Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 15 april 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 15 april 2019

DE SENASTE ENERGI VÅGORNA ∞ 9D ARKTURISKA RÅDET

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi är väldigt intresserade av att se effekterna av de senaste energi vågorna som har kommit upp från kärnan i Moder Jord. Vi vet att ni är alla påverkade, men vi inser också att ni inte alltid vet hur eller vad ni ska tillägna era känslor till. Så vi är här för att berätta att de energi vågorna som kommer upp från Jordens kärna har en typ av magnetism inom sig. Den magnetismen är utformad för att få er alla att ansluta mer medvetet till henne och med henne.

Och anledningen till att detta är viktigare nu än vad det tidigare varit är på grund av det sätt på vilket Jorden har ökat sin vibration. Moder Jord är mycket lik oss. Hon lägger mycket uppmärksamhet åt er alla och bestämmer vad det är ni är redo för. När hon gör sina bedömningar tar hon hänsyn till varje enskild person, djur, växt, träd, blomma och grässtrå. Hon tar hänsyn till alla droppar i havet och alla varelser som lever i havet.

Och ibland väntar hon väldigt tålmodigt på att alla är redo att ta emot dessa energi vågor, inte alla är exakt desamma. De har inte samma avsedda resultat. Som vi sa blir ni inte så försiktigt knuffade av er planet för att ansluta mer till henne och det är till er fördel att göra det. När ni är ansluten till Moder Jord, kan ni inte låta bli att ta emot mer från er sol. Er sol ökar också de energi överföringarna, eftersom ni alla har visat en beredskap, en villighet och en öppenhet att ta emot och sedan rensa.

Ni kommer att känna er mer avslappnade och lugna när ni ansluter till Moder Jord och ni kommer säkert att känna en högre vibration inom er. Det är automatiskt. Ni behöver inte ens göra någonting. Ni måste bara spendera mer tid med henne och hon gör resten. Hon höjer sin vibration stegvis och tar hänsyn till alla som hon gör. Och de av er som är medvetna om dessa energi vågorna är verkligen till nytta. Kom ihåg att ni är där på jorden för att leda resten av mänskligheten genom ert exempel.

Genom att påvisa hur kraftfull en upplevelse som förbinder med jorden är, ger ni så mycket till era medmänniskor. Människor kommer att fråga er vad er hemlighet är, ni kommer att kunna berätta för dem att ni helt enkelt har kommit ut i naturen mer. Och när ni känner kärleken som kommer upp från Moder Jord, kommer det säkert att hjälpa er att behålla en högre vibration, även när ni är i de mest instängda kontorsbyggnaderna.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat anslutningen med er.”

 

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Watch the Video Here – I’m in It!

 

 

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...