Sanat Kumara via Kerstin Sisilla 9 april 2019

Sanat Kumara via Kerstin Sisilla 9 april 2019

Hej Systrar och Bröder. jag är Sanat Kumara. Tillvaron på jorden verkar antagligen kaotisk för er som befinner er där. Det bästa ni kan göra om ni upplever er verklighet sådan, det är att söka finna lugnet i stormens öga. Då kan ni låta kaoset virvla runt er utan att påverkas nämnvärt. När ni ser Sanningen och Ljuset som inträder i allt och förstår att det är JUST därför kaoset blir till. När allt stiger till ytan genom Sanningens kraft och Ljusets inträngande uppstår kaoset/rörelsen i den maktbalans som varit stillastående i årtusenden.

Kaos är utveckling. Denna transformation av vad som stiger till ytan, är det som leder till Gaias fullkomligande, inifrån och ut spricker fjärilens puppa, djuren och naturen befrias………..
(Här orkar jag som skriver inte koncentrera mig längre. Jag litar inte på varifrån och från vem orden kommer. Jag är rörd, trött och osäker samtidigt som jag tänker: ”Solen kom fram nu, vinden rensar och molnen är som bomullstussar”. Så frågar jag: ”Är det du Sanat?”)

Ja, älskade syster. Du är inte i balans. De starka energierna påverkar er så mycket, både ert DNA, ert hjärta och era minnen som återvänder påverkar er på djupet. Det är positivt, allt som sker jorden över i det tysta i denna stund, denna sekund är omvälvande och vad ni och Gaia väntat på i tusentals år. Du och många andra vet detta, ändå är det svårt för er att hinna med känslomässigt. Sov mycket, drick vatten och vila. Försök att ha roligt och njuta av stunden. Undvik nyheter och onödiga diskussioner. Naturen är bra för er alla, den ömsesidiga kommunikationen med djur, naturväsen och natur är oerhört läkande i denna stund.

Älskade Vänner, vi är med er och vi älskar er alla så mycket.

Du gillar kanske också...