Varelserna från Venus via Natalie Glasson, 3 februari, 2017

Varelserna från Venus

genom Natalie Glasson

3 februari, 2017

Andra fasen av Venus-energin

 

Vi, Varelserna från Venus, som en enda, stiger fram för att dela vår essens och sanning med er. Vi är alltid hedrade av att få vara i er närvaro och att få se den sanning som er essens förkroppsligar. Vi kommer nu med den andra fasen av förankrandet och integrerandet av Venus-energin till Moder Jord. Under 2016 har ni, mänskligheten och Moder Jord, förkroppsligat, tagit emot och känt en allt djupare närvaro av kärlek inom er själva och världen som omger er. Många av er har arbetat med vår energi på grund av er önskan att få existera inom en verklighet av kärlek och för att alla ska få uppleva detsamma. Er medkänsla för mänskligheten och Moder Jord är ofantlig och varför ni just nu befinner er på Jorden, för att få uppleva Venus-Uppstignings-skiften, så väl som många andra uppstignings-aktiveringar som ständigt äger rum med anledning av allas vibrations-accelererande. Er naturliga förmåga att vara medkännande gentemot dem omkring er, er önskan att hjälpa och på ett energimässigt plan stå till tjänst, innebär att era hjärtchakran ständigt håller på att öppnas upp, ni är förmedlare av ljus och kärlek, så väl som att ni innehar förmågorna att stötta andras uppstigning på Jorden. Ni har så många färdigheter och förmågor som för er förefaller vara obetydliga eller som till en så hög grad är av en naturlig aspekt av er varelse att ni inte ens inser deras betydelse. Vi, Varelserna från Venus, önskar dela med oss att allt som ni i detta ögonblick är, är mer än nog för att hjälpa er att kunna stå till tjänst och stötta Jordens och mänsklighetens uppstigning. Många tror att de måste inneha fantastiskt andliga förmågor för att stå till Skaparens tjänst på Jorden och de inre planen. Sanningen är att ni redan gör det, det är helt enkelt det att ni i detta ögonblick är motvilliga att kunna se hur välutrustade ni är för er resa på Jorden.

Er kraft är Medkänsla

Under den andra fasen i Venus-energiernas förankrande till Jorden och mänskligheten, kan det finnas många områden som vi uppmuntrar er att fokusera på, för att stötta er harmonisering med de energier som jordas och skapas. Vid den här tiden önskar vi uppmuntra er att utforska och begrunda de naturliga, redan närvarande och fascinerande aspekterna i er varelse. Eftersom många själar på Jorden kan behöva er vägledning, ert stöd eller er hjälp, vet vi att ni kommer dela med er av det som behövs i form av vägledning, men ta er fokus tillbaka till er själva, för huvudsakligen börjar allting med er. Det är dags att erkänna er medkännande natur, att inse att ni har en naturlig vilja att stötta andra om de så är människor, djur, en del av naturen eller andra aspekter av Moder Jord. Ju mer ni får tillgång till, bekräftar och ärar denna aspekt av er själva, och bekräftar medkänslan som er superkraft, desto mer kommer ni att upptäcka kraften i er medkänsla. Ni får inse hur öppet och utvidgande ert hjärtchakra är, hur mycket kärlek ni har att ge och att er kärlek kraftfullt kan påverka andras verkligheter. Detta är en mycket viktig insikt, för den återtar er till er egen kraft och harmoniserar er med Skaparens Universum. Sålunda utvidgar ni er till de magnifika varelser som ni av naturen är. Medkänsla och den energi som ni ger ut blir er kraft, styrka och ert verktyg för att stötta andra och er själva.

Utforska era Fantastiska Egenskaper

Medkänsla kan bara delas utifrån ett utrymme av styrka, när ni fokuserar på er själva eller inombords. En person är oförmögen att vara medkännande på en högre nivå om man inte inser och först och främst känner sin egen sanning, så väl som det överflöd som man har att dela med sig av. När ni blickar inåt med viljan att upptäcka er egen sanning, får ni syn på era naturliga fantastiska egenskaper. Förmågor som ni kanske har tagit för givet som er personlighet, för de har funnits där alltsedan barndomen. Det är nu dags att inse vilka ni i sanning är och vad ni har att ge ut och dela med er till andra inifrån er själva. Vi, Varelserna från Venus, avser inte att ni ska inse vilka ni är som andliga varelser, så som varifrån ni härstammar, er själsgrupp eller ens namnet på er själ. Vad vi önskar för er, är att ni ska upptäcka vilka ni i detta nuvarande ögonblick av ert liv är, vad ni har att ge ut och vilka naturliga förmågor ni äger. Vi önskar att ni på ett ödmjukt och kärleksfullt sätt mot er själva, ska upptäcka hur fantastiska ni är och att ni i detta ögonblick redan är fullt utrustade för att kunna tjänstgöra på det mest magiska och underbara sätt som för er är unikt och personligt. När ni är villiga att uppfatta era gåvor och att ni är en unik gåva för Jorden, vilket varje varelse är, så kommer ni att kunna få tillgång till er inre kraft, ni kommer att kunna arbeta i harmoni med Skaparen och ytterligare utforska djupen i ert storslagna ljus, med lätthet och perfektion. I sanning kommer den accelererande uppstigningen som ni andligt önskar uppnå, på ett ögonblick kunna manifesteras.

Här är exempel på vilka gåvor och färdigheter som ni kan inneha: Att få andra känna sig väl till mods, att se bortom problem och hur de kan lösas, att främja lycka, att ha en lugnande inverkan, att utstråla glädje och vänlighet, att inspirera, att vara kreativ, att väcka andliga förnimmelser, att hela och trösta och så vidare.

Med den uppgift och fokus som vi pekar ut till er, vet vi, Varelserna från Venus, att ni kommer att lära er att väcka upp er naturliga förmåga till självkärlek, som är kärleken till Skaparen inombords och alla de sätt på vilka Skaparen manifesteras, utan några som helst slag av dömande eller förväntningar av hur Skaparen borde vara. Er djupa självkärlek blir er kraft, styrka och innersta kärna, vilket den redan är, men ni kommer att i sanning kunna känna igen, uppleva och vara medvetna om detta. Genom att stegvis utforska och förstå de fantastiska egenskaper och gåvor som ni innehar, kommer ni att kunna acceptera er inre kraft, närvaron av kärlek och kraften eller effekten av den sanna Skapar-kärleken, som naturligt existerar inom ert väsen. Dessa är nyckelpunkterna för fokusering och syftena för den andra förankringen av Venus-energierna till Jorden. Medan det på ett sätt verkar vara enkelt och på ett annat sätt verkar vara en utmaning att acceptera er inre kraft och att acceptera kärleken och kärlekens kraft, så kommer samtliga att inombords få uppleva ett större förkroppsligande av kärlek. Dessa två områden som vi har talat om – att utöva er medkänsla och att upptäcka vilka ni är i detta ögonblick av ert förkroppsligande, i avseende av de underbara egenskaper och färdigheter som ni kan dela med er utan att tvivla på er själva – kommer att uppmuntra er att känna igen er inre kraft, kärlek samt kärlekens kraft.

Ha tillit till Kärlekens Närvaro

Det finns många nivåer som kan vägleda er till kärlekens förkroppsligande, Skaparens kärlek. Ni är redan kärlekens förkroppsligande, det förekommer helt enkelt ett behov för er att upptäcka det. Er kärlek är en ofantlig, överflödande, fullkomligt fantastisk, vis och kraftfull energikälla inom er, som befinner sig i harmoni med varje aspekt av Skaparens Universum och Skaparen. Varje upplevelse av självförverkligande som ni uppmuntrar och accepterar, får er att börja inse kraften inom er. Med insikten om den inneboende kraften följer ett behov att utforska och förstå hur denna kraft eller kärlek kan hjälpa er, er verklighet, mänskligheten samt Jorden på det mest underbara, inspirerande och sanningsväckande sättet. Ni befinner er på ett steg av förkroppsligande av kärlek, där ni redan vet att kärleken existerar inom er; nu är det dags att i sanning förstå att kärleken är er ultimata kraft och att den kan påverka den verklighet som ni får uppleva på större sätt. Det är nu dags för er att utforska hur den mäktiga kärleken inom er kan hjälpa er verklighet, stötta andra och hjälpa Jordens större förkroppsligande av kärlek. Ni kanske inser att vi bjuder in er till att HA TILLIT till kärlekens kraft inom er och det magiska sätt på vilket den kan skapa skönhet, överflöd och allt som ni i ert liv kan behöva.

Att HA TILLIT till kärlekens närvaro inom er är det ultimata målet för den andra fasen i att förankra Venus-energier.

’Jag HAR NU TILLIT till kärlekens närvaro inom mig.’

Låt denna enkla affirmation bli er meditation när ni tyst upprepar den och samtidigt fokuserar på det högre hjärtchakrat ovanför hjärtchakrat i bröstet. Låt denna enkla meditation bli en central fokus till vilken ni ofta återvänder, som en välbekant påminnelse och ett erkännande som tar er tillbaka till er sanning och harmonisering. Meditationen behöver bara upplevas under några minuter eller tills ni engagerar er med kärlekens närvaro inombords. Den kan fungera som en upplevelse av och en harmonisering med er själva och våra, Venus-Varelsernas, energier. Vänligen kalla på oss, för att vi ska få vara närvarande med er varje gång ni upplever denna meditation, eftersom vi även laddar ner koder, mallar och visdom från vår kärlek till ert väsen och er medvetenhet.

När ni har tillit till kärlekens närvaro inom er, på vilket sätt den är kraftfull och kan harmonisera med er verklighet, så att upplevelser av kärlek kan manifesteras, låter ni er själva befinna er inom den gudomlige Skaparens flöde, för att få vägledning och stöd, för att sam-skapa med Skaparen och för att veta att ni ständigt och fullständigt stöttas av Skaparen. Det är som om ni blev framburna, stöttade, trygga och säkra, era behov blev uppfyllda och era upplevelser saliga. Detta är vad vi önskar för er. Det är inget nytt, det är helt enkelt er naturliga existens som vi önskar påminna er om, för att ni ska få uppleva er kraftfulla harmoni med Skaparen.

I evig kärlek och tillit,

Varelserna från Venus.

 

 

Read More from the Venus Beings

 

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

 

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...