Brenda’s Blogg via Brenda Hoffman, 22 maj 2020

Brenda’s Blogg via Brenda Hoffman, 22 maj 2020

 

Mina kära,

Era liv förändras på ett sätt ni inte har förväntat er, särskilt efter att COVID-19 blev en del av er värld.
Ni känner inte längre behovet av att följa andras diktat. För andra visar handlingar och mönster, som täcker över hela spektrumet från tro på sig själv till konspirationsteorier om att någon eller något är på väg att ta över deras liv.

Naturligtvis kommer de som tror att de är marionetter under andra att hitta skäl att motivera sin inställning. Precis som de som känner att de är mästarna i sina liv kommer att upptäcka att detta är sant. Ni har alla hört frasen: “Övertygelser skapar er verklighet.” Ett uttalande mer realistiskt än ni kan föreställa er.

För tankar är energiströmmar som uppmuntrar eller till och med tvingar fram skapandet av det som ni tror.

Så är det, många av er har upplevt tider som dramatiserade vad ni trodde på, från kärlek till rädsla.
Nu beslutar ni att ni vill skapa det som är rätt för er, oavsett om det är en del av vanliga övertygelser eller inte.

Ett sådant uttalande verkar inte så radikalt om ni inte granskar det. Hittills har de flesta av era tankar och handlingar filtrerats genom era 3D-måsten och övertygelser. Eftersom ni skapar nya övertygelser, förändras er värld därefter. Tänk att ha en trollstav som skapar vad ni vill.

Så är det, ert fokus, er tanke ström, skapar det ni önskar.

Era sagor om älvor och änglar var exempel på vad som var möjligt och vad som skulle komma.
Om Ni vill undersöka ett karaktärsdrag som rädsla eller missbruk, kommer detta karaktärsdrag att stolt uppvisas i alla områden i era liv. Och om ni vill utforska kärlek eller självskapande, är sådant vad ni kommer att leva. Ni har haft den magiska staven i hela ert jordliv – utan att tro att det är sant.

Ni, mäktiga jordänglar, var aldrig utan färdigheter för att skapa det liv ni önskade. Ni ville en gång att fullt ut utforska rädsla – och det gjorde ni. Rädsla är en gammal lektion som blir tråkigare för varje dag. Precis som har profeterats. För genast ni förklarar att ni inte längre vill utforska rädslor – och leva som om rädsla inte längre var en del av er värld – kommer en sådan värld att skapas.

Ni är skapare som skaparen. Vad vill ni skapa? Samma 3D rädslo-lektioner eller ny kärlek och glädje? Det är ert val. Men den tristess ni sannolikt känner handlar mycket mindre om själv-karantän, än om att fortsätta att leva era liv i rädsla.

Betyder det att ni ska eller inte ska leva själv-karantän? Det är ert val. Precis som ni har att välja att leva i rädsla eller kärlek och glädje. Vilket av dessa val verkar svårast att uppnå och just därför det mest intressanta och spännande?

Så är det, ni är trötta på de rädslo-lektioner ni har utforskat för eoner.

Ta fram era magiska stavar, som alltid har varit en del av er. För era stavar är bara er tro och förväntningar. Om ni förväntar er att leva i glädje, då kommer ni. Och om ni inte gör det, kommer ni inte.

Kanske många av er känner att ni har täckt detta ämne ad nauseam. Och det har ni, för eoner.
Tillåt er själva att veta att era rädslo-lektioner är över. Ni har klarat er rädslonivå av expertis. Det är dags för en ny lektionsplan. Precis som ni utforskade rädsla i alla dess många aspekter, är det nu dags att utforska kärlek och glädje. Börja med att älska er själva nog att veta att ni kan skapa vilken miljö ni vill – även i denna globala tid av virus.

Ni behöver inte förklara era val och handlingar för någon. För det här är ert liv. Inte er makes, föräldrarnas, vännens eller era barns liv. Inga förklaringar behövs eller krävs.

I sanning, era behov av att förklara era handlingar för någon visar att ni fortsätter att leva i samhällets grepp. Ni vet vad ni behöver och när ni behöver det. Ni vet vilken typ av liv ni vill leva – lev det nu.

Betyder det att ni kommer att fungera som ni gjorde innan COVID-19? Ja. Betyder det att ni kommer att använda denna tid av själv-karantän för att beskriva inom er varelse hur ni vill leva för resten av denna livstid? Ja. Betyder det att ni kommer att leva i rädsla om det är vad ni vill? Ja.

Ni är mästaren, er inre älv lika gudmor. Låt den tanken rumla om i hela er varelse. Och sedan, istället för att låtsas att andra styr era liv, som ni har för eoner, skapa det liv ni vill ha nu. Så må det bli så.

Amen

Översättning: Mats

Brenda’s Blog via Brenda Hoffman, May 22, 2020

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.
Copyright 2009-2020, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

You may also like...