Brendas Blogg via Brenda Hoffman 24 oktober, 2016

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

24 oktober, 2016

Kära Ni!

Många av er är bekymrade över att ni inte känner er som en ny människa. Att ni på något sätt har missat er kallelse eller er riktning.

Ingetdera stämmer, för era skiften är så snabba att de inte går att uppfatta.

Kanske det sista påståendet känns som om det bara var ytterligare en morot för att ni ska hålla modet uppe gällande något som inte händer – ett byte eller ett lockbete, om vi får uttrycka det så. För om allting som har förutsagts håller på att äga rum, skulle inte ni då få någon slags AHA-upplevelse, som visar hur annorlunda ni har blivit?

Ungefär så tror ni, trots att något liknande skedde under puberteten och fortsätter att hända er, utan förberedelse, allteftersom ni mognar.

Så är det återigen en gång för er. Ni håller på att förändras i hela er varelse – inklusive er fysiska kropp – något som kan uppmärksammas endast av dem som inte i högre grad samverkar med er.

Ni låter, uppfattar och förnimmer på ett annorlunda sätt. Ni är inte den ni var för bara några månader sedan. Men för att ni dagligen lägger märke till och samverkar med er själva, så kan ni inte upptäcka skillnaden.

Tillåt er själva skifta, när er varelse leder er, i stället för att försöka omforma eller omskapa er på ett sätt som ni känner att stämmer för ert nya jag. Precis som ni i puberteten önskade få en djupare röst eller en större byst. Men verkligheten är att er inre varelse, er VD i er totala helhet, hjälper er att skapa den fysiska, emotionella och andliga varelse som är den rätta för ert nya jag.

Det finns inget behov att intensivt längta efter en annorlunda uppsättning andlighet eller färdigheter. Precis som det inte finns något behov att intensivt längta efter en annorlunda fysisk eller emotionell kropp. Ni är den ni är menad att vara – om den så är yngre, äldre, längre eller kortare än vad ni nu är.

Låt ert inre jag komma fram med alla sina nödvändiga färdigheter och fysiska, emotionella och andliga förmågor detta inbegriper. Vissa av er kommer att vara mer fördjupade i andligt helande eller dylika åtaganden. Andra kommer att utöva samma nivå av service genom era fysiska eller emotionella förmågor.

Tids- och frekvens-resor kanske verkar vara spännande för er – det vill säga, tills ni försöker göra dem. Lite som att många av er var förtjusta i att ständigt få resa i tjänsten, tills ni insåg hur obekvämt det skulle vara för er att hasta från en flygplats och ett hotellrum till nästa.

Ni alla upptäcker era intresseområden. Men inte alla dessa intressen är en del av ert nya fokus gällande ert nya jag. De som är det, kommer att falla på plats på sätt som ni ännu inte kan föreställa er. De som inte är det, finns inom ert skapande räckhåll, av orsaker som bara ni själva kan känna till.

Kanske ni en gång i tiden förälskade er i någon som inte var den rätta för er. Ändå trånade ni intensivt, ni gnällde och grät under en tid efter att relationen hade tagit slut. Bara för att upptäcka att han eller hon inte var rätt för er, när ni väl hittade den person som var det – allt var en lärandeprocess.

Nu är det på samma sätt för er. Ni upptäcker era sanna talanger och intressen. Skillnaden är att ni inte har tid att experimentera med den ena eller den andra färdigheten eller det ena eller andra intresset. Så ni testar ett visst intresse under en eller två dagar, bara för att få upptäcka att det intresset inte känns rätt. Från ”Det här vill jag göra” till ”Det är inte lika spännande som jag trodde och jag vill prova något annat”.

Det är därför de följande veckorna kommer att handla om att få leka med potentiella intressen, medan ni slipar på era intressen och färdigheter.

Tillåt er själva få experimentera med era nya jag och ni kommer att få upptäcka er sanna varelse och er riktning. Om ni begränsar era intressen och riktningar, så kommer ni att få fortsätta undra över vilka ni är.

Detta är er tid för personligt experimenterande, att få upptäcka ert sanna jag. Lek med det. Testa det med vissheten om att ni inte kan göra något fel, annat än försöka tränga in er i ett fack som inte känns rätt – och som resultat får ni sväva iväg mot ert nya jag.

Så är det. Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...