Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 16 augusti

Brendas blogg, 16 augusti 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Kära ni

Många av er tror att andra är ledare och ni är följare. Sådant är vanligt på den politiska arenan, på ert arbete och i ert dagliga liv. Ingen är er ledare. Även om ni kanske väljer att ta råd från andra är de bara er informationskälla – inte er ledare.

Den tanken lämnar många i ett bryderi. Om ni inte har några ledare och känner er som ni gjorde i 3D, vem är då era jordiska föräldrar? Är ni tillräckligt klok och/eller stark för att gå er egen väg?

Ni är er ledare. Men hur kan det vara så? Ni är ingen president, statsminister, kansler eller kung.

Det ni ännu inte förstått är att ni inte längre behöver en ledare för ledare skapades för att valla in er i en tanke, en handling. Och då dessa tankar skiftar så gör också egenskaperna hos de ledare ni en gång behövde det.

Hur är det möjligt att styra ett land eller jorden med miljarder ledare? Det är inte er sak. För om politik ger er glädje, så är det er roll. Men om den politiska världen gör er arga eller upprörda så ligger er glädje, ert varande på annat håll.

Med det inte sagt att alla politiker eller ledare kommer att falla i glömska. Men att de av er som finner glädje på dessa arenor kommer att fylla dessa öppningar – på en annan nivå. Istället för att bli valda för vad er valkrets vill höra och sedan byta politik till det som bäst garanterar ert omval kommer politiker av imorgon att säga sanningar både före och efter ett val. För det kommer inte att vara möjligt att tala osanna ord.

Om alla hade möjligheten att kommunicera utan ord – och ni gör det för det är en del av era nya förmågor – vet ni, utan att någon talar om det för er, om någon väljer ett ämbete i glädje eller i rädsla.

Dagens politiker lever i konstant rädsla, ”Om jag säger detta, blir jag då omvald eller förstör jag partiets möjligheter? ”Varför inte acceptera mygel? Varför inte utöva till synes obegränsad makt?” Det är rädslobaserade tankar som förtär dagens ledare på så många nivåer i ert samhälle – inklusive ert arbete, religiösa och personliga världar.

Men ändå, så mycket av det ni tar för givet är baserat på rädsla – som ni avlägsnar bit för bit.

För de av er som är i yrkesvärlden – som är mer personlig än de flesta av de politiska eller religiösa sfärerna – sätter sådana tankar skräck i varje del av er varelse. Betyder det att ni borde tala om för er chef eller VD vilket ihåligt koncept den senaste skadliga idén är? Eller att ni borde starta ett eget företag? Eller att ni borde lämna ett välbetalt arbete för att sprattla i småjobb eller inget jobb alls tills ni återigen talar företagsspråket?

Dessa avenyer och så många andra är öppna för er. Följ er salighet i vetskap om att andra också känner liknande förändringar – inklusive er chef eller VD. Ni har fått vinkar om det som kommer – företag byter till en mer inkluderande och givande arbetsmiljö. Föräldraledighet, rättvisa löner, öppen kommunikation och nya kontorslayouter. Er första titt in i den nya arbetsdagens värld.

Men om er arbetsgivare inte förstår den nya världen – eller definitivt, nya ni, vad ska ni göra? Ja, vad SKA ni göra?

Ni är er ledare. Ni måste tala er sanning i den form den tar. Från att fortsätta arbeta på det företaget till att starta eget.

Ni behöver inte ifrågasätta era motiv som ni en gång gjorde när ni drog era tankar genom den samhälleliga linsen som färgade era åsikter, handlingar och liv. Ni är fria. Celldörren till ert samhälleliga fängelse är öppen.

Om ni ännu inte kan ta stora steg till friheten så tillåt er själva att vila på er cells tröskel genom att finna skönhet och glädje i den plats som känns som ett fängelse. Det kommer en dag då fulheten i osanning är mindre inbjudande än er glädje, er sanning. Men nu, låt er själva gå framåt när det känns rätt.

Det är inte nödvändigt att stänga sig ute från samhället på jorden. Bara tillåt er själva att veta att era förändrade känslor är del av ert nya varande. Och att många andra – många, många fler än ni tror – stillsamt förenar sig med er då ni irriterar er på de regler som inte längre är tillämpliga personligen, politiskt eller religiöst. Strukturerna av den Gamla Tiden faller snabbt samman och ni är i början av sådana händelser.

Irritera er inte imorgon om ert arbete, er kyrka eller samhälle känns motbjudande. Det är att förvänta vid den här typen av samhällelig jordbävning. Era politiker börjar redan känna av det. För de märker inte antalet nickande huvuden som de förväntat sig när de lägger sina personliga rädslor på folket. Kyrkan(andligheten) har sett detta under en längre tid – och har börjat anpassa sig.

De första stadierna i alla institutionella/strukturella förändringar är att försöka behålla status quo med tillräckliga förmåner eller förändringar för att tillfredsställa nej-sägarna, men inte så mycket att det förstör institutionen. Men det räcker inte. Sedan tar institutionerna samma barnakliv utanför sina fängelser precis som många av er gör.

Vad kommer först, ”hönan eller ägget”? Bara ni kan avgöra det. Ni kommer att göra det i er egen takt och på det sätt som känns rätt för er. Många av er kommer att vilja vänta tills ert företag, er kyrka eller politiker går med i denna våg. Andra kommer att känna behov av att kliva ut från sin personliga fängelsecell tidigare än så. Det är ert val. Vet att ert val är rätt för jorden och Universum.

Det är inte möjligt för alla att lämna ett företag, samhälle eller politisk åsikt på en gång. För nya strukturer skapas av er då ni utvecklas. Vi ger er bara en bredare bild av varför ni kanske börjar känna er obekväma i era strukturer – och varför inget förefaller ersätta dessa strukturar med något som känns bekvämt för er.

Ni kanske är en skapare av en eller flera av dessa nya strukturer. Eller kommer ni att använda dessa nya strukturer som stegpinnar till något större. Bara ni vet detta djupt inom er – information som snart bubblar upp till ytan.

Vad ger er glädje? Det är er vägledning. Och om ni inte kan finna glädje i ert nuvarande liv, leta i hörnen för att skapa glädje tills ni känner behov av att lämna er samhälleliga fängelsecell. Så är det. Amen.

Du gillar kanske också...