Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 18 april

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

18 april, 2016

Kära Ni!

Idag vill vi prata om rädslor hos dem som ingående studerar astrologiska förutsägelser. Precis som ni håller på att skifta, så skiftar även stjärnorna, konstellationerna, planeterna och allting i alla Universa – inklusive det som vissa planeters rörelser personligen betyder för er.

Vissa astrologer har förflyttat sig bortom gårdagens astrologi. Andra har inte gjort det. Det tydligaste tecknet är att de som förutser jämmer och elände har hållit sig kvar i 3D-förutsägelserna, även fastän de har skiftat till 5D.

Det är ert ansvar att bedöma ifall ett meddelande – oberoende av vem som har sänt ut det – är rätt för er. Det betyder inte att alla 5D-meddelanden måste vara soliga och ljusa, utan i stället att ni med era nya inre sinnen kommer att känna vilka meddelanden som är rätt för er.

Ni kommer antagligen att lägga märke till att astrologiska förutsägelser håller på att skifta en aning, eller att de utvidgar sig från vad som en gång har varit en rädslobaserad förutsägelse.

Det betyder inte att allt i era liv kommer att skifta på samma gång, utan i stället att det gäller för er att upptäcka att strukturer som en gång var mycket viktiga för er, inte längre är det – eller att de kan skifta allteftersom tiden går.

Många av er är bekanta med det som är grundläggande inom astrologin. Det är dags att gå bortom det, för vid en tidpunkt i er historia var astrologin en av de få faktorer som kunde ge förutsägelser gällande vad som sker eller som skulle kunna hända er. Nu när ni håller på att utvidga er repertoar, i likhet med många andra, så utgör astrologin en nyckel, en byggsten i er struktur, men bara en av dem.

Innan era celler genomgick ett skifte, innan ni lade till nya strängar i ert DNA, var ni beroende av dem som tycktes ha ett närmare engagemang i era meddelandens ursprung och era framtida handlingar. Nu när så många av er har börjat kommunicera på mer intensiva, djupare sätt, om vi får uttrycka det så, betyder det att astrologin har blivit en plats som man i mindre utsträckning söker sig till, än en plats som är beskrivande.

Ni börjar kommunicera på ett annorlunda sätt. De av er som har varit astrologer i 3D och nu befinner er i 5D, upptäcker olika betydelser för samma astrologiska tecken och planeter – samma som gäller för Tarot-läggare och andra källor av spådom.

Betydelser skiftar när ni växer. Det är så att ni inte längre behöver leva i rädsla ifall ni skulle råka på en astrolog, Tarotläggare eller siare som slår på rädslans trumma. Det som har gällt för så många av era tidigare hållpunkter, var att ni har känt er rädda efter en seans av något slag, detta hör till gårdagen.

Dagens meddelanden handlar mycket mer om er tillväxt, er nya varelse, er Nya Jord, Nya strukturer, nya möjligheter, ny tillväxt.

Vissa av er tror blint på den ena eller den andra siaren. Det är gott och väl. Men var medvetna om att ifall de förespråkar rädsla som varande er framtid, så har de ännu inte skiftat sina siarfärdigheter. Det är osannolikt att ni kommer att få någon AHA-upplevelse som talar om för er att ni har börjat få tillgång till något som hjälper er att komma framåt.

Om ni efter seansen mår dåligt, känner er ihåliga eller skrämda, ska ni veta att de som gav seansen har fått tillgång till gårdagens material. För ni betonar nu verkligen glädje i varje aspekt av era liv – allt mer för varje dag som går – inklusive i era förutsägelser.

Ni tänker att allt inte kan vara soligt – att jordbävningar och terrorattacker kommer att fortgå. Det stämmer. Men de hör till gårdagen.

Precis som när ni släpper taget om era rädslor, så arrangerar sig jorden på nytt – lite som när ni växlar era sitt-positioner för att få det bekvämare. Och precis när terroristerna försöker stabilisera sig själva i denna skiftande värld, så gör ni det också. Skillnaden är att ni stabiliserar er själva i glädje och terroristerna gör detsamma i rädsla.

Dessa stycken av rädsla närmar sig slutet. Kanske inte detta år, men snart – till och med i jordisk tid. För när fler och fler av er förflyttar er till glädje, så kommer rädslan att få mindre utrymme att manövrera sig, att visa sig. Lite som bråkstaken på skolgården som avslutar sin roll, för han eller hon blir inte längre belönad för att vara bråkstaken.

Några av er har ett starkt samband till denna rädsla, eller till delar av de sista bitarna av rädslan eller den skiftande jorden. Men högst sannolikt är era uppfattningar om dessa aktiviteter annorlunda än vad som gällde ens för några år sedan.

De flesta av er har svårigheter att erkänna för er själva hur annorlunda ni är jämfört med ert 3D-jag. Så ni återvänder till era 3D-aspekter – astrologi, Tarot eller kanaliseringar som förstärker era rädslor i stället för att hjälpa er att förstå er nya värld i er nya varelse.

Det är så som ni upptäcker att dessa, som tidigare var viktiga för er gällande att ge information om er framtid, ibland inte är lika viktiga som de en gång var. Inte för att de inte kan förutse framtiden, utan för att deras framtid är färgad av 3D-rädsla i stället för av 5D-glädje.

Ni kommer att upptäcka astrologer, Tarot-läsare och kanaliserare som är av 5D. För precis vad som gäller när ni finner nya vänner och en familj som stöttar er i er utveckling framåt, så kommer ni att finna dessa siare, som är rätt för er i er nya 5D-roll – eller så kommer ni att upptäcka era egna talanger inom detta område.

Varje skrymsle i er varelse, i ert liv, i era Universa, håller på att skifta, inklusive de bitar som en gång i tiden tillät er få lära känna, eller som gjorde så att ni bättre kunde förstå, vad som i framtiden kommer att hända er. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.co

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...