Ärkeängeln Uriel, 31 december 2017 Via Genoveva Coyle

Ärkeängeln Uriel, 31 december 2017 

Via Genoveva Coyle

  

Ni utför arbete som aldrig tidigare har varit möjligt att göra på den här planeten

Hälsningar kära ni! Jag är Uriel, Kärlekens och Silverflammans Ärkeängel, framtidens och sanningens budbärare, er vän och familj.

Jag är här idag, som alltid, för att ge er min flamma av upplysning och sanning, min fackla av hopp, för vad annat kan man göra när man ser hur strålande och magnifika ni är. Det finns stunder när ni tvivlar på vilka ni är, och varje gång ni blir förvirrade tenderar ni att tänka på er själva som en som har massor av karma och bagage att rensa ut och arbeta med. Och så ifrågasätter ni er själva och tvivlar på att ni kan fortsätta med ert nuvarande uppdrag av kärlek och ljus.

Jag ger er min Silverflamma för att visa er den delen av ert lysande och magnifika jag. Jag vill att ni ska förstå kraften ni har i ert hjärta. Jag vill påminna er om att när ni öppnar er helt till den kärlek som ni har, då finns det ingen oöverstiglig uppgift eller något mörker som inte omedelbart kommer att försvinna.

Min flamma kan och kommer att visa er varje del av er som ni är beredda att älska och acceptera, och när ni gör det kommer ni att tillför mer ljus och acceptans till samma områden inom det mänskliga kollektivet, utan att behöva analysera fakta och utan några dömanden.

Många av er utför det mesta av ljusarbetet medan ni vilar och när ni sover, medan ni har drömmar som ger er mycket få ledtrådar om hur långt och hur djupt in i mörkret ni färdas. Naturligtvis är ert dagliga liv och arbete en del av er resa, och därför verkar det svårare att följa med i er själs uppdrag, eftersom ert ego kommer att försöka lägga sig i och påminna er om säkerhetsreglerna och gränserna, som den vill sätta upp för er.

Men ni kommer långsamt ihåg att hjärtats väg är mild och utan gränser, och att själen är kärleksfull och medkännande, och att även ett ”nej” kan sägas med vänlighet och ett kärleksfullt leende.

 Acceptera att människor, och även de som reser med er just nu, är exakt där de behöver vara så att ni kan hjälpa dem, och/eller ni hjälper dem att gå igenom sina utmaningar och läxor, precis så som ni planerade innan ni steg ner i den här täta tredje verkligheten.

Era drömmar är inte lika tydliga som ni skulle önska att de var, eftersom det inte finns så mycket som ni vill och behöver komma ihåg, och det är exakt så ni vill att det ska vara. Det är den här tendensen som ni har att ni måste känna er ”mindre än”, eller att ni på något sätt straffas genom att bli uppmanade att fokusera på de mindre ljusa sidorna hos er själva och andra, eftersom ni behöver göra denna typ av rensnings- och reningsarbete.

Ni tenderar att minska ert ljus och er självtillit närhelst ni engagerar er i den här typen av arbete i skuggorna, eftersom ert ego försöker att övertyga er om att det här är de ni är, vilket är mycket långt ifrån sanningen. Och ändå är detta bara en del av det pussel som ni har bestämt er för att koncentrera er på och balansera inom er, till gagn för hela det mänskliga kollektivet.

 Se denna sanning genom ert fjärde öga. Släpp alla dömande och vet att detta är ett arbete som ni har lovat att göra, ett arbete som ni har gjort under en lång tid, och det är först nu som ni blir mer och mer uppmärksamma på och medvetna om hur många hattar ni bär och hur kraftfulla ni har blivit.

Älskade bröder och systrar, ni gör ett fantastiskt arbete. Ni utför arbete som aldrig tidigare har varit möjligt att göra på den här planeten, så lita på oss när vi säger att allt som tas bort och rensas ut, rensas ut permanent och för alltid.

Jag tackar mina kära och modiga änglar i det fysiska. Jag kommer att avsluta det här meddelandet och lämna er med min kärlek och mina silverstrålar av ljus. Farväl.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

By Permission.

© 2017 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

 

Du gillar kanske också...