SaLuSa via Mike Quinsey, 21 augusti

SaLuSa

August 21, 2015

Channel: Mike Quinsey

 

Då ni har läst om de betydelsefulla förändringarna som påstås skall manifesteras till slutet av september så närmar ni er det med försiktighet. Vi vet att många av er väntar ivrigt för att se vad som händer då ni för er igenom ett högre och renare energifält. Försiktighet är vist i vilket fall som helst då information ges till er med goda intentioner och avsikter, men förhållandena förändras ibland. Många kan uppleva denna förändring och fler kommer innan slutet av året, inklusive portaler som kommer att öppnas och höja Mänsklighetens medvetande. Vi kommer inte att bli helt överraskade vad som än händer, då förändringar är ödesbestämda att äga rum mycket snart. Mer kommer att följa då den Nya Åldern etablerar sig. Förvänta er dock inte alltför mycket alltför snabbt, då det finns mycket att göra, särskilt då det gäller distributionen av fonder. Även med vår tidsstandard så kommer det att ta en viss tid för att nå er alla, men det kommer att ses som en exceptionell bedrift från er sida. Vi har planerat väl för denna tid och är väl förberedda för vad som ligger framför er.

Med er standard så har vi obegränsade resurser att ta i anspråk för att utföra våra uppgifter, så ni kan räkna med snabb framfart när saker och ting väl har startat. Det är vad ni har blivit lovade under många år och vi lovordar er för ert tålamod. Under tiden håller vi kontroll på de mörka såsom vi har gjort under så många år. Vi skulle vilja förklara att då det gäller vår förmåga att förhindra ett nytt Världskrig, så skulle det annars säkerligen ha börjat under den senare delen av ert förra århundrade. Som vi tidigare har förklarat måste vi låta vissa situationer att spela ut sig naturligt. Vi kan inte blanda oss i konsekvenserna av ert handlande, såvida de högre auktoriteterna tillåter det.

En del av er oroar er för familj och vänner som förefaller att vara ovetandes om betydelsen av sluttiderna. Vi vi skulle vilja be er på snällaste sätt att inte oroa er då alla själar är precis där de var menade att vara vid början av Uppstigningen. Ni kan inte ändra på deras framtid, då de redan har fattat sina beslut även om de inte kan komma ihåg det. Via era vibrationer kommer ni att finna er på en väg som är riktig för er fortsatta utveckling, då ni finner er väg tillbaka till Ljuset. Var säkra på att de själar som finner det svårt att lyfta upp sig själva får all hjälp att vakna upp till sanningen. De behandlas med kärlek och omsorg som alla själar. För de bland er som vet att de är redo att stiga upp så ber vi er att ni hjälper där det behövs, då ni kommer att kunna bedöma vilken nivå ni använder.

Om inte redan nu så tror vi att inom kort så kommer många av er att kunna känna förändringarna i vibrationerna, men om inte så betyder det inte att ni inte gynnas av dem. Ni behöver komma ihåg att som ett kollektiv så består ni av av själar som är vid många olika utvecklingsnivåer. Detta är anledningen till att utveckling på Jorden ger en snabbare väg för framsteg. Det är dock ett två-eggat svärd då ni också kan gå vilse lättare. Om ni inte känner er redo att stiga upp så klandra inte er själva då ni har så mycket tid ni behöver för att göra framsteg, då det i själva verket inte finns någon tid. Allt är i Nuet, betyder att ni till slut kan gå både framåt och bakåt i tiden. Ni kommer att lättare förstå då ni har fört er in i de högre dimensionerna. Det kommer absolut att svara på många frågor som ni nu har.

Det stora Uppvaknandet äger rum och med tiden kommer fler och fler själar att ge gensvar på de högre inkommande vibrationerna. Helt klart så kommer ni gradvis att bli medvetna om förändringarna  och glada att lyftas upp och ut ur de lägre vibrationerna. Den övergripande effekten blir deltagandet i kraftiga energier som resulterar i än mer Ljus som förs till Jorden, och så kommer det att fortsätta till att det är allenarådande. Vi behöver dock be er om ert fulla stöd för Ljuset och att ni gör er del för att att säkerställa att det sprids vitt och brett. Håll alltid ert fokus på ert mål och bli inte rädda oberoende av vad som händer runt omkring er.

Kom ihåg att ni har arbetat under eoner av tid och upplevt livet i de lägre dimensionerna, med kunskap om att ni till slut skulle få tillfället att höja upp er igen. Denna tid är nu och vi förlitar oss på Ljusarbetare som hjälper till med att föra in de nya energierna. Ni kommer absolut att kunna göra snabbare framsteg nu då Illuminati har fått sin makt kraftigt reducerad. Till den grad att de inte längre kan lyckas med sina planer att kontrollera Jordens befolkning och reducera dess status till slaveri. Så ni kan gå vidare med era planer för detta liv, med vetskap om att ni har ett underbart tillfälle till att lyckas.

Snart kommer ni att kunna identifiera Galaktiska Varelser som har inkarnerat på Jorden tack vare deras handlande och ord. De kommer att bli mer öppna i sitt arbete med kunskap om det är relativt riskfritt att bli igenkända för vad de representerar. Då Ljusarbetare kommer samman så ökar deras kraft tvåfaldigt eller mer, och de utgör en formidabel grupp som fortsätter att växa hela tiden. Ni kommer att finna era ledare bland dem och de kommer att dela sin avancerade kunskap med er. I sin tur kommer de att stödas av Högre Varelser som också kommer att gynna er med deras högst avancerade kunskap. Så ni kan se att när saker och ting börjar snabba på så kommer framsteg att äga rum i snabb följd.

Galaxen har väntat på tecken att Jorden reser sig, och tack vare er hängivenhet så har den accepterat att sådana framsteg har uppnåtts och att dess fortsatta framgång är garanterad. I den Större Planen går allt väl, så låt inte negativ rapportering eller handlande på något sätt förminska er beslutsamhet att göra framsteg i ert arbete. Där saker och ting förefaller att ha blivit påverkade av negativt handlande så vara goda att komma ihåg att inte allt är såsom de förefaller på ytan. Karmiska situationer är ibland resultatet av handlande för länge sedan. Beakta enbart att nödvändiga lektioner lärs in som behövs rensas ut, för det kan inte komma med framöver. Den Nya Åldern är en tid av renande som kommer att se till att alla lektionerna kommer att ha förts till avslut och blir avslutade.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

You can subscribe to the mailing list for these messages by going to  www.treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html  Left click on the heading “Subscribe to the Tree of the Golden Light Weekly Messages” and it will take you to the Subscribe pages – go to the bottom and under the heading “etfirstcontact” enter your Email address twice as requested. You will receive a confirmation if you are successful. You can also “unsubscribe” from the same page.

 

 

 

 

Du gillar kanske också...