Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 28 september

Brendas Blogg via Brenda Hoffman,

28 september

Mina kära,

Idag den 28 september 2015 är en dag som ingen annan ni har upplevt, i eller på Jorden. Ni har korsat barriären från att vara mänsklig till Universell varelse. Naturligtvis, ifrågasätter många av er det påståendet, eftersom ni känner eller ser lite annorlunda från vad som var sant igår eller förra månaden. Ändå har ni öppnat ert hjärta på sätt ni ännu inte kan förutse.

Många av er har lärt sig att ett öppet hjärta är steg ett för att bli en Universell varelse – slutprodukten av detta uttalande är hur ni dramatiskt börjar notera nya er.

Med ett helt öppet hjärta, kommer ni att reagera olika på samma stimulans. Sådant betyder inte att ni nödvändigtvis öppnar era dörrar för dem som inte är lika lyckligt lottade som ni. Eller att ni kommer att önska leva på gatan, och tigga mat efter att ha gett era pengar till en organisation eller religiöst samfund. Det betyder att de som ni en gång hyste förakt för, av någon anledning, kommer plötsligt börja kännas och tyckas mänskliga. Som om ni kan se bortom deras ord in i deras hjärtan.

Så är det Jorden har blivit en del av Universum, genom de ansträngningar av er och era stjärn med-resenärer.

Kommer girighet, ilska, krig och straff att omedelbart upphöra? Nej. För ni i spetsen, kommer att få belöningen av ett öppet hjärta innan en sådan sak är sant för dem som följer efter. Det kommer att vara en process. Men en mycket snabbare process än vad som skulle ha varit sant om alla hade gått in i Universum samtidigt.

Ni är fyrar av kärlek och hopp.

Jorden är nu öppen för Universell kärlek som antyds i det senaste besöket av Påven Franciskus, som utstrålar ett öppet hjärta för alla att se.

Även om han håller sig inom de traditionella förväntningar på vem och vad en påve i 3D Jorden är, är han också en ledstjärna för all utstrålande kärlek och glädje inom de parametrar som han skapade för sig själv.

Så kommer det att vara för er. Ni kan enkelt hoppa utanför 3D parametrarna eller stanna inom. För när ert hjärta en gång har öppnats – och det har det – skapar ni livet av era drömmar.

Kanske undrar ni varför någon skulle vilja stanna kvar inom 3D-parametrar. Vi riktar er uppmärksamhet på Påven Franciskus. Han har gjort mer för att öppna hjärtan i sin 3D världsliga roll, än vad som skulle vara möjligt för någon med en annan 3D-etikett. För genom sin roll, förfogar Franciskus över internationell uppmärksamhet och hyllning. Det är så ni kommer att flytta in på er plats – en som känns rätt för er och ingen annan.

Hur kommer era nyöppnade hjärtan att förändra Jorden? Ni kommer att vara mindre intresserade av skvaller, sprida rädsla eller vara med andra som inte känner eller uttrycker glädje. Ni kommer att bygga en liten bubbla av glädje runt er själva som blir större och större, så att andra vill upptäcka vad er glädje handlar om.

Det kommer att finnas andra som låtsas vara glada bara för att vara nära er. Men mirakel av mirakler, eftersom de vill vara en del av era glädjebubblor, kommer de att skapa en egen i er bubbla. Tills de vill separera från er bubbla och skapa en egen. Så det kommer att gå – snabbt kan vi tillägga – bubbla efter bubbla.

För när andra förenas med er bubbla, kommer de att upptäcka att de inte är intresserade av samma typ av skapande eller utveckling som ni – utan upptäcker sin egen väg när de har öppnat sina hjärtan.

Ni, i förgrunden, gjorde detsamma, bara inte i den sekvensen. Ni startade på er väg innan ni helt hade öppnat ert hjärta. Det var ert mod, er roll och er magnifika plan, före inträdet på Jorden i denna livstid.

Ni har modigt utforskat gränsen av er inre varelse, utan att veta vad ni skulle hitta. Ni skär genom smärtan och tyngden som traumatiserade er för eoner sedan, med lite assistans annat än ert mod och inre vetande, att ni behövde gå vidare för något.

Detta något är nu. För minsann, ni börjar skörda er belöning av kärlek och glädje på många sätt, som ni inte kunde ha ha fattat för bara några månader sedan.

En del av er kommer att förklara att lite har förändrats i era liv. Vi ber er att ange detsamma om en månad.

Så är det, ni nu en komplett Universal varelse med ett öppet hjärta – drar massorna till er, för att upptäcka varför er glädje är så strålande och lockande. Så var det. Amen.

Översättning:Mie Fjällvide

h. ttp: // www LifeTapestryCreatio ns.com  Om du vill få Brenda s bloggar när det postas, klicka på knappen Prenumerera på den övre delen av hennes blogg och prenumerera sidan och klicka sedan på – Prenumerera på Brenda blogg via e-post – linje. Komplettera din prenumeration genom att ange din e-postadress och ta emot e-post bekräftelse.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. Alla rättigheter reserverade. Tveka inte att dela innehållet med andra inlägg på din blogg, lägg till ditt nyhetsbrev, etc., men behålla den här artikeln integritet genom att inkludera författaren: Brenda Hoffman & källa webbplats länk:   http: // www. LifeTapestryCreati ons.com

Du gillar kanske också...