SaLuSa via Mike Quinsey, 2 oktober

SaLuSa-3

SaLuSa

2 oktober, 2015

Channel: Mike Quinsey

 

Den 28 september har just passerat, ett signifikant datum då ett antal händelser antingen kom till ett slut eller nådde en topp. Det har inte slagit till er, men har i allmänna ordalag ”höjt ribban”, men med tiden kommer många av er börja lägga märke till signifikanta förändringar. De högre vibrerande energierna kan helt klart inte undgå att medföra förändringar. Även om er Press är kontrollerad och ni får inte läsa alla viktiga nyheter så kommer ni trots det lägga märke till att mänsklighetens uppvaknande sprids. Nu ifrågasätter ni vad som händer på Jorden istället för att automatiska acceptera vad som läggs framför er. Ni börjar vakna upp till sanningen om er existens, och se bortom lögnerna som ofta presenteras för er som sanningar. Det finns stora själar på Jorden som arbetar för Ljuset och de kommer fram för att ge er sanningsenliga utsagor om ert förgångna, och vad framtiden kommer med. Vi kommer aldrig att tröttna på att säga till er att ni är stora Varelser av Ljuset som nu kommer att åtnjuta uppvaknandet. En del av er kommer att chockas och finna det svårt att ni har lurats under en så lång tid. Vårt råd är dock att snabbt gå vidare och fokusera er värdefulla tid på att driva positiva förändringar. De mörka har förseglat sitt eget öde och har mycket att lära om de skall kunna återgå till Ljuset. Många uppmuntringar kommer naturligtvis att ges till dem, då ingen själ anses vara bortom frälsning.

Ljusvarelser från vår dimension kommer närmare er och är redo att spela sin roll med att föra sanningen till er. Ni har blivit nedtryckta under så lång tid att ni har tvivlat på ert värde för Ljuset. Vi kan försäkra er att ni hålls i hög aktning och vi applåderar er för vad ni har uppnått med att föra Ljuset tillbaka till Jorden. Ni kommer nu ut ur mörkret och in i Ljuset och många själar väntar på att hälsa er och hjälpa er förbi de sista hindren. Vi vet att ni är ivriga att lyftas upp, men det finns fortfarande frågor att tas om hand om för vilka ni alla behövs. Ni skulle inte vara här vid ett sådant tillfälle såvida ni inte hade något att bidra med, oberoende hur litet det kanske kan vara. Ni är en underbar grupp utvalda på grund av era påvisade färdigheter. Så oroa er inte om ni finner det svårt att veta hur ni passar in, er tid kanske inte har kommit än.

Den gamla regimen går på sista versen, så dramatiska ting kommer att hända och de är oundvikliga. Allt ni behöver komma ihåg är att vi väntar på att träffa er, och vi kommer att se till att det sker så snart som möjligt och med minsta besvär. De mörka dagarna har nästan kommit till ända, men medan ni behöver gå jämte de mörka kan ni aldrig vara säkra på vad som kan hända, då de kanske slår vilt omkring sig då de har förlorat kampen om era själar. De kommer att behöva mycket kärlek och Ljus om de skall resa sig upp ur mörkret de har skapat. Att trycka ned dem igen hjälper ingen, och bara Ljuset kan väcka upp dem till sanningen. Kom ihåg uttrycket ”i Guds nåd här går jag”, då ni för närvarande har föga förståelse om någon alls av era tidigare liv. Ni har alla upplevt båda sidor under tusentals år, som en del av er utveckling, och ni har utvecklat er med en remarkabel snabbhet.

Det är värt att påminna er att många själar som ej är inkarnerade som har förbindelser med er följer era framsteg, och väntar på er återgång till de högre dimensionerna där de återigen kan träffa er. Även om många av er träffar dem då ni sover så är det mycket få som har något minne av det i vaket tillstånd. Så ni har mycket att se framemot när ni väl har höjt upp er. Det kommer att bli fullt med firande och celebrerande och många glädjetårar kommer att fällas vid sådana återföreningar. En del själar har kommit från än högre riken, och absolut en så storslagen som Saint Germain som har lett mänskligheten genom många historiska perioder. Han har uppenbart varit känd vid många namn som är bekanta för er. Till och med nu så leder han Uppvaknandet och får hjälp från andra själar som delar hans kärlek för mänskligheten.

Det finns så mycket som händer som kommer att åstadkomma Uppvaknandet, och det är svårt att hålla takten med det. Saker och ting går allt fortare och varje dag utlovar nu möjligheten till mer spännande nyheter. Förändringar äger rum och allt kommer i slutändan att bli till ert gagn. Den Nya Tiden anländer snabbt och vi har många spännande projekt att göra er medvetna om då tiden är den rätta. För vi har dessa i handen och är redo att gå framåt och då kan de nya teknologierna introduceras mycket snabbt och sättas i handling. Ni har saker och ting att ta igen som har förnekats er och under normala omständigheter redan skulle ha använts. Det kommer en tid då ni kommer att se tillbaka och undra hur ni klarade er utan dessa nya teknologier. De kommer att göra livet så lättvindigt och låta er ha all den fria tid ni behöver för att fullfölja era önskningar. Ni har i själva verket inte än upplevt full frihet, men den tiden närmar sig och kommer att äga rum.

Uppstigningen är en sådan viktig händelse att den har väckt stort intresse i Universum. Där har den också fört Sfär Alliansen till handling och de har satt sig själva i en sådan position att de helt och hållet har omgivit Jorden. Deras ändamål är att hålla Solsystemet fritt från all utomstående inblandning, och på så sätt säkra att sluttiderna obehindrat går vidare. Vi hoppas ni börjar uppskatta att ni är i en mycket viktig tid, och mycket står på spel med er framgångsrika fullbordan av er Uppstigning. Ni är de sista att göra så, och på så sätt frigör ni andra civilisationer att gå vidare och följa sin egen väg.

När ni får veta sanningen om era erfarenheter i de lägre dimensionerna kommer ni att bli upprymda och fulla av glädje, samt ivriga att ta igen förlorad tid. Det finns så många möjligheter som kommer att öppnas upp för er, och som en uppstigen varelse kommer ni att vara fria att följa er egen väg. Ni har kommit från ett antal planeter för den unika erfarenheten som Jorden kan ge er. Det kommer tider då de kommer att tjäna er väl då ni träffar varelser från andra planeter som har hört talas om hur Jorden stiger upp. Vi i våra skepp har följt era bedrifter under hundratals år, och det har varit möjligt för vår livslängd när upp till några tusentals år. Då Jorden har en låg vibration så kan ni bara ha korta liv, men varje liv är normalt fullt med tillfällen för utveckling. Tacka Moder Jord för hennes villighet att erbjuda sig själv till den Mänskliga Rasen, med vetskap om att den har föga förståelse för vikten att behandla henne med respekt.

Jag är SaLuSa från Sirius och ibland ser jag tillbaka på era framsteg under detta århundrade och gratulerar er för det sättet som ni har hållit er på er väg, och lyckats föra in viktiga förändringar. Ljuset har växt trots de mörkas förhindrande åtgärder och deras brist på respekt för vad folk behöver. NI har bevisat er lojalitet till Ljuset och själarna som går på vägen igenom dualitet. Er tid har nästan anlänt för att bli frisläppta från ert ansvar, och vi säger ”bra gjort”. Ni har rest vitt och brett i era olika inkarnationer, men nu är det nästan tid att komma hem. Många väntar på den tiden och skickar er alla sin kärlek.

 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

 

You can subscribe to the mailing list for these messages by going to www.treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html Left click on the heading “Subscribe to the Tree of the Golden Light Weekly Messages” and it will take you to the Subscribe pages – go to the bottom and under the heading “etfirstcontact” enter your Email address twice as requested. You will receive a confirmation if you are successful. You can also “unsubscribe” from the same page.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...