Ärkeängeln Mikael via Victoria Cochrane, 28 ma,j 2018

Ärkeängeln Mikael via Victoria Cochrane

28 maj 2018

Att rensa ut det Förflutna

De nya energier som nu utgår från Jorden är femtedimensionella och utrensningen av gamla, mörka energier fortsätter över hela världen. Bränder, översvämningar och vulkanutbrott skapar kontinuerligt rubriker och tvättar bort eller fångar in tidigare-livs energier som bidragit till att mörka energier samlats i fickor runt Jorden. Inflödet av strålande ljus som nu för Jorden till en högre vibration har alltid förutsagts och är ett resultat av de ständiga ansträngningar som Ljusarbetare och Mästare av Ljus gjort, de har kontinuerligt sänt ljus, kärlek och den Violetta Flamman till Jorden och bortom. Det har aldrig förutsagts att de mörkare energierna för krig och terrorism ska vinna slaget, även om det kanske förefaller vara så. Vi, Mästarna av Ljus ber er hålla tron och sända så mycket ljus och kärlek som ni kan till världen, att förankras i energierna för uppstigning och för att hjälpa till att accelerera uppstigningsprocessen.

Att rensa ut mycket mörka energier är aldrig lätt, det sker heller aldrig utan några konsekvenser, vilka kan vara förlust av livsmiljöer för vilt, hem för människor, livsuppehälle och till och med förlust av liv. Men, de val som gjorts av människor i gångna tider har fört med sig denna nödvändiga rensning som banar väg för ännu högre, renare och mer magiska energier. Dessa energier kommer att föra Jorden in i ett större ljus, orienterar den med avlägsna planeter och energier hos de högre utvecklade varelser som är villiga att hjälpa Moder Jord att uppnå enhet och fred.

Oavsett om man tror det eller inte så kommer alla människor att märka en förändring omkring sig. Ja, de som tagits över av lägre energier kommer fortfarande att rasa mot det vändande tidvattnet, men till ingen nytta då Uppstigningens energier fortsätter att växa sig starkare och massornas uppvaknande sker i allt större antal.

Mörka energier kommer ur en brist på anslutning till Källan och har sitt ursprung i en brist på självkärlek. Nu, mer än någonsin, är det dags för människor att hitta sin förbindelse till sitt Gud-själv, att låta tidigare trauman falla bort, att stå i sin JAG ÄR närvaro och att åter lära sig älska sig själva. Om alla i världen gjorde just det, skulle förändringarna på Jorden bli enorma, för när ni inte längre tillåter andra att utnyttja er, behandla er illa, ignorera er eller agera på ett överlägset sätt över er, då kommer maktbalansen att jämnas ut och alla bli ett.

Det finns ingen större kraft än kärlek, mina kära. Nu är det dags för alla människor att bli överens med det faktum att den verklighet de befinner sig i är en verklighet de skapat själva med sina tankar och uppfattningar om sig själva. Lagen om attraktion är en mäktig kraft för manifestation: det ni ger ut kommer tillbaka till er i lika mått. Viktigare är att vibrationen i era tankar påverkar uppstigningsprocessen, för varje tanke går iväg för att ansluta till varje annan tanke från varje individ på Jorden, och skapar ett mänskligt kollektivt medvetande som innehåller inte bara tankar utan också avsikterna bakom dem. Ju mer positiva de är med kärlek som avsikten bakom dem, desto större är chansen att vända tidvattnet mot de mörka, negativa och destruktiva tankarna hos människor som kvarstår ouppväckta.

Det förflutna ligger bakom er och det som är gjort kan inte göras ogjort. Men de energier som skapats av falskheter i det förflutna kan rensas. För att minska behovet av rensning/rening på en katastrofal skala i framtiden, måste de som har vaknat upp arbeta tillsammans för att sända ljus och den Violetta Flamman en masse. Detta kan göras i det Kristallina Nätet eller genom avsiktliga gruppmeditationer. Kalla på mästarna i det Kosmiska Rådet för att få hjälp att styra energin dit behovet är störst och be att healingen är för högsta bästa, men också genomfört på det högsta och bästa sättet. Förbli jordade och rensa era energier efteråt. Er hjälp behövs och är mycket uppskattad.

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael

 

Source » Channel: Victoria Cochrane

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...