Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 7 juni 2019

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

7 juni 2019

 

Kära Ni,

Ni kanske är bekymrade angående er framtida inriktning – eller inte. Det spelar ingen roll för när ni utvecklas ändras er inriktning dagligen.

En del av er har svårt att förstå att något alls i era liv eller i er förståelse förändras. Ändå ser ni er själva skratta åt någon fånig sak eller ni blir ovanligt arga på något som hänt många gånger tidigare.

Både er inre varelse och er yttre värld utvecklas snabbare än ni förstår. Några av er har kanske upplevt tidigare globala omvälvningar då era 3D-liv förändrades. Med all sannolikhet var era liv då av större vikt än världshändelserna. Så är det nu.

Ni ifrågasätter ert omdöme, era handlingar och vänner, vilket tillåter bara litet intresse för globala händelser. Även om ni har ett litet hum om vad som rapporteras, är ert huvudintresse er omedelbara värld. Påverkar dessa världshändelser ert liv eller er syn på världen? Om så, då är ni intresserad. Om inte, lägger ni bara informationen till samlingen av oviktig kunskap.

Er värld, er varelse skiftar från makro till mikro. Så ni är nu mer intresserade av ert liv än det av andras. Troligen säger ni att det inte är sant och aldrig varit det. Vi ber er tänka om. Er värld var en gång mer global än vad den är nu. Inte beroende på att ni är en hjärtlös varelse, utan för att ni lär er att älska er själva.

Ni kanske en gång förundrades över den där speciella personen som gav sitt liv för att rädda någon annan. Och medan ni kanske fortfarande skulle göra samma sak givet er 3D-utbildning, skulle ni inte göra det utan att ifrågasätta visdomen i den handlingen. För er nya varelse lär sig och accepterar vikten av er själva.

Tidigare gällde det att rädda kvinnor, barn och handikappade – alla som samhället definierade som svaga. Er trygghet var inte del av den ekvationen – speciellt om ni var man. Nu, när att älska sig själv blir den nya ”landets lag” är det fler som ifrågasätter räddandet av andra före sig själv.

Ett sådant uttalande får er att krypa ihop för i eoner har ni fått lära er att andra är viktigare än vad ni är. Att ni borde förneka er själva innan ni förnekar andra. Att ni alltid kan ta hand om er själva, men dessa stackars andra klarar inte av det.

Är det sant? Sådana är era nya skrämmande tankar. Inte för att ni är en hemsk människa, utan för att logiken i att älska er själva säger er att ni är lika kapabla som vem som helst och att detsamma gäller för dem som en gång betraktades vara svaga.

Troligen fortsätter ni tro på modellen att ni är starkare än andra, att andra aldrig kan ta hand om sig själva så bra som ni kan, att ni är överlägsna andra. Samtidigt oroar ni er över att vara otillräckliga, inte lika bra som andra. Ser ni hur ni i eoner har torterat er själva? Vetande inom er att ni är en räddare av jorden och ändå troende att ni inte är acceptabla som ni är. En polaritet som skapade sådan smärta att ni inte längre värderade er själva.

Ni och era grannar är lika värdefulla. Denna övergång som ni initierat kan inte fullbordas utan era globala vänner och grannar. Ni är en jordängel på rätt plats på jorden.

Andra som följer kommer snart att känna sig mer kompatibla med er för de kommer också att lära sig att älska sig själva.

Men till dess, pressa inte er själva genom att försöka avgöra vem som är mer värdefull eller svagare eller vad som nu skiljer er från andra. Er enda roll nu är att lära er älska er själva. Och ni kommer att göra det genom att hitta och följa er glädje. Precis som de som följer er.

De som följer är inte svagare eller mindre än er, de spelar bara en annan roll i detta övergångsdrama. Även om de går in på scenen efter er skulle dramat utan deras medverkan falla platt – ert inträde skulle avsluta pjäsen för det skulle inte bli någon mitt eller något slut.

Så ni måste komma ihåg att ni inte är mer eller mindre viktiga än de som följer er. Precis som ni behöver minnas att ni är starka, vilket de också är. Olika roller i en extremt dramatisk pjäs som kräver full uppmärksamhet och fokus från alla skådespelare, oavsett hur liten deras roll verkar vara.

Det är också dags att inse att ert barn eller barnen längs gatan går in i den här livstiden för att lägga till en roll i denna fantastiska pjäs. Det finns inga små skådespelare. För utan helheten av skådespelare kan denna övergång inte ske.

Er inre röst säger er hur viktigt detta nya stadium av lärande och accepterande av själv-kärlek är. Det finns inga vi då ni gör det för ni har gett era liv och många andra till det konceptet. 3D vi är inte längre den starkare entiteten – det som fick er att känna er fel för ni trodde att de som skapade 3D vi var viktigare än er.

Även om ert hjärta kanske går till barn och gamla, kom vänligen ihåg att de också har en viktig roll i pjäsen. För om ni känner att ni måste styra dem för att ni är så mycket klokare och viktigare, förlorar ni er känsla av själv-kärlek.

Ni och andra på jorden är likar. Något ni aldrig känt tidigare där på jorden. För er personliga historia är att andra är bättre och att ni är udda eller att något fattas er. Den tanken bleknar nu, och det oroar er. För ni känner att ni ”borde” vara mer kärleksfulla, vara mer vårdande, mer av den givare ni varit i eoner.

Detta är en ny värld och en ny tid. Ni är en ny varelse i en ny pjäs. Tillåt er själva lära er hur ni ska älska er själva innan ni känner behovet att ta hand om andra. I den här nya världen finns det ingen som är mer eller mindre viktig än ni. Något som ni, till och med nu, har svårt att förstå.

Den kärlek ni delar är nu jämlik, tidigare gav ni i hopp om att få något tillbaka.

Ni har rätt att säga ”nej” eller ”ja”. Något ni i eoner förnekade er själva då ni filtrerade andras behov och ert behov att bli älskade genom båda handlingarna.

Ni tillåter slutligen er själva att vara. Då ni gör det kanske era handlingar inte blir som ni förväntade er, men de hjälper er förstå att ni varken är mer eller mindre viktig än andra. Och andra lär sig samma sak. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...