Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 3 mars, 2018

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

3 mars 2018

Kära Ni

Ni känner förmodligen rädsla för att ha misslyckats med era globala uppgifter och med er själva. För ni ser inte, eller känner inte av, några förändringar i era liv trots våra löften om att ni är nya varelser i en ny värld.

Så ni ifrågasätter ånyo visdomen i vår information och viktigare, ert 5D liv.

Var och när blev det fel? Ni känner det som om ni blivit lurade.

Även om vi diskuterat detta tidigare så gjorde vi det i en annan tid i er nya-ni utveckling. För när vi först diskuterade det var ni som små barn, villiga att följa föräldrarnas förmaningar om vad ni inte får röra eller göra. Nu, när ni är fullt utvecklade, ifrågasätter ni vår visdom – vilket är rätt och sant givet vilka ni är.

Ni ifrågasätter både vår och er egen visdom därför att ni ännu inte till fullo tagit era förmågor i anspråk.

Denna nya-ni utveckling är lite som att starta ett företag med strålande bilder av hur det kan bli, bara för att förlora pengar det första året. Skulle ni ge upp i tron att allt bara var en dröm som inte kunde uppfyllas? Eller skulle ni bara fortsätta som de gjorde som skapade 3D-företag som Apple, Microsoft och Amazon?

Så är det för er nu. Det finns tecken på att era år av ansträngningar varit resultatlösa. Ni skapar ännu inte era drömmar, världen är i kaos, och ni känner er vilsna inom er själva.

Även om vi kan berätta för er att ni upplever växande smärtor, så lindrar inte det ert obehag. Så vi kommer bara att informera er om att allt är väl och att ni är en ny varelse i en ny kropp.

Era raseriutbrott kommer sannolikt att dämpas och er fysiska varelse kommer att må bättre, med mer vilsam sömn, för ni utvecklas snabbt in till er plats, er väg, även om ni ännu inte tror det.

Kommer ni ihåg hur ert barn ville vara en stor pojke eller flicka och ni var tvungna att försäkra dem om att de så småningom skulle bli det? Så är det för er nu. Ni är inte längre av 3D – den fasen i ert varande är över. Ni växer in i er nya varelse.

Skillnaden mellan er barndoms växande och nu är att ni är kompletta inombords, ni har bara inte listat ut hur ni ska använda er nya varelse på sätt som motsvarar era drömmar. Lite som att ni utvecklades från er babyskallra till att läsa boken Krig och Fred på några dagar, och ni inte förstod att ni faktiskt kan läsa Krig och Fred.

Så nu utvecklas ni till nya-ni en förmåga i taget. Men inom några dagar kommer dessa förmågor samman på sätt ni ännu inte kan föreställa er, så ni kommer att veta att ni kan och kommer att skapa er dröm lätt och ledigt.

Er utveckling till nya-ni hoppar över många steg som 3D-ni känner att ni borde fullfölja – som var sant i er 3D-barndom när ni lärde er bokstäver innan ni kunde läsa korta meningar och sedan böcker. Månader och år av ansträngningar som inte krävs av nya-ni.

Ni har kanske glömt att ni välkomnar delar från er helhet till nya-ni. Ni inte bara välkomnar tidigare 3D delar in i er varelse utan också delar som är lämpliga för er övergång från andra dimensioner och framtida varelser. Detta är en total ackumulering av er så alla tidigare, nuvarande eller framtida delar av er som hjälper er i er nya-ni roll är nu en del av er varelse.

Precis som det är för dem som behöver en protes, anpassar ni er till nya kroppsdelar och tankar som tvingar er att fokusera istället för att gå eller använda andra lemmar, som ni gjorde före protesen.

Ni kommer med lätthet att fungera inom några dagar. Detta är bara er period av anpassning till nya-ni, med nya tankar och nya förmågor. Låt det vara så.

Slappna sedan av. För att tvinga er själva att vara något ni vill vara men ännu inte är koordinerade att vara, skapar onödig ångest. Som att gråta över att ni inte klarar att läsa Krig och Fred omedelbart efter att ni lärt er läsa era Dick and Jane böcker.

I 3D hade ni så många människor som talade om för er att ni skulle lära er vad ni ville lära er vid rätt tid, så att mycket av er personliga ångest försvann eller kraftigt minskades. Så är det nu.

Ni har lagt till och rensat bort delar genom hela denna övergång. Först lade ni till delar från ert nuvarande 3D liv, såsom ert inre barn. Sedan skiftade ni över till delar från era tidigare 3D jordliv och rensade de delar som var skadliga för er nya 5D roll. Ni blev slutligen tillräckligt starka fysiskt för att lägga till framtida delar från olika dimensioner, frekvenser och platser. Så anpassade ni er de senaste dagarna till dessa framtida-jag och kommer sannolikt att fortsätta göra det några dagar till.

Era nya framtida delar känns ännu inte bekväma. För vissa känns det till och med som om ni invaderats av utomjordingar – vilket ni på sätt och vis har. För era framtida delar är väldigt annorlunda jämfört med era 3D varelser , nu och tidigare. Era framtida delar känns ungefär som att släppa en mogen vuxen in i en tonårings kropp – vilket verkligen kan vara skrämmande, som ni nyligen upplevt.

Så ni växlar mellan total tro på er framtid – som den uttrycks av era framtida delar – och ångest från era 3D-minnen som har lite att göra med nya-ni.

Låt er själva utvecklas lätt och behagfullt, för assimileringen kommer att ske oavsett om ni vill det eller inte.

Ni är bortom 5D Rubicon och behöver då inte längre undra om ni är kapabla att göra så. Ni anpassar er bara. Vilket låter enkelt, lika enkelt som att lära sig att älska sig själv. Och nu skrattar ni, för ni förstår att det enkla kan vara nog så förvirrande, som att lära sig binda en båge med era skosnören. En mycket svår uppgift när ni var unga men som nu sker automatiskt.

Så tillåt er själva vara rädda, panikslagna och allt annat ni vill uppleva, vetande att sådant är kortlivat då ni accepterar era förmågor och delar från det förflutna, nuvarande och framtiden. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...