Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 29 december 2017

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

29 december 2017

Kära Ni

Ni är fria – från både era inre och era 3D-fängsel. För som vi sagt flera gånger, ni har gått framåt längre och fortare än både ni och vi trodde var möjligt före ert inträde på jorden i denna livstid.

Ni är nu redo att flyga, inte gå eller krypa, utan flyga in i ert nya liv. För ni har betalat priset för många livstider i tjänst under de senaste åren genom att rensa både personliga och globala rädslor.

Så nu flyger ni fritt, mycket likt utvecklingen från en caterpillar till en fjäril. Skillnaden är att ert fjärilsliv fortsätter så länge ni är kvar på jorden i denna livstid och alla kommande livstider. NI ÄR FRIA.

När ni väl accepterat den saken både internt och externt, är det hög tid att ni låter er fyr lysa, för att tillkännage möjligheterna för alla och låta andra titta in i er nya kärleksfulla värld via era prestationer och intressen.

Den sista meningen låter kanske vag och inte så produktiv. Vi ber er tänka om. Då de som funderar på att följa ljuset vill se resultatet av era bemödanden innan de gör det. Och de som inte är intresserade av att följa er till ljuset kommer att grunna på sitt behov av rädsla och ilska.

Er roll i glädje är mycket större än ni tror för det blir den saken som får människan att skifta och som återbalanserar jorden från rädsla till glädje.

Så ni kan vila på era lagrar. Allt ni behöver göra nu är att utforska er glädje, era mirakler i den yttre världen och dela detta med alla som vill lära sig mer.

Sluga affärsmän eller andra som får sina rikedomar genom att skada andra finansiellt, fysiskt, känslomässigt eller andligt kommer inte längre att ses som frälsare, då mänskliga skygglappar tas bort som ett resultat av era bemödanden.

Då ni dyker djupare in i ert nya fjärilsliv kommer ni att upptäcka att ni kommunicerar och fungerar annorlunda och mer glädjefyllt än när ni var av 3D. Ert ljus kommer att dra andra till er i mängder ni ännu inte kan förstå.

Detta betyder inte att blyga eller introverta varelser måste bli försäljare. Utan istället att andra introverta varelser kommer att se ert ljus och önskar veta era hemligheter precis som alla andra personlighetstyper.

Ni av 3D och ni av nu fortsätter på en liknande väg. Skillnaden ligger inte nödvändigtvis i ett skifte av personlighet – för ni valde den personligheten i denna livstid av en orsak – utan istället ett skifte från rädsla till glädje. Så tystlåtna själar kan finna sin glädje i ensamhet i bergen. Och även om de inte befinner sig bland massorna kommer deras starka fyrljus att dra andra till deras nya personliga varelser – inte till de tystlåtna själarna.

Det finns en del ljusbärare som är rädda för att de inte hjälper andra att skifta från rädsla till glädje eftersom de inte känner något behov av att finnas bland massorna. De som känner denna rädsla har ännu inte förstått att kommunikation fungerar mycket annorlunda jämfört med tiden innan de skiftade till 5D och bortom.

Före TV, radio och internet spreds information saktare så förändringar måste invänta information via böcker, tidningar, anslag eller tal.

Nu när ni rört er till 5D eller bortom kan information spridas från en varelse till en annan utan internet eller andra mänskliga uppfinningar.

Allt är annorlunda mot hur det var för bara ett år sedan. Ni behöver bara vara glädjefyllda och ni kommer att dela den känslan med andra utan att behöva kommunicera.

Hur vet fåglarna att de ska flyga söderut varje vinter och sedan återvända till samma plats på våren? Hur vet andra djur att de måste förbereda sig för att kunna övervintra även om de bor tusentals kilometer från varandra? Det är denna typ av kommunikation vi talar om.

Ord och handlingar behöver inte längre vidarebefordras på samma sätt som i 3D. Er glädje och nya skapelser kommer i sanning att tala mycket högre än någon TV- eller internetsändning.

Några av er kommer att välja att verbalt tala om för andra hur ni mår och varför. Andra av er kommer att stilla leva era liv då andra blir attraherade av ert fyrljus men inte er fysikalitet. Det vi talar om är på ett sätt en mänsklig radiovåg som inte behöver ställas in eller som behöver ett fysiskt objekt för att sändas.

Det är så att när ni påbörjar ert nya år – vilket datum det än är som gäller för er – kommer ni att automatiskt börja utstråla er glädje.

En del av er antyder att ni inte känner någon glädje, så ni kan inte vara en del av denna omvandling, att ni inte har fullgjort alla era läxor, eller att ni behöver tid för att lära er. Vi ber er tänka om.

Låt er själv-bestraffning tona ut – som den så småningom gör – och ni har fullgjort denna fas av er omvandling. För så snart ni låter er själv-bestraffning upplösas kommer ni automatiskt att börja känna glädje mer än några minuter dagligen.

Det är inte era dolda rädslor eller jordens kaos som ni behöver sikta in er på nu, det är er rädsla för att bli allt det ni är i 5D eller bortom. Era dolda rädslor rensas bort. Låt nu er själva lysa som ni hoppades när ni först inträdde på jorden i denna livstid.

Det är inte era tidigare liv, era jordliga rädslor eller något utanför er som skapar er rädsla för er nya varelse. Det är er rädsla för det okända.

Så låt er själva ta små steg in i er nya värld. Som varit sant i många av era 3D-förändringar som föräldraskap, giftermål eller skolor, så kanske ni vill doppa era tår i de nya vattnen innan ni dyker i.

Tillåt er själva att gå fram i er egen takt. Men vet utan något tvivel att de som dykt i lever det liv ni drömt om i hela ert 3D-liv. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

You may also like...