Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 27 januari 2017

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 27 januari 2017

Kära Ni,

Hur kan ni observera och inte delta i de nuvarande omvälvningarna på jorden? Ni har troligen frågor som: ”Hur kan jag inte bli involverad? Krävs det inte av mig i förtruppen att jag involverar mig?”

Så är det att det är dags för er att gå bortom ert 3D-behov att ta hand om, att göra världen en bättre plats, eller att skapa en värld i fred – och veta djupt inom er att ni inte kan göra detta ensam, och att det inte heller är tid att göra så.

Denna tid av grubbleri, granskning, och självkärlek öppnar er för nya tankar och idéer. Det är inte det samma som att säga att protester är rätt eller fel, bara att ni inte ännu har tillräcklig 5D-information för att påverka förändringen ni kämpar med att initiera.

Denna tid av grubblerier är för att hjälpa er att sluta med era behov av att ta hand om världen. Ni har skiftat ert personliga omhändertagande, och nu gör ni kopior av denna del över hela världen. För ni ensamma kan inte rädda världen.

Men världen behöver inte räddas, lika lite som ert barn, er make eller granne. Det är tid för alla att inse sin kraft – vilken verkar gå emot intuitionen vad ni tror är era behov eller är rätt.

Ni känner att ni och några få andra vet de rätta handlingarna och teorierna – teorier som fortsätter att vara lite ojämna i kanterna. Även om ni inte har en klar idé om vad ni tror är den rätta riktningen, känner ni behovet att berätta för andra att de går i fel riktning.

Ni är rädda att mänskligheten inte är stark nog att skifta jorden till en fredlig miljö – att ni har svaren andra behöver. Det är sant i viss mån för ni är i förtruppen – men att ta över andras kamp är att ta hand om.

Er inre rädsla är att andra inte är kloka eller öppna nog att låta ljuset komma in i deras varelse. Att det blir så om ni inte deltar i detta uppror som tillhör 3D- ledarskapet, andra kommer att falla ner i jordens avgrund som ni upplevt under eoner.

Så är det att ni försöker att kringgå era globala rädslor från igår, istället för att tro med varje fiber i er varelse, att denna gång kommer jorden och dess invånare att rätta till sig själv.

Så klart, vill ni vara en del av striden, för ni tror att ni har svaren andra behöver. Medan det är sant att ni uppfattar vissa delar annorlunda än andra, är det tid att agera på dess perceptioner  – vilket i detta nu i grunden är att inte agera.

Tänk i termer av att lära ert barn hur man knyter sina skosnören. Det är en mödosam uppgift när de ska komma ihåg att lägga ett snöre över det andra i rätt ordning. Även om ni önskar att de lär sig detta, vill ni ofta göra detta åt dem, istället för att bara observera ert barns försök som tar lång tid.

Så är det nu. Ni måste låta andra hitta sitt centrum av självkärlek precis som ni har gjort. Och att inse att era tidigare erfarenheter och rädslor är ogrundade – för denna gång kommer de göra det. För denna tid i jordens historia handlar om att observera extremerna för att låta alla hitta sitt centrum, sitt rop på kärlek.

Visserligen har något sådant aldrig hänt på jorden i något av era tidigare liv ni upplevt på jorden. Men det kommer ske denna gång, för ni säkerställde detta genom att introducera jorden och dess invånare för nya sätt att uppfatta, handla och fungera.

Denna gång kan man likna jorden vid en kaksmet som sätts in i ugnen, då man vet att inom minuter kommer smeten att bli en ätbar kaka.

Så är det nu. Världen är en rinnande smet som väntar på att förvandlas till en kärleksentitet.

Det konceptet gör er mycket troligt arga, för ni kan inte se hur något sådant är möjligt, med tanke på hur många gånger ni har observerat misslyckandena av sådana koncept, medan ni var på jorden tidigare – och med tanke på att ni vill uppleva frid och glädje NU.

Och så kan ni uppleva frid och glädje nu genom att tillåta er själva att bli en observatör istället för en deltagande observatör.

Kanske gör den tanken er arga. Men då, frågar vi, hur känns det när ni drar in er i dessa vågor av oenighet och skadeglädje som nu sveper över jorden? Ingen av dem är själv-kärlek utan istället: ”Ni har rätt och de har fel”.

Vad är er roll om ni inte är delaktiga i ilskan/skadeglädjen som nu finns i världen?

Er roll är att hålla er stråle av ljus högt. Att låta andra observera ert lugn och acceptans, och ge dem idéer till en liknande upplevelse.

Detta är nya jorden, och ni är en ny varelse med nya krafter och riktningar. Och en av de stora krafterna är er förmåga att stråla ert ljus oavsett vad som sker er personligen eller globalt.

Om ni får valet att tillbringa tid med en glädjefylld person eller en som är fylld av ilska eller skadeglädje för att de ”satt dit” någon, vilken väljer ni? Den ena handlar om att vara komfortabel i sin varelse oavsett vad som sker och veta att ni kommer att överleva och blomstra. Den andra är beroende av andras handlingar.

Ni har gått förbi behovet av att ta hand om eller kontrollera andra. Och nu visar ni er självkärlek och 5D genom att vara i glädje – vad det än betyder för er.

Några av er påstår att protestera eller vara med andra likasinnade är glädjefyllt för känslorna av kärlek som delas med andra. Detta är en 5D-upplevelse – och betyder att alla inte nödvändigtvis är som du, men att ni delar kärleken till mänskligheten.

Så är det, att ni är av 5D-jorden när kärlek och glädje är era strålar. Men när behovet att kontrollera eller ta hand om andra i ilska eller skadeglädje blir dominant är det dags för er att fundera på nya 5D-handlingar.

Så är det när ni utvecklas in i 5D – först personligen och nu globalt. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link:   http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...