Brendas Blog via Brenda Hoffman, 25 januari 2019

Brendas Blog via Brenda Hoffman

25 januari 2019

 

Kära Ni,

Även om ni skiftat många gånger under denna övergång, har ni aldrig tidigare gjort det i ett så nytt fysiskt såväl som nytt andligt och känslomässigt vetande. Detta skifte var svårare än de flesta för många av er.

Det är bara en påminnelse om att skiften som sker nu är skiften ni inte varit bekanta med. Tidigare har ni kanske känt er lite trötta, arga eller fått någon annan känsla ni lätt kunnat hantera.

De senaste energierna uppmuntrade framåtrörelse i alla delar av er varelse. De tvingade er att koncentrera er som ni aldrig gjort förut. Lite som att förlora en lem och sedan lära sig att plocka upp saker eller gå med en protes. Besvärligt, obekvämt, inlärningskurva – sannolika ord och fraser omkring er om det vore så. Och så är det nu då ni kombinerar alla tre aspekter av er varelse – inklusive nya element – till en framåtgående rörelse på er unika väg.

De senaste dagarna har varit er första räd mot er unika, individuella rörelse. Även om ni kanske har vänner eller bekanta som uppmuntrar er rörelse framåt, så har ni inte längre en kompis eller kompisar som krokar arm med er på er väg.

Det kanske verkar vara ett ensamt bemödande.

Inse istället hur långt och snabbt ni mognat till nya ni. Det är bara några månader sedan som vi uppmuntrade er att rensa i era hörn och öppna er varelse till nya övertygelser. Så snart ni gjorde det bjöd ni in er nya fysikalitet till er varelse.

Några av er har noterat nya gillanden och ogillanden av mat. Eller ert intresse av att vara med någon, men inte med andra som ni tidigare tänkte på som vänner. Eller att ert hem eller arbete har förlorat sin gnista. Allt det är indikationer på att ni inte längre är den ni var i 3D.

Ni går fram på er unika väg med viss bävan. För ni är inte säkra på vart ni är på väg eller om ni kommer att känna er bekväma med er nya varelse. Svaret är ja. Ni kommer att upptäcka varför och vart ni är på väg – och känna er välsignade över att er nya fysikalitet är specifikt utformad för att ta er dit.

Ni kanske minns myter och sagor om någon som blev något eller någon den inte förväntade sig, som Askungen, Ulysses eller den Sovande Skönheten. Allt indikationer på att den ni var inte var adekvat, så att säga, för er nya roll.

Era senaste interna skiften var dramatiska, uppmuntrande er att vila.

Ett skifte som skapade kaos i livet för dem av er som behövde vila men inte gjorde så. Förkylningar, brustna blindtarmar, finansiellt tumult, lämna arbetet, hemmet eller gemenskapen med liten eller ingen förvarning – allt indikatorer på att vila var nödvändigt men inte erkänt.

Naturligtvis kan ni känna det som att ovannämnda stycke är en sorts bestraffning för att ni inte följt vår vädjan att ni ska vila. Vi har gång på gång sagt er att ni inte längre har måsten eller order att rätta er efter. Men inse att vi visste hur förvirrad er inre varelse var på väg att bli, även om vi inte förstod konsekvenserna av den förvirringen. Vi förstod bara att det var ett så stort skifte att vila sannolikt behövdes.

Så vi är lika förvånade som ni över de enorma energiskurar ni just tagit in utan att be om nåd eller kapitulera för 3D-ropen på hjälp.

Ni är verkligen starka och kapabla skapare.

Men innan ni till fullo kunde acceptera er nya väg behövde ni inom er införliva era nya psykiska energier. Vilket många av er gjorde de senaste dagarna, trots ert obehag och er brist på vila. Ni gjorde det på svårast möjliga sätt.

Tillåt nu er själva att vila. För ni har hoppat genom väggar av eld i försök att kombinera ert inre växande med ert 3D-liv. Det fungerar inte längre, som ni upptäckt på sätt ni inte nödvändigtvis ville upptäcka.

Många av er undrar nu om ni gjorde ett misstag.

Inte alls, för ni införlivade de nya energierna precis som ni planerade innan ni kom till Jorden i denna livstid. Det är bara det att ni gjorde det med större obehag än nödvändigt.

Om och när ni behöver vila några dagar i framtiden, kommer detta minne att bära er framåt. För nu vet ni hur obekvämt det är att försöka vara allt för alla, inklusive er själva, trots budskap från er själva om att vila.

Låt det vara så. Och låt er själva sedan veta att ni utvecklas snabbt – snabbare än ni och vi trodde möjligt.

Även om ni är en supermänsklig skapare och ni har förändrat Universa genom era avsikter och handlingar, så är ni en fysisk varelse som måste hedra den fysikaliteten då ni skiftar från dimension till dimension.

Vet att de närmaste dagarna sannolikt också kommer att kräva vila tills ni känner er bekväma med era nya förmågor och er nya fysikalitet. Låt det vara så. För ingen annan än ni kommer att märka att ni vilar. Så ska det vara. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...