ni faller in i denna gruppering om ni känner skuld, sorgsenhet eller ilska över detta senaste uttalande. För ni kvarstår i rädsla för att exponeras även om ni anpassat er varelse i eoner för att göra så i detta jordeliv.

Ni är de 5D-varelser som klagar på hur svårt ert liv är och att om bara ditt eller datt hände skulle ni kunna uppfylla er roll. Som ni gjort i livstid efter livstid i 3D. Att beskylla någon annan än er själva för era misslyckanden eller er ilska.

Att klandra andra är ett 3D-svar som spelas ut dramatiskt nu. För precis som utåtriktad kraft slår fel, gör också förmågan att beskylla andra det. Som en av era 60- och 70-talskomiker många gånger sade på skoj, ”Djävulen fick mig att göra det”.

Om ni korsat 5D-Rubicon – och det har ni – för att skapa det ni vill ha när ni vill ha det – och det kan ni – hur kan ni klandra någon annan för ert liv? Ändå, genom hela 3D-samhället på jorden, är klander kopplat till allting från stjärnorna, grannar, politiska ledare, tiderna, media och så vidare.

Ni kanske tror att andra som ännu inte är av 5D eller bortom fortsätter att vara insnärjda i 3D-övertygelser, handlingar och klander. Det är sant. Men ni tillhör inte den gruppen. Så det finns ingen anledning till att ni ska falla in i spelet av klander – inte ens av er själva. För er nya standard, er nya inriktning är acceptans och kärlek.

Det betyder inte att ni måste ömka dem som blir kvar i 3D eller ens försöka förstå deras behov av klander och skam. För ni är inte längre av 3D i någon form, inkluderande att klandra andra för ert liv. Ni är fria. En frihet med ansvar för er själva och era känslor.

Ni kan inte tro att det är livet som hanterar er och ändå vara av 5D. Om ni har ansvar som känns besvärligt, hur ändrar ni er inställning till detta ansvar? Ni har de förmågor som behövs för att skifta ert liv från rädsla och klander till er personliga identitet.

Men för att göra det måste ni göra anspråk på er varelse i all dess prakt. Ni behöver inte längre klaga eller gnälla över att ert liv inte är så underbart som ni skulle vilja. Ni kan inte längre klandra andra för ert obehag utan någon form av obekvämt resultat hängande på klandern. Och ni kan inte längre förvänta er att någon ska rädda er, för ni behöver inte räddas.

Det är orsaken till att Universum inte längre viskar i ert öra att göra ditt eller datt för att uppfylla era drömmar, för ni är skickligare än vi är, för ni är på jorden under denna övergång – något vi inte har upplevt.

Naturligtvis följer vi er och ger er tröst, men vi har inte längre förmåga att styra er som vi hade när ni var av 3D.

Tänk på oss som era gammel mor- eller farföräldrar och på er som medelålders vuxna med vuxna barn. Det är mycket lite vi, som gammel mor- eller farföräldrar, kan erbjuda er annat än kärlek och fortsatt stöd. För er värld är mycket annorlunda än vad vi upplevde för årtionden sedan.

Ni är de som smider vägen framåt i en ny värld med en ny varelse.

Ni skapar en ny jord med nya inriktningar och nya varelser. Något som många av er glömmer i era försök att gifta ihop 3D, 5D och bortom.

Det enda som inte kan ändras eller ens förhandlas är att ni är ansvariga för er själva – ingen guru, familjemedlem, gruppledare, politiker eller regeringsorgan.

Vem är ni? Inte vem ni borde vara eller vem andra tror att ni är, utan vem är ni? Det ni som är ansvarigt för era handlingar och reaktioner. Det ni som är ansvarigt för er tillväxt och utveckling.

Vill ni vara kvar i 3D rädsla? Om så, fortsätt klandra andra och gnäll om ert liv. Vill ni göra anspråk på er 5D eller bortom varelse? Om så, förklara er själva fria från andras handlingar, reaktioner och måsten.

Om något i ert liv inte är rätt, förändra era handlingar, uppfattningar, behov eller inriktning. Detta är er tid att hitta glädje.

Glädje kan inte hittas genom andra, för det är er glädje.

Några av er gnäller (och gnäller är rätt ord) att ni är så insnärjda i en grupp, familj eller annan aktivitet så att ni inte kan frigöra er. Så är det när ni vägrar er skapelses förmågor.

Ni är en skapare av första graden. Inte bara av multipla frekvenser och dimensioner utan av nya jorden i en ny varelse. Ni har förberett er i eoner. Det är dags för er att fullt ut acceptera er kraft trots era rädslor, ångest, och ert 3D behov att klandra vem som helst utom er själva för ert liv.

Ni är en magnifik skapande varelse. Det är dags att acceptera och utforska den delen av er varelse – något ni inte kan göra förrän ni accepterar er själva och er styrka. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...