Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 31 mars 2017

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

31 mars 2017

Kära Ni

Även om ni är medvetna om att det nuvarande kaoset på jorden är en del av den strukturella förstörelsen som ni länge längtat efter, verkar det som om den förstörelsen ska fortsätta i årtionden. Alldeles för länge tycker ni.

Istället för att rädas kaoset, kom ihåg att ni har både nya skapandeförmågor och förmågor från tidigare liv som låter er skapa en annorlunda miljö för er själva.

Detta är sant för miljoner, och snart miljarder, av er i fronten på denna övergång. Men ni har hört samma förutsägelse gång efter annan bara för att tvivla på giltigheten i sådana uttalanden. Ni kan inte se hur det är möjligt för allt det som är otrevligt i era liv och i världen att förändras på några dagar, eller ens årtionden.

Även om ni hyser störst intresse för ert eget liv och dem ni håller kär börjar ni också öppna upp för liven hos dem ni aldrig kommer att träffa. Ni öppnar er för konceptet ”vi är ett” på sätt som ni kanske inte förväntade er.

För ni börjar bli upprörda över politiska, finansiella, miljömässiga, akademiska och hälsorelaterade frågor över hela världen. Naturligtvis inte så att ni zoomar in på någon annan del av världen för att rädda just den befolkningen, men någonting inom er känner lite smärta närhelst ni hör om andras lidande.

Detta är förutsett. Men sannolikt förstod ni inte förrän nyligen vad denna förutsägelse innebar. Det finns förstås alltid det samhälleliga elementet av rätt och fel – dualitet. Men era senare smärtförnimmelser, hur små de än varit, handlar mindre om dualitet och mer om ” vi är ett”.

Ni håller på att utvecklas till en ny människa – snabbare än ni tror. Och de förnimmelser ni nu har är bara början. Så är det, ni som har dessa allt starkare förnimmelser kommer inte att tillåta fortsatt ojämlikhet.

Betyder det att alla kommer att slå samman sina finanser för att hjälpa varandra? Kanske. Men det är mer sannolikt att ni i fronten lär andra hur man lever ett liv i glädje.

I 3D är den accepterade metoden att finna glädje omhändertagande, ”jag ger dig lite av mina rikedomar så ditt liv kan förbättras”. Det konceptet utvecklas till, ”jag ska lära dig hur du skapar dina egna rikedomar så som du definierar dem”.

Skillnaden mellan de två koncepten är att 3D-konceptet innehåller en stark tro på att de människor ni hjälper är mindre kloka och kapabla än vad ni är. Konceptet ni utvecklas till är att alla är unika och har förmågan att skapa sina egna, unika, glädjefyllda liv.

Har ni inte fått lära er att de rika aldrig är lyckliga? Den tron framställdes för att försäkra att de i toppen på 3D-pyramiden skulle kvarstå i kontroll. Men avundsjuka på dessa i toppen genererade också ett behov av att efterlikna dem. Detta för att försäkra att större delen av mänskligheten dyrkade det de inte kunde få.

Så istället för att finna glädje i det jordeliv ni skapade, fanns det en avund på det ni inte hade och egentligen inte ville skapa. För varje jordeliv ni levat blev dedikerat att uppleva särskilda attribut och aktiviteter.

Med det inte sagt att ni kom till jorden för att leva i totalt elände, utan istället att en av era nycklar i varje liv var att finna glädje i det liv ni skapade – att finna glädje i varje sak som förbereder er för denna livstid.

Olyckligtvis var denna förberedelse för glädje minimal då rädsla tryckte undan nästan all glädje i era 3D-livstider. Så nu lär ni er uppleva glädje i aspekter av era liv som ni nonchalerat i tidigare liv samtidigt som ni upplever denna övergångs energistorm och fullbordandet av 3D-karma.

Och förmodligen har denna livstid varit otrevligare än någon ni tidigare upplevt. Inte för att ni blivit lemlästade, skadade, utarmade eller i fysisk, känslomässig eller andlig smärta. Utan för att ni ignorerat mycket av smärtan i tidigare liv för att finna någon som helst lycka. Ni tryckte undan smärtan i livstid efter livstid bara för att utforska den smärtan i denna livstid.

Nu, och bara nu, låter ni er själva upptäcka vad som verkligen skänker er glädje. Inte den glädje ni överspelade för att dölja er smärta, utan den sanna glädje som strålar ut från själva er varelse.

När ni väl låter den glädjen röra sig genom er varelse kommer ni att upptäcka att ert behov av att ta hand om världen skiftar till ett intresse av att visa upp er glädje. Och för några av er, att lära andra hur de ska finna sin glädje.

Om ni finns bland glädje-instruktörerna kommer ni att starkt uppmuntra era glädje-studenter att upptäcka sin unika glädje.

En student kanske vill leva ett isolerat liv i öknen. Någon annan vill bli extremt förmögen. Någon kanske vill ha ett lyckligt hemliv. Det spelar ingen roll för er 5D-glädje är inte längre vad ert 3D samhälle betecknar som lyckad.

Så ert nuvarande värdsliga kaos kommer att upphöra mycket snabbare än ni kan föreställa er. För er nuvarande 3D-vision säger att alla ska få ett liv i glädje – såsom ni och samhället definierar glädje.

Så snart alla förelöpare accepterar att andra är kapabla och unika kommer världens kaos att snabbt minska – och så småningom försvinna från era liv och andras som är äventyrliga nog att gå bortom samhälleliga diktat om vad som borde göra alla lyckliga.

Återigen, ni kan ännu inte föreställa er sådana skeenden i en nära framtid. Vi ber er tänka om. Låt skeendena vara bevisen – inte era förväntningar, inte er glädje, inte samhälleliga rätt och fel.

För denna Nya Jord handlar om glädje – personlig, gemensam, global glädje. Ni behöver bara finna er glädje och allt kommer att vara bra med världen. Så är det. Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...