Brendas Blogg via Brenda Hoffman 30 november, 2016

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

30 nov, 2016

Kära Ni!

Kanske önskar ni ställa om er personliga klocka bakåt, för att få starta om. Det är lika omöjligt som om att ni skulle kunna göra er själva ’ofödda’, när ni väl har trätt in på jorden. Så ni anpassar er till livet så som det är.

Fastän ni kan göra en övergång om ni så önskar, så gör ni det högst antagligen av samma anledningar som ni trädde in på jorden i denna livstid. Kanske de av er som accepterar utmaningar – vilket gäller för de flesta av er som läser dessa ord – tar detta påstående som en utmaning. Det är ingen utmaning. Det bekräftar bara er verklighet just nu.

Er värld kan beskrivas som så grå, livlös, icke-spännande eller med otaliga antal ord som för er beskriver att ni är för trötta för att fortsätta med den fåniga skiftesprocessen.

Den känslan kommer snart att gå över och ni kommer då igen att kunna fatta tag i glädjens stjärnstoft. För dem som tvivlar på våra ord, vänligen gör något av en granskning av era liv, innan ni slänger detta meddelande åt sidan.

Era yttre intryck fortsätter att växla mellan 3D och 5D. Från ett 3D-perspektiv ser er värld faktiskt mycket vissen ut. Från ett 5D-perspektiv är den en värld av glädje. Naturligtvis kan ni inte tro på eller uppfatta glädjen just nu, men det kommer ni att göra. För allting är en illusion som ni har skapat.

Troligtvis handlar era nuvarande tankar om ifall ni skapade illusionen eller om den är verklighet, den är alltför smärtsam och svår att ändra på. Ni är inga protesterare. I sanning har ni knappt den energi som behövs för att fullfölja era dagliga sysslor på er agenda. Så hur kan er värld möjligtvis skifta från ert nuvarande vissna tillstånd till glädje?

Ändra era intryck. Tänk för er själva. Ignorera nej-sägarna och domedagsprofeterna. Tänk på denna tid som början på något spännande som ni aldrig kunde drömma om i 3D, i stället för att detta skulle vara det värsta som kunde ha inträffat.

Ni har glömt hur förödande er själs mörka natt kändes, medan ni bearbetade den. Eller kanske ni alltför väl kan minnas hur dramatisk och smärtsam den tiden var. I alla fall är det som ni nu upplever, en kombination av minnena av er själs mörka natt och traumat hos dem som bara befinner sig i början av att få uppleva den.

Era domedagskänslor baserar sig inte på er verklighet, utan i stället på minnen eller på det som har varit eller kunde ha blivit. Minnen som ni kan utplåna genom ett skifte i ert perspektiv.

Stämmer det inte att ni, trots era största rädslor under er själs mörka natt, inte bara överlevde, utan som en följd kände er starkare? Men när denna upplevelse mångfaldigas runtom jordklotet för dem som håller på att vakna, så återvänder ni till er ursprungliga rädsla istället för era resultat.

I ett rädslo-baserat samhälle skulle detta vara normen. Men ni hör inte längre till denna rädslo-baserade verklighet. Ni befinner er utanför och kan se in i den. Det är dags för er att återta er visdom.

Kanske ni minns tiden när ni först blev förälskade i övergångs-informationen och bekymrade er över de krafter som höll på att ta över ert väsen. Allteftersom ni framskred i vetskapen om att ni skapar er egen verklighet, förstod ni att alla tunga bitar som inte passade in i ert skifte till glädje, var era inre rädslor, i stället för krafter som höll på att överta ert väsen. Att ni höll på att skapa ert eget monster för att skrämma er själv till underkastelse, eller var på väg tillbaka till 3D-rädslorna.

Ingetdera skedde, för djupt inombords visste ni att ni inte befann er på jorden för att förstärka rädslan, utan i stället för att övervinna den. Och det har ni också invändigt gjort. Ni gör nu detsamma i ert yttre liv.

Vissa av er säger att det inte alls är så som ert liv i sanning är. Att ni har fullständig rätt att bli förskräckta på grund av den ena eller andra personen, stormar på jorden eller krig. Naturligtvis är det så i 3D. Men helt säkert inte i er nya 5D-varelse.

Ni är fyrar av ljus för dem som önskar följa efter. Vill ni leka den roll i ’Trollkarlen från OZ’ som gömmer sig bakom ett draperi av rädsla, utan verklig kraft – annat än verbala haranger – eller Dorothy, som tar sig genom sina rädslor för att upptäcka att hon är en kraftfull varelse utan behov av hjälp från Trollkarlen?

Ni har dansat längs er gula stenlagda väg. Ni har förkunnat er kraft. Nu står ni inför det draperi som tillhör Trollkarlen av OZ. Varför skulle ni öppna detta draperi, när Trollkarlen inte har något att erbjuda er? Så är det också med era nya yttre rädslor. Det finns inget som kan erbjudas er, för ni är mer kraftfulla än alla rädslor ni kan föreställa er.

Ett flertal av er utropar att ni inte förmår ta er bortom era yttre rädslor, för de är överväldigande och alltför kraftfulla. Det stämmer bara om ni låter dem vara det.

Skifta era tankeprocesser från: ”Världen åsamkar mig detta” till ”Jag hör inte längre till rädslans värld så jag kan observera, lägga märke till och göra vadhelst jag vill”. Eller ”Jag vill inte återgå till rädsla, så jag skiftar min utblick från rädsla till: Jag undrar vad denna bit kommer att spela för roll i samhällets övergång från i 3D till 5D?”

Det trauma som ni nu kan notera runtom på jordklotet handlar inte om er. Ni är iakttagare, inte deltagare. Det är dags för er att återta denna roll istället för att öka på den rädsla som nu härjar runtom på jordklotet.

Ni är inte längre följare av rädslan. Ni är glädjestrålar. Återta er roll. Spela er roll, vilket ni kan börja med genom att lägga engagemang och glädje till era yttre tankar av rädsla.

Hur övervann ni era rädslor för monstret under er säng? Det är vad allt frosseri i rädsla för tillfället är – ett inbillat monster. I detta ögonblick, den här gången, är ni den förälder som klart lyser med ert ljus så att alla kan se att där inte finns någonting under sängen.

Så är det. Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved.

Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...