Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 14 september, 2018

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

14 september, 2018

 

Kära Ni!

För många av er håller livet på att förändras på sätt som ni för några månader sedan inte hade kunnat förvänta er. Detta skifte ledde till att rädslor trädde fram i förgrunden.

Under jordiska eoner har förändringar varit programmerade till att vara skrämmande. Därför begrundar ni med bävan era beslut, bara för att få upptäcka att ert nya liv, er nya riktning, eller er nya relation är mer angenäm än vad ni hade förväntat er.

Ni upptäcker att förändringar nödvändigtvis inte är ett skrämmande steg baklänges, kan man säga. För den förändring som ni skapar är er nya bekvämlighetszon.

I 3D har ni för det mesta ofta byggt upp grunder på osäker mark. Naturligtvis var detta givet i 3D, för ni önskade ju få uppleva rädsla med alla dess följder. Därför byggde ni något som ni trodde var en stabil framtid, bara för att få den skiftad på sätt som skapade rädsla. Så har det varit och detta gäller allting i 3D.

Förändringarna för er skapar nu en stabil grund på vilken ni alla kan bygga ert nya liv.

Ni kommer nödvändigtvis inte genast veta att detta stämmer, för ni kommer att fundera över ert beslut och undra vad ni gjorde fel, istället för att ära det som ni gjorde rätt. Därmed börjar ni sakta – enligt vår åsikt, men snabbt enligt er – acceptera att det är förbi med rädslan. Ni inser att ni kan anpassa er bekvämlighetszon hur ni än vill och när ni så önskar. För er bekvämlighetszon är lätt formbar, i och med att ni utvecklas och växer.

I 3D hade era beslut för det mesta allvarliga eller långsiktiga följder som inte gick att skifta så lätt, fastän era yttre omständigheter i snabb takt förändrades. Därför var det så att ni bävade inför förändringar, för ni kunde se att fruktans dominobrickor föll en efter en, fastän förändringen verkade medföra en ljusning.

För det mesta kände ni det som om ni ville vara på två ställen samtidigt – ert förra liv och ert nya liv lämnade en något bitter smak av sorgsenhet inom er.

Naturligtvis kontrar ni med att det inte skulle kännas på det viset ifall ni kunde vinna eller skaffa fram miljontals dollar och vi ber här om att få vara av en annan åsikt. För i 3D behövde denna ”tursamma person” bestämma sig för vilken del av livet han eller hon skulle lämna bakom sig, för att passa in inom de sociala bestämmelserna i enlighet med deras högre eller lägre socioekonomiska status. Och när man väl började spendera miljonerna, upptäckte man att man troligtvis inte skulle komma att passa in varken inom sitt gamla sociala samhällsskikt eller sitt nya. Bägge riktningarna, både av ekonomisk tillväxt och förlust, skapade en personlig värld med social isolering. Som om världen gick en förbi, för att man inte riktigt passade in i någondera världen.

Detsamma gällde för sjukdom, beteenden och så många andra indikatorer, att ni som en följd inte var helt säkra på vilka ni egentligen varit, för att de som ni var beroende av för er sociala samverkan eller godkännande, inte längre fanns inom er cirkel.

Detta sammantaget med att försöka avgöra hur ni på bästa sätt ska leva ert liv, trots ett större skifte och troligtvis social isolering, har skapat en pågående rädsla som har mångfaldigats tiofalt i och med varje jordiskt liv. Ni håller på utforskar skapandet av rädsla, när ni sakta men säkert inser att förändringar innebär stabilitet, i stället för raserande strukturer och relationer.

Ni hävdar sannolikt att det inte är möjligt, för förändringarna lämnar kvar en del av er, att ni alltid förlorar något i och med varje förändring. Ah, ert nya jag står i färd med att lära sig att i stället för att ni lämnar något eller någon bakom er, så lägger ni något till er struktur, er stabilitet.

De som inte uppskattar ert skifte kommer inte att intressera er, olikt smärtan av en 3D-förlust. För ni håller på upptäcker att de aldrig var en del av er varelse, blott sociala förbindelser som verkade vara betydelsefulla i 3D, men inte längre är det.

Sociala förbindelser var era nyckelelement för framgång i 3D. Ifall ni var fattiga så befann sig era vänner i liknande omständigheter, antingen emotionellt eller fysiskt. Och ifall ni var förmögna, så gällde detsamma.

Nu när ni bygger upp strukturer utifrån hjärtat, så finns det inget behov av att hitta några gemensamma ekonomiska eller sociala förväntningar. För de som rör vid ert hjärta kommer inte att vara de som vill att ni ska var likt dem. I stället kommer de att önska att ni ska vara ett fyrsken vilket även gäller för dem.

Sociala finesser, objekt, grannområden, vänner osv kommer nu från hjärtat, inte utifrån sociala borden och måsten. Det är på det viset som ni står i färd med att bli en mogen Universell varelse.

Kan ni minnas när ni ville vara en del av gruppen som var ”inne” i gymnasiet? Och hur förkrossade ni blev när ni inte fick inbjudan till rätt fester eller tillställningar? Men när ni väl fann er väg som en 3D-vuxen, så blev de där behoven av ”inne”-grupperna dumma, tråkiga eller nostalgiska, beroende på hur ni mognade.

Så är det också nu. Det spelar ingen roll huruvida ni klär er i rätt sorts kläder, har den ”coolaste” bilen eller bjuder in rätt sorts människor till era fester. Det spelar bara roll att ni känner av en hjärtkontakt och att ni mår bra – med ett fåtal eller inga sociala borden och måsten.

Ni behöver inte längre ”hålla er ikapp med alla Svenssons” eller känna er osäkra gällande er sociala eller ekonomiska status. För ert fyrsken kommer att dra till er dem som har ett likadant fyrsken med ett likadant nöjt och belåtet liv.

De som fortsätter att sträva, kommer inte känna sig bekväma i den här nya världen, för de jagas av borden och måsten.

De som ni finner attraktiva och som är attraherade till er, skapar bekvämlighetszoner för sig själva och de kommer i mycket liten grad bry sig om vad andra tänker eller känner om deras liv.

Du håller på att bli en mogen universell vuxen när du skapar ett liv som är rätt för dig och ingen annan. Så är det. Amen.

 

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...