Brendas Blogg via Brenda Hoffman 13 maj 2021

 

Brendas Blogg via Brenda Hoffman 13 maj 2021

Kära Ni,

Idag är det en jublets dag, för mycket har uppnåtts. Faktiskt mer än ni trodde var möjligt innan ni kom till jorden under denna livstid.

Så är det för att ni vill uppleva en ny jord.

Ni vet inte hur ni kommer att reagera på era nya ni på den nya jorden. Det är mer förvirrande än ni förväntat er, för 3D-beteenden överlappar ibland era nya behov – och allt händer samtidigt.

Av de energiförändringar som sker i år kommer de närmaste veckorna att vara de mest förvirrande. För ni är omgivna av de som upplever sin mörka natt i själen, medan ni försöker upptäcka och leva i er glädje.

En del av er känner att ni gör fel när ni upplever glädje, eftersom de ni älskar ropar av smärta. Samtidigt känner ni att deras rop inte intresserar er, för er mörka natt i själen tillhör det förflutna.

Ni vill att de ni älskar ska ta sig ur det. Vad är problemet? Varför är de så petiga, lättirriterade, småaktiga och grälsjuka? Varför kan de inte njuta av livet?

Ni är på olika platser – något ni inte vill dra ut på. Så ni trycker på och drar, drar dem till en glädje de ännu inte kan känna. Lite som när ett äldre syskon tycker att ett yngre syskon borde kunna lika mycket.

De i sina själars mörka natt kan inte förstå er, precis som ni har svårt att förstå dem. Det verkar som om klyftan mellan er och de ni älskar, är för stor för att någonsin kunna återvända till hur det brukade vara. Kanske blir det ordväxlingar som är obekväma för båda. Kanske blir det en fysisk separation som verkar för stor för att kunna bli bra igen.

Det är här er glädje kommer in, för ni börjar bearbeta er värld med era nya färdigheter. Det är som om ni ena stunden är arg på de ni älskar, bara för att sedan inse att ni förväntar er för mycket av dem nu. Klyftan mellan er och de ni älskar kommer att försvinna, när ni förstår att de inte är som ni.

I 3D förväntade ni er att de ni älskade skulle komplettera er, att vara den andra halvan. Nya ni förstår helt att det konceptet aldrig var möjligt. På den Nya Jorden skapar två varelser en tredje som är starkare än någon av dem. Någon annan kan inte slinka in i någon annans varelse, för att göra den starkare eller bättre.

I 3D upptäckte par oftast det de var minst intresserade av, och lät då istället den andra parten utföra den uppgiften. Så är det inte längre. Nu när alla blir unika kommer de saker som aldrig intresserade dem att elimineras.

Ni tilldelades oftast 3D-uppgifter relaterade till kön, ålder, ras och samhällsbehov. Även om ni inte nödvändigtvis gillade dessa uppgifter, så gjorde ni dem för att någon var tvungen. De som smet från sina uppdrag blev utfrysta eller förödmjukade.

De bortom 3D blir inte längre tilldelade uppgifter och kommer inte heller att få sådana.

3D-människor liknar mest en larv med begränsade rörelsemöjligheter. Fjärilar reser över hela världen med få begränsningar.

Män och kvinnor som tar sig bortom 3D, kommer sannolikt inte att ha samma intressen som de hade eller förväntades ha i 3D. Så vissa kvinnor kan bestämma sig för att vara mycket av hur en man var i 3D, eller vice versa. Det finns inga regler bortom 3D.

De enda nya ni-reglerna är att vara er själva. Det innebär att ni inte tar hand om dem under själens mörka natt. Det betyder att ni heller inte kommer att vänta på att de ska ta sig igenom sin mörka natt.

Er glädje, er roll, är att följa era intressen – även om de ni älskar inte är intresserade av samma saker. Många av er oroar sig för att de ni älskar inte kommer att skifta, eller inte göra det i tid, så att ni kan dela glädjen på den nya jorden med dem.

Även om de ni älskar har börjat sin övergång genom att gå in i den mörka natten, så är det inte er uppgift att rycka in om de beslutar sig för att sakta ner eller stoppa sina framsteg. Ni kan inte leva deras liv åt dem. Ni kan inte sakta ner eller skynda på deras framsteg.

De ni älskar är inte bundna till er – även om ni kanske vill att de ska vara det. De är unika individer som följer sina unika planer. Något ni inte kan skynda på eller sakta ner.

Inte mer än en fjäril kan uppmuntra en larv att bli en fjäril. Även om fjärilen en gång var en larv, så interagerar de två inte längre. De är olika. Larven blir en fjäril för att den måste på grund av sina inre uppmaningar, inte för att fjärilens vän eller en släkting säger till dem vad de ska göra.

Så det är för er och era nära och kära. De kommer att göra vad de vill och behöver göra, oavsett vad ni vill, säger eller gör. Ni är inte deras övervakare, deras lejontämjare eller förmyndare. De ni älskar kommer att behandla den inre informationen de får, precis som ni gjorde. Och de kommer att följa den om och när de vill.

Ni är inte längre i 3D, men de är inte nödvändigtvis bortom 3D. Det är som om ni förväntar er att huskatter och lejon reagerar lika i ett begränsat område.

Låt era nära och kära skifta som de vill. Kanske kommer ni snart att flaxa tillsammans igen i etern. Kanske inte. Det är deras val.

Ert enda val är hur ni vill anpassa er till etrarna. Det innebär inte att era nära och kära aldrig kommer att skifta, utan istället att det är deras val, inte ert.

Er roll är att skina ert ljus, och det är bara möjligt om ni följer er lust att hitta er glädje. Att stanna upp eller sakta ner, så att ni kan delta i era käras elände och rädslor hjälper ingen – minst av allt dem. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. Or subscribe via WordPress.com.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...