Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 2 maj 2022

Brendas Blogg
Via Brenda Hoffman, 2 maj 2022
Mina kära, ni kanske ryser när någon nämner den nya världen, som vi i Universum har skissat på i många år. Er värld verkar inte så annorlunda trots våra profetior – men rädsla och smärta finns i överflöd.
Även om många av er känner av en förändring vägrar ni att tro att era inre sinnen är annorlunda. Som om ni, efter att tålmodigt ha väntat på att få packa upp er julklapp, plötsligt upptäcker en sockerbit i det vackert inslagna paketet. Ni skulle förmodligen förlora er barnatro.
Även om ni skapade era nya världar inom er själva, skulle ni inte märka någon större skillnad i ert eller andras liv. Så därför återvänder ni till er 3D-värld av rädsla. Inte för att ni vill det, utan för att ni känner att rädsla är er fortsatta verklighet, och samtidigt hoppas ni på den strålande kärlek som vi har proklamerat för i åratal. Ni är utmattade i era försök att älska än det ena och än det andra, trots er inre känsla om motsatsen. Ni är bara trötta.
Så är det eftersom slutet är nära. Det liknar känslan ni hade när slutet närmade sig en kurs i skolan ni inte tyckte om. När slutproven närmade sig kände ni att ni inte hade mer att ge. Ni vill inte studera för en examen, inte heller ville ni någonsin mer se den läroboken igen. Trots det är slutprovet bara timmar bort, så ni vet att ni behöver en sista knuff för att slutföra kursen.
Ni är så trötta på att försöka passa in era 3D-kunskaper med er nya inre värld. Vissa dagar kan man älska och acceptera andra. Andra dagar kan ni inte ens föreställa er att det är möjligt. Ni har bestigit känslomässiga inre berg och surfat på många olika vågor. Hela tiden har ni kämpat med ert inre. Ni känner det som om ni inte har mer att ge. Ni vill att allt ska försvinna, så ni kan leva i fred i er nya lilla värld.
Denna mörkerperiod är både er och Jordens slutexamen. Inte så att alla kommer att älska allt och alla direkt, men att ni kommer att känna förändringen.
Kanske minns ni att ni slutförde en uppgift som krävde mycket tid och ansträngning. Den första känslan när ni hade slutfört uppgiften var lättnad. Den andra var en undran över hur ni skulle fylla er tid nu när denna komplicerade och tidskrävande uppgift var klar.
Så kommer det att bli efter den här mörkerperioden. Ni förbereder er nu för er mentala och känslomässiga slutexamen. En känslomässigt tidskrävande process som minskar er energi och era intressen.
Omedelbart efter denna enorma ansträngning kan ni känna er håglösa, uttråkade eller utmattade. Strax därefter kommer ni att uppleva en ny sorts känslomässig höjdpunkt, för ni kommer att ha avancerat bortom 3D på sätt som inte kan beskrivas – vilket ger en inre frid av rättfärdighet som aldrig tidigare har upplevts på Jorden.
De närmaste veckorna kan verka tuffa, inte för att ni är på fel plats – även om det känns så – utan för att er värld håller på att vändas ut och in. Det här skiftet är det ni har förberett er på och kämpat er igenom i månader, år och decennier.
En övergång från deltagare-observatör till observatör. De bitar som känns fel eller ofullständiga nu – såsom vänskap eller andra känslomässiga barriärer – kommer att övergå till öppenhet, att ställa allt till rätta, vilket kommer att multipliceras med miljontals nya jordevarelser.
Denna fas är det sista stora hindret för ert nya jag och den nya världen.
Ni slutförde er tidigare övergångsfas trots att de flesta jordevarelser förblev kvar i 3D. Det är inte längre så, och indikationer på det kommer att bli mer uppenbara efter det att den här mörkerperioden är slut.
Ni kommer att känna det som om en elströmbrytare har slagits på inom er och uppmuntrar er till att vara den ni är. Ett mål ni har arbetat mot i månader, kanske år. Efter denna mörka period kommer ni inte längre att gå försiktigt mellan 3D och ert nya jag. Ni kommer inte heller att behöva överväga varje steg ni tar, som ni tidigare har gjort. Ni kommer bara att vara.
Vi, från Universum, föreslår att ni tillåter er själva att bara vara de kommande veckorna, när Jorden och de som bor på Jorden stabiliserar sig i den nya miljön som ni har skapat – och kommer att upptäcka. Er tid har kommit. Så är det. Amen.
Översättning Ulla Krogh
LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, subscribe via WordPress.com. Or, click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” website page (LifeTapestryCreations.com) and click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.
Copyright 2009-2022, Brenda Hoffman. All rights are reserved. Share this content with others, post it on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and the source website link: LifeTapestryCreations.com.

Du gillar kanske också...