Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 2 november, 2017

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

2 november, 2017

Kära Ni!

Idag är inte som andra dagar, för ni går igenom ett djupt skifte som rensar ert ’emotionella smaksinne’.

Kanhända känner ni till vinprovare eller ’sommeliers’ som har förmågan att urskilja smaker som andra inte kan. Så är det just nu för er. Ni har klättrat upp för ert berg av rädsla och har rensat ut alla 3D-bitar som utestängde er från ett liv i 5D eller bortom. Nu håller ni på att förfina er varelse på sådana sätt som vi inte förmår beskriva – än mer hur en sommelier kan beskriva ett utsökt vin för någon som inte är intresserad av vin.

Högst antagligen är ni omgivna av en eller flera nej-sägare. De som förkunnar att det endast förekommer 3D-upplevelser. De hävdar att tur, inte skicklighet, avgör vem som får vad i världen. Troligtvis informerar de er även om att de är realister och ni är drömmare som har omöjliga drömmar.

Inget skulle kunna vara längre från er nya sanning. För ni är de nya skaparna på plats. Dessa nej-sägar-tankar har föga att skaffa med er nya verklighet. Ni är inte drömmare, det är de som är det. Ni befinner er i en ny verklighet som har föga gemensamt med er 3D-värld. I sanning föga gemensamt med några upplevelser som ni har haft på Jorden eller i himlarna.

För i det förflutna var ni antingen av Jorden och bad om mirakel – eller av himlarna och visste att ni förmådde skapa allt som ni önskade er.

Därför ställde ni upp som volontärer innan ni trädde in på Jorden i denna livstid, för att kombinera era ”himmelska” förmågor med Jordens förhoppningar. Skillnaden är att ni inte längre behöver mirakler eller hopp, för ni förmår skapa medvetet.

Kanhända är detta koncept förvirrande för dem av er som längtar efter något som en stor summa pengar eller en relation – av vilka ingendera idag förefaller sannolik.

Sådan är er stötesten, för det handlar inte längre om att längta, eller om tur, det handlar om hur ni använder era nuvarande färdigheter.

Ni behöver inte hoppas att ni på något sätt ska skapa vad ni önskar er. Ni behöver VETA att ni kommer att göra det – kanhända inte i den exakta utformning som ni föreställer er, men med all säkerhet mer än vad ni nu vågar hoppas på.

Vi talar om en exakt utformning av ett antal anledningar, av vilka en betydlig är att era drömmar är begränsade till era 3D-upplevelser i stället för era himmelska förmågor.

Därför är det dags för er att förstora upp era drömmar. I stället för att drömma om finansiellt överflöd; skapa fred inom er finansiella värld. Eller i stället för en lång, mörk, snygg riddare som ska svepa iväg med er; skapa kärleksfulla, varma relationer.

Utvidga er avsikt och därmed era skapelser.

De flesta vinprovare skapas som ett resultat av intensiva studier i stället för att de kommer till jorden med en utsökt smak för viner. Deras smaklökar är säkerligen en aning mer förfinade än de flestas, men det behöver inte betyda att de kommer att använda smaklökarna inom vinprovningsområdet.

Ni har inte bara en ny uppsättning färdigheter, ni måste avgöra hur ni önskar använda er av dessa förmågor. Vissa av er kommer att använda er uppsättning förmågor för personlig glädje och andra för att gagna en grupp.

Gällande ert personliga eller ert grupp-mål, vad önskar ni fokusera på? För vinprovaren skulle faktiskt enkelt kunna använda sina samma smaklökar för att bli en kännare av dillpickels.

Avgör er riktning för de kommande veckorna. Är det mer ändamålsenligt för er att fokusera på gruppmål eller personliga mål? Ni kommer att besvara denna fråga genom vad den ger er. För i och med att era samtliga 3D-strukturer imploderar, så kommer ni att få flera riktningar att välja från, personligen eller som en del av en grupp. Det finns inget rätt eller fel – bara det som bringar er glädje.

Ifall tankar på att hjälpa specifika grupper skickar leenden och skratt genom er gestalt, så är det er riktning. Ifall en personlig fråga har stigit fram i förgrunden under de senaste dagarna och kräver omedelbar uppmärksamhet och vars lösande bereder er glädje att fundera över, så blir detta ert fokus.

Ni är skapare som har inkarnerat. Likt ett underbarn som spelar piano så är ni skapar-underverk – ni accepterar bara ännu inte att ni är det.

Ifall ni tar beslutet att inte skapa det som skulle ge er glädje i detta ögonblick, så kan ni fråga er själva varför – huvudsakligen att rensa ert smaksinne såsom en vinkännare eller sommelier gör inför varje vinprovning. För ni har flera områden inom vilka ni kan använda era skapande förmågor.

Till att börja med måste ni besluta er för vilken skapelse som kommer att ge er störst glädje. Och inom denna parameter, vad verkar saknas inom er upplevelse av personlig glädje?

Det svaret är ert fokus för idag, i morgon och tills ni skapar den biten. För tills ni gör det, så kommer ni att ha svårigheter att upptäcka er sanna inre glädje. Då och endast då, är det dags för er att gå vidare till nästa skapelse.

Detta handlar inte om att rädda världen. Vad är det som ger er glädje? Eller kanske mer utmärkande för detta meddelande, vad är det som minskar er glädje? Det är ert nuvarande skapelse-behov.

Fokusera, ha förväntningar och så kommer det att bli. Amen.

 

 

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://wwwLifeTapestryCreations.com.

 

Brenda’s Blog via Brenda Hoffman, November 2nd, 2017 – Sananda

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...