Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 25 Maj, 2018

Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 25 Maj, 2018

 Kära ni,

troligtvis kan ni inte känna av någon världsomspännande anknytning till frasen ”vi är ett”. Trots att frasen är något ni funderar över så kräver inte era nyheter och personliga erfarenheter ert behov att aktualisera detta.

Ni hör frasen vi är ett och håller med om konceptet, men ändå tror ni inte att något sådant kommer att förverkligas under er livstid. De delar som förstärker en acceptans oavsett kön, sexualitet, ras, religion eller tro tas bort – tror ni – ett i taget.

Den jordiska ”vi är ett” kulturen behöver byggas upp på nytt och konfigureras gediget i stället för ostabilt som det var under den första uppbyggnaden.

Om den tron hade skapats på en solid grund så skulle inte den nuvarande ickeacceptansen och ilskan existera. Men i så fall, så är många av era strukturer vacklande när det gäller agerande i stället för symboliska ord.

Ni tror att de som inte framtvingar eller uppmuntrar kärlek för alla är väldigt olika er. I sanning är de motståndare skapade av er, i mängd, för att försäkra er om att ni förstår behovet av solida stukturer.

”Följ pengarna” motiverar er värld mer än vi är ett. Ert intresse i att följa pengarna är ett sidoskott i era samhällsintressen.

Kanske diskuterar ni era intressen i att hjälpa andra länder, raser, religioner, etc. men om ni får välja mellan att få miljontals dollar eller att hjälpa andra att få leva ett liv likt ert, eller bo vid sidan om er, vilket skulle ni välja? Om ni var tvungna att tänka över ert svar, inse hur djupt inrotat ert behov av att jämställa framgång med pengar är.

Ett sådant påstående är inte för att skälla på er och inte heller för att informera er om att pengar är av ondo utan i stället för att ni ska förstå hur ni som grupp har agerat en tid. Mänsklig kärlek minskade när pengamässig framgång tog över behovet av närhet till varandra.

Nu är ni arga för kärlek till alla är ert mantra. Men om ni vore utan mat och tak över huvudet skulle ert penningbehov troligtvis väga tyngre än er kärlek till andra. Och om ni vore mycket framgångsrika pengamässigt skulle ni då kunna ge bort de resurserna om någon lovade er att alla skulle älskas om ni gjorde så?

Troligtvis skulle ni svara att ni skulle jämna ut de finanserna resurserna om alla andra på jorden med finansiella resurser skulle göra likadant. Så det är därför förstår ni som vi är ett inte förverkligas.

Vad ni glömde i dessa tankar är att kärlek inte har ett finansiellt värde. Att vara utan pengar är inte mer kärleksfullt än att vara extremt välbärgad. Individer skapar rikedom och resurser som passar dem själva.

Ni tror att älska andra betyder att ge bort er livsstil och personliga belöningar.

Den tron tar er ifrån vi är ett till ”det är bäst att jag tar hand om mig själv först innan jag delar min kärlek (personliga livsstil) med andra”.

Detta är en 3D tro som har lite att göra med 5D och uppåt. För ni ger inte bort er fisk, som ni gjorde, ni lär andra hur de ska fiska. Det är vad vi är ett verkligen betyder. För att ge bort dina skapelser för att andra inte är kapabla att skapa de samma handlar mer om en herrskap/tjänstefolk typ av relation än att tillåta andra att vara sig själva.

Nu tänker ni att acceptera någon som är av en annan religion, ras, sexuell läggning, kön etc har väldigt lite att göra med monetära belöningar. Vi ber er att tänka olika. För de med finansiella resurser har inte samma standard som de som är utan. Ni kan säkert namnge ett antal finansiellt framgångsrika människor av en annan ras, religion, troslära, land, sexuell läggning etc som inte bekymrar sig över att bestiga barriärer som byggts upp av de med mindre finansiell framgång.

Ändå påstår ni att det inte spelar någon roll för er om någon av motsatt kön, en annan religion, sexuell läggning, annan ras etc bor granne med er. Vilket kanske är sant. Men över lag ifrågasätter ni klokheten i att välkomna de som är olika er och tror att de på något sätt ska ta ifrån er era finansiella resurser, sänka värdet på er egendom eller förvänta sig för mycket av er känslomässigt.

Era 5D delar kräver vi är ett. Er 3D tro är att de med lägre status kommer att ta något ifrån er.

Ni har börjat att förändras – sakta, men ni förändras. För kärlek kostar inget. Det gör inte heller att lära någon annan att fiska. Ni är inte längre en del av herrskap/tjänstefolk kulturen. Även om den modellen fortsätter att spelas upp i media och kanske i era personliga liv, så är detta inte de ni verkligen är.

Vi föreslår kraftfullt att ni ser över era övertygelser och tillåter er att uppmärksamma era 3D fördomar.

Ni är de som bygger de nya strukturerna på det sätt som känns mest glädjefyllt. För några är det att veta att allting är möjligt. För andra är det att lära andra att fiska, och för ytterligare andra är det att beskydda eller förstöra de strukturer de önskar omskapa.

Ni kommer att veta er roll genom vad som ger er glädje. Varken mer eller mindre.

Men innan ni kan omskapa några strukturer se över era övertygelser för att kunna avgöra hur tätt de här strukturerna är knutna till monetära belöningar. Monetära skapelser är varken bättre eller sämre än andra skapelser. Så det finns ingen behov att samla era pengar och inte heller ett behov att ge bort dem.

Det är ert val baserat på er 5D eller högre varelse. Tillåt er att bestäma er utan att återgå till 3D övertygelser. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

Översättare Veronica

 

 

 

 

Du gillar kanske också...