Kanalisering från de Galaktiska Rikena den 20 maj 2020

Kanalisering från de Galaktiska rikena den 20 maj 2020

(de Galaktiska rikena långt bortom bortom bortom)

Ni lever ett evigt liv, i ett evigt kretslopp på jorden. Olika inkarnationer, olika frekvenser, olika dimensioner. Ni vandrar genom dimensionerna, genom frekvenserna. Ibland stiger ni uppåt till högre frekvenser, högre klarhet och medvetenhet för att sen när ni har vilat upp er gå ner och hämtar hem ny information, ny medvetenhet, ny kunskap från djupet i er egen själ. Djupt inne i er där allt finns förvarat som i en skattkista där ni lägger sånt som ni inte vill att andra människor ska se, som ni inte klarar av att visa upp för andra människor. Det är så vackert. Det är er så kärt. Ni vill inte att det ska trampas på av soldaternas fötter och stövlar. Ni vill inte att det ska trampas ner i gyttjan och dyn. Ni vill behålla det i era hjärtan. Men vi säger er:

Tiden är nu inne att öppna eran egen skattkista. Att visa upp eran egen styrka, eran egen kraft, eran egen ljuskraft, eran egen sanning. Först då kan människan bli fri. Först då kan ni få fred på jorden. En jord som har blitt trampad på. Som har blitt skövlad. Som har tagits lite för given. Ni människor har trott att jorden är eran egen skattkista där ni kan plocka det ni vill.

Jorden har inte skyddat sig. Jorden har velat att ni ska få ta del av den underbara, fantastiska rikedom som jorden bjuder på. Och ni har tagit inte bara det ni har behövt. Ni har tagit mer och mer och mer. Ni har skövlat regnskogen, ni har förorenat våra vatten ni har förgiftat luften, skogen, sjöarna, bergen och dalarna. Ni har utrotat några av de vilda djuren som behövs för att den här mångfalden, för att det här kretsloppet ska fungera. Men vi säger er. Ni har gått för långt. Ni har trampat över gränsen för vad jorden tål. Vad jorden klarar av. Nu har jorden fått nog. Nu har jorden protesterat. Den har sina verktyg. Den har sina försvar. Sina försvar i form av eld, i form av jordbävningar, i form av översvämningar, tsunamis.

Det ni nu kallar för virus är inget annat än en mental konstruktion. Det finns inget virus. Jo, på ett sätt kan vi säga att det finns ett virus. Ett virus i människors sinne. Ett virus i människors sinne. Ett virus i människors sinne som nu har kommit upp till ytan. Ni tror att det skapades på ett labb i Wuhan. På sätt och vis har ni rätt. Det var där det manifesterades. Men det är ni människor på jorden som med eran mentala kraft har skapat det viruset. Att det sen manifesterades på ett labb i Wuhan. Ja, det kunde lika gärna ha manifesterats någon annanstans. Men nu blev det där. Så skyll inte på människorna där. Skyll på era egna sinnen. Eller vi menar skyll inte utan bli medvetna om. Titta på era egna sinnen. Titta på hur ni tänker. För ni skapar med era tankar ett samhälle som håller på att förinta eran egen jord. Eran egen Moder Jord. Bli medveten om hur era tankar skapar, har skapat det som händer nu. Det manifesteras utifrån era tankar. Och då menar vi inte era enskilda tankar. Men på sätt och vis gör vi det. Vi menar att det finns så mycket dualitet. Det finns så mycket olika intentioner på jorden. De har krockat nu. De krigar mot varandra nu.

Det som sker nu är ett krig, ett tredje världskrig. Ett tredje världskrig. Och det här världskriget utspelar sig inte med vapen på Moder Jord utan det utspelar sig i era sinnen. Bli medvetna om det. Det är i era sinnen som det här kriget utspelar sig. Ni testas nu till max av eran egen förmåga, till max av det ni kan uthärda. Ni har pressat er själva att hamna i den här situationen. Med era tankar. Med eran agenda. Vi kallar det faktiskt eran agenda. Så ni har själva försatt er i den situationen som nu råder på jorden. Ingen annan bär ansvar för det här mer än du själv. Ingen annan mer än du själv. Du människa som lever på jorden nu och ni människor som har levt här innan.

Under årtusenden har ni byggt upp det här. Och det har kommit återkommande virus. Alltså tankevirus som vi kallar det, för att ni ska vakna upp. Men det har inte hjälpt. Ni kommer att fortsätta skapa den här sorten av virus för att ni ska vakna upp. ”Wake up call,” vill vi kalla det här viruset. Ett ”Wake up call” för mänskligheten. Och det vi vill med det här är att ni går in i ert eget hjärta, ert eget sinne och på djupet reflekterar över hur ni tänker. För du vet dina tankar skapar din verklighet. Era tankar skapar eran verklighet. Så enkelt men ändå så svårt är det. Det finns inget annat än det ni skapar i era tankar. Allt är en illusion som ni har skapat med era tankar.

Tänk er nu att alla människor på jorden byter fokus. Det är dags att byta fokus. En del av er sover med huvudet åt väster där solen går ner och allting blir mörkt. Om ni flyttar sängen 180 grader kommer huvudet mot öster, den uppåtstigande solen, och fötterna till väster där solen går ner. Det behöver ni göra allihopa. Ni behöver ta in den uppåtstigande solen.

Nu med huvudet mot öst, den uppåtstigande solen, nu har ni vänt. Nu har ni varit nere i det djupaste djupa. Ni har grävt i varje vrå i ert inre. Ni har lyft alla händelser i detta liv och några i tidigare liv, för att försöka förstå vad som händer. Men det kommer ni aldrig att göra så lägg ner den forskningen nu. Lägg ner de reflektionerna. Bara släpp taget om dem. Ni har lärt er det ni behöver lära er. Och ni vet nu er egen delaktighet i allt som händer. Det är inte en slump. Vi har velat lära er en läxa. Lära er läxan på djupet. Lära er förstå er egen delaktighet i det som sker i ert liv och det som sker på jorden nu.

Ni kan förändra era tankar med ett medvetet val att tänka det som är bra för er och för mänskligheten och för Moder Jord. Vi i de galaktiska rikena finns här för att stötta er nu. Ni är väl medvetna om det. Därför har vi tagit kontakt med er. Vi vill att ni förmedlar det här budskapet till människorna på jorden. Vi ser er innerliga önskan att komma djupare och djupare och djupare in i er egen själ. In till ert eget ursprung i de Galaktiska rikena långt bortom bortom bortom där solen alltid skiner, där vattnet är rent, luften är klar, fåglarna sjunger och blommorna blommar och människorna lever i fred och harmoni med varandra, med naturen och djuren.

Det rike som ni kallar för Paradiset men som Adam och Eva förstörde. Ja, vi vill inte säga förstörde. De gjorde om det. De transformerade det. De gick emot Guds bud. Guds önskan. De lyssnade inte. De lyssnade inte. De var olydiga kan man kalla det. De frestades av ormen att äta frukten från kunskapens träd. Ormen är ingen skadlig, farlig varelse. Ormen är bara ren energi som ni vet. Ren energi som hjälper till att höja energierna. Och nu har ni den möjligheten på jorden. Nu har ni den möjligheten att höja vibrationen. Höja energin på jorden. Var medvetna om det. Ta vara på den här möjligheten ni nu har fått.

Hur kan ni göra det? Lyssna på ert eget hjärta! Er egen inneboende förmåga att handla rätt. Med rätt menar vi att jordens befolkning, all jordens befolkning får den mat den behöver. Får den frihet den behöver. Får den gemenskap och omsorg den behöver. Vi vill inte att någon människa på jorden ska gå under. Vi vill inte att någon människa på jorden ska utsättas för våld. Vi vill inte att någon människa på jorden ska vara fängslad av andra människor eller framför allt av sitt eget sinne.

Vi vill att alla människor ska vara fria. Ta del av den uppstigningen som Jesus Kristus gjorde på Kristi Himmelsfärdsdag. Nu är det dags för eran uppstigning på jorden. Det är dags nu. Tiden är mogen. Övermogen skulle vi nästan kunna säga. Ni har en chans nu. Ni har en möjlighet att skapa något nytt. Att byta perspektiv 180 grader. Att släppa in solen och ljuset i ert sinne. Att låta den uppåtgående solen genomströmma eran kropp från huvudet och hela vägen ner i fötterna. Fylla eran kropp med ljus och kärlek. Och sen låta det ljuset och kärleken gå vidare ner i jorden. Till Moder Jord. För det ni ger till jorden det får ni tillbaka.

Det är ett ömsesidigt utbyte mellan er och Moder Jord. Det har varit lite ensidigt nu. Ni har bara tagit och tagit och tagit och jorden har gett och gett och gett. Men det är dags nu för er att ge tillbaka det ni har, vi vill kalla det för stulit, ifrån Moder Jord. Ja, vi är så hårda så vi kallar det för stulit. Ni har bestulit Moder Jord på dess tillgångar, på dess skatter, på dess rikedom, dess undersköna natur.

Ni ska veta att människorna som lever på jorden nu har kommit ner av olika anledningar, med olika agendor. En del har kommit ner för att väcka jorden ur sin törnrosa-slummer och skapa en ny verklighet, en Ny Jord. Det är de människorna som inte har känt sig hemma på den här jorden. Som har känt sig udda och utanför och inte känt att de kan anpassa sig till den materiella världen. Till tävlingsvärlden. Till den hårda världen och verkligheten där det gäller att vinna så mycket pengar, få så många likes, bli så populär, bli så applåderad och uppskattad som möjligt.

Fast det enda alla människor med säkerhet kommer att uppnå det är döden. En gång kommer ni alla att dö. Vad jagar ni? Vad springer ni efter? Vad är det som driver er runt i det här ekorrhjulet? Är det mer pengar, med tillfredsställelse, åt er själva, kanske till er familj. Ni tänker aldrig på det globala perspektivet. På hela jorden. Ni bara tänker på er. Jag. Jag. Jag. Men kom ihåg att du är en del av Guds skapelse. Gud har skapat dig till sin avbild. Och Gud är bara ljus och kärlek. Kom ihåg det! Och Gud vill att hans avbilder ska vara ljus och kärlek.

Men innan ni kommer dit behöver ni bli medvetna, fullt medvetna, fullt uppvaknade till att förstå vad ni håller på med. Vad ni har ställt till med på jorden. Nu har ni chansen. Men nu har ni möjligheten att vända 180 grader. Byta perspektiv. Då menar vi byta perspektiv. Att transformera alla ”afflicted emotions”. Dem har ni behövt för att lära er. Med girigheten har gått för långt. Moder Jord vill att ni ska inse att den girigheten som många av er har haft har förstört för alla människor på jorden. Ni vet alla hänger ihop. ”Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta har ni också gjort mot mig,” sa Jesus.

Vår förhoppning är nu att ni alla, och jag menar alla, vaknar upp. Ni är alla delaktiga i det som sker. Ni kan inte lägga skulden på någon enskild person. Ni är alla en del av det här. Ni hänger alla ihop. Ni har alla både mörker och ljus i er. Och ni är här på jorden för att skapa tillsammans. Skapa den nya världen, den nya verkligheten. Det nya paradiset på jorden, Shamballa, som många tror är en mental konstruktion. Ja, men en mental konstruktion som kan manifesteras i verkligheten. Om ni alla har den intentionen att ni vill ha ett annat samhälle. Ett samhälle där människor är medkännande mot varandra. Har ömsesidig respekt för varandra. Tar hand om varandra. Delar glädje och sorg. För sorgen kommer att finnas. Men sorg är en varm känsla. Den visar att du har ett hjärta. Att du har ett hjärta att sörja med. Den visar att du är en människa.

Berit von Scheven

070-313 07 97

beritvonscheven@gmail.com

Du gillar kanske också...