Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 4:e december

kanalsol

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 4:e december

4:e december, 2016

 

Hälsningar, kära Ni. Vi är återigen tillsammans i kärlek och förståelse, och med en ömsesidig önskan om sanningen. Varje dag blir ny, eftersom det globala och individuella medvetandet växer, så att det utvecklas och expanderar, liksom dess uttryck i det yttre.

Många av er börjar känna av synkroniseringen numera. Lösningarna kommer lättare, och problem som tidigare orsakade ångest eller oro, känns inte längre så viktiga. Det är frukterna av era växande medvetanden, vilka kommer i linje med sanningen, om nåd och harmoni.

Upplevelserna av Nåd kommer att fortsätta att öka, när ni lever från er högsta nivå av medvetenhet, och tillåter sanningen att strömma in i, och genom alla era dagliga aktiviteter. Om ni låter sanningen flöda ut, kommer ni att få mer.

Evolution, är en aldrig sinande resa till andlig medvetenhet, eftersom det Gudomliga Medvetandet är oändligt.

Föreställ er det som en hiss, som går högt upp i etern. En som stannar, och öppnar sina dörrar på varje våning, så att passagerarna kan observera eller stiga ur. Något stopp kanske verkar så underbart, så fullt av intressanta människor och saker, att ni väljer att stiga ur. Det kan ta år, att förstå allt på den våningen, men när ni gör det, kanske ni väljer att stanna kvar där permanent, eftersom det är välbekant och bekvämt. Allt ni någonsin har behov av, finns just där.

Men just när ni gör det, stiger ert Högre Själv in, kraftfullt, (väckningssignal) så att ni ska bli medvetna om att det finns många fler våningar att se, och att ni aldrig kommer att se eller uppleva dem, om ni inte lämnar där ni är nu, och går tillbaka till hissen.

Det är mycket viktigt för alla som fastnat, att de visas en viss väg, eller får ett verktyg som hjälper dem att vakna, och inser att det är dags att släppa taget. Under vissa avsnitt på resan, kommer ett fortsatt beroende av ceremonier, ritualer och verktyg, att fungera som blockeringar. För att flytta till högre nivåer av medvetande, måste det finnas en vilja att sluta ge kraft till någonting i den yttre världen, genom insikten att; ”Jag är redan, och behöver således ingenting utanför mig själv, för att göra mig till den jag redan är”.

Tillåt er att vila, att njuta, och känn ingen skuld för att ni inte gör något, utan bara har roligt. Energin som är närmast den Gudomliga, är energin av glädje. Det är dags att frigöra de puritanska föreställningarna, som har förpestat så mycket av mänsklighetens tänkande, och öppenhet för glädje, och det är bara övertygelser genom okunnighet, som anser att hårt arbete är det enda rätta.

Människan har genom andra livstider blivit bekanta med kamp och lidande, och därför är det många som bara trivs, när de befinner sig i något slags dilemma. Dessa kära, lever sina liv genom att söka upp sådant, och röra till det för alla runt omkring dem. Energin i dualiteten och separationen, attraherar erfarenheter av dualitet och separation – onödiga negativa erfarenheter.

Upplevelser av svårigheter är ofta det enda tillfället, som det Högre Självet kan väcka en individ som helt nöjd sover i illusionen, men de av er som läser dessa meddelanden, har kommit bortom det tillståndet, och om eller när, ni upplever svårigheter vid något tillfälle under resan, så handlar det mer om rensning, än om uppvaknande.

Alla som lever i ett totalt sovande tredimensionellt medvetandetillstånd, är öppna och mottagliga för alla läror som strömmar omkring i det tredimensionella trossystemet. Dessa läror är opersonliga och blir bara personliga när de accepteras. Eftersom många tidigare liv var präglade av svårigheter, förblir ofta energin från dessa upplevelser lagrade i det cellulära minnet, utan att man vet om det, även om man är andligt uppväckt.

Därför…

döm inte er själva som misslyckade, när och om några främmande negativa känslor, tankar eller fysiska upplevelser, plötsligt uppstår i era liv. Se det som att det är det cellulära minnet som dyker upp, och se det som en examen, som innebär att ni nu utvecklats och är starka nog att ta tag i det, och att permanent kunna ta bort energin av något, ni kan ha dragits med under livstider.

Den Arkturiska Gruppen vill nu tala om språket. Språket speglar medvetandetillståndet hos grupper eller individer, och förekommer både i sången, i talet och det skrivna ordet. Språket reflekterar ofta ett sedan länge passerat medvetandetillstånd, men som bara har fortsatt av gammal vana.

Ord bär energi – ord är energi. Många Ljusvarelser har inga namn att ge er när ni frågar, eftersom de känns igen genom sin energisignatur, inte genom ett talat ljud. Behovet av språk, som ni känner till det, kommer att minska, eftersom intuition blir kommunikationen som kommer att användas. Ord, är den tredimensionella världens sätt att uttrycka övertygelser, koncept, idéer, vilka flödar fram i strömmarna av den individuella energin.

Någon som uppriktigt studerar sanningen, antar ofta (inom det tredimensionella medvetandetillståndet), att de som är andliga varelser är lugna, söta små möss som tacksamt accepterar allt som kommer i deras väg, med händerna knäppta och ögonen höjda mot himlen, ungefär som ett helgon.

Evolutionen medför en sådan auktoritet, att människor kan tala sanning och leva stillsamt, oavsett samhällenas föreställningar, som tidigare orsakade att många bands vid pålar, i livstider av tunga, täta energier av tro.

Ibland är det nödvändigt att tala bestämt till någon annan, med ord som den andra personen kan relatera till. Men när de nödvändiga orden flödar fram i en energiström av kärlek, kommer de att ha en upplyftande inverkan, snarare än en deprimerande, särskilt om mottagaren är mottaglig. Det är viktigt för de, vars arbete är att hjälpa andra att reda ut sina problem – terapeuter, socialarbetare, fängelsearbetare, sjuksköterskor och läkare etc., att de förstår det.

När ni utvecklas kommer ni att upptäcka att språket blir mer förädlat, och många verbala uttryck faller helt enkelt bort. Detta beror på att er energi har blivit lättare mer förädlad. Ni upptäcker, utan att medvetet besluta, att ni inte längre känner något behov av att engagera er i verbala strider, för att övertyga andra om er uppfattning eller åsikt.

Den tredimensionella världen, har alltid varit en värld av distraktioner, och att det goda finns utanför ens själv. Dagens teknik har fört med sig ett oändlig utbud av distraktioner, och även om tekniken försöker hjälpa världen att gå framåt på många sätt, i det ögonblick det blir en gud, blir det också en stort hinder för andlig tillväxt.

Det måste finnas tillfällen för stilla kontemplation, meditation och andliga studier, eftersom den lugna tysta rösten från Själen, kan inte höras i buller och andra störningar. Det är viktigt att föräldrar har tillsyn över sina barn, när det gäller tiden de spenderar med tekniska prylar. För att utvecklas andligt, måste barn få tid att bara vara, att leka och vara i naturen och med andra barn – vara sig själva utan scheman och elektroniska barnvakter.

Det händer ibland att individer med hög energi, skrämmer eller oavsiktligt skapar motstånd i andra, även om avsikten var en kärleksfull diskussion. Några av er kanske brukar tala med inlevelse om något, med förväntan om en diskussion, medan den andra bara hör en föreläsning eller ett fördömande. Då ska ni veta, att den människan reagerar på er energi och inte på det ni säger. Lär er då att tala mer försiktigt och mjukt.

Det finns en stor press i dag, att vara politiskt korrekta oavsett vad det gäller. Det är ett första steg med att förstå vikten av ord, även om kraften inte finns i orden, utan i energin bakom dem. Allt är energi – en ros är alltid lika vacker, oavsett vad den kallas, och fördomar är fördomar oavsett hur utsmyckande eller politiskt korrekta, orden som beskriver dem är.

Ord kan vara viktiga redskap, för att kunna känna igen gamla energimönster. Lägg märke till de ord och uttryck, som dyker upp helt apropå när ni överraskas av något, hör någon nyhet, eller ser vissa människor. Språket är nödvändigt i den tredje dimensionen, men kommer inte längre att behövas i de högre dimensionerna, där enigheten tillåter att lärande och samtal kan vara intuitiva och tysta.

Nu, och tiden som följer, kommer ni att uttrycka ert ständigt växande medvetande. Låt varje ord ni säger, återspegla det. Om ni är känslomässigt engagerade, vänta en stund innan ni säger det ni vill, och kom ihåg att de individer ni pratar med, är Gudomliga Varelser.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...