Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 4 maj, 2019

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

4 maj, 2019

 

Kära Ni!

Fastän ni under de kommande dagarna kan känna att världens tyngd ligger på era axlar, så stämmer det inte.

Världen – inklusive er värld – håller i snabb takt på att ljusna, för nu testar ni er sanning. En värld som ni i eoner har skämtat om, men sällan uppnått eller ens önskat att ni skulle uppnå.

Ni bestämmer vilka bitar av er som ska stanna kvar i 3D och vilka som hör till ert nya väsen i 5D. Energin löses aldrig upp. Den övergår bara till en ny form eller ett nytt format. Därför kommer era 3D-segment, tankar, önskningar och uppfattningar inte att övergå till ert 5D-väsen, utan de kommer i stället att skifta till en annan tid och plats. På grund av att livet är cirkulärt, inte linjärt, så kommer de bitar som inte står i linje med er nya 5D-varelse att skifta på sådana sätt som ni inte nu kan föreställa er.

Era 3D-bitar kommer inte att innehålla rädslorna och ångesten i tidigare 3D-liv. Det kommer att bli som om ni riktade en trollstav mot dessa 3D-bitar och gav dem hopp och ett nytt liv. Er energi kommer att skifta er historia, såväl som världens historia. Inte i ord, utan i handlingar. Därför kommer den historia som nu är bekant för er att upplösas bara för att bli ersatt med minnen av kärlek och glädje.

Kanhända ni undrar hur historiens skiftande kan vara möjligt och varför det är nödvändigt.

Er världshistoria kommer att sida för sida skrivas om i och med att ni utvecklas från rädsla till kärlek. För framtida generationer på Jorden kommer inte att förstå varför rädslan var en nödvändig del av era liv. Därmed kan er nuvarande jordiska historia bli till sagor eller helt försvinna. Mycket i likhet med att många av era sagor just nu håller på att bli verklighet.

När ni blir 5D kan ni inte tillåta att rädslorna från i fjol tar över nuets glädjeämnen. Därför måste dessa rädslor vika undan. Inte för att andra i framtiden kanhända gör anspråk på dessa rädslor, lika lite som andra kanske på nytt besöker dessa minnen och förminskar den jordiska glädje som det är dags att få uppleva.

Många av era fabler, Bibelberättelser osv, var en gång i tiden liknande bitar av historia. Nu tänker man ofta på den mänskliga långa livslängden, rymdskepp, utomjordingar osv, såsom fabler, inte sann historia. Så era eoner av rädsla på Jorden blir till intressanta berättelser som har föga att göra med framtidens jordbor.

De av er som gillar att lära er historia gör det för att förbereda de Akashiska historieböckerna. Fastän inget som någonsin har uppnåtts, försökts eller fullbordats på Jorden kommer att gå förlorat, så kommer dessa kärlekslösa bitar aldrig mer att bli en del av er dagliga kunskap eller ert intresse för Jorden.

Ni, i likhet med Jorden, håller på skiftar till kärlek. Det leder till behovet att skifta historien från vad som har förväntats till vad som nu gäller. Därför kan er 3D-varelse vara en del av en sagoberättelse, men aldrig mer en del av er dagliga historia i klassrummet. För hur skulle någon lärare kunna rättfärdiga 3D:s rädsla och smärta efter att en ny värld av glädje har skapats?

Många tror att er historia som handlar om fruktan kommer att hjälpa framtida generationer att bättre förstå er trauma och er hängivenhet att skifta Jorden till kärlek. Det stämmer. Samtidigt, precis som kärleken har varit ett ouppnåeligt mål under hela er period av rädsla på Jorden, så kommer även rädslan för framtiden att vara det. Och precis som kärleken är ett syfte som måste bearbetas i 3D, så kommer rädslan i 5D och bortom att vara det.

Historieböckerna i 3D har stängts. Ni öppnar nu nya böcker om kärlek i 5D. Fastän kärlek kommer att bli temat under återstoden av tiden på Jorden, så är övergången mellan fruktan och kärlek vad ni nu bekymrar er för.

I och med att ni tar er längre in i 5D, så kommer ni att ha svårigheter att minnas er ilska och rädsla i 3D. Det kan till och med förefalla som om ni tappar minnet. I stället skiftar ni ert minne. De bitar som en gång i tiden framkallade raseri och ilska glider iväg från ert sinne bara för att ersättas med minnen av glädje och skratt.

De flesta av er som är föregångarna har fått uppleva djup ångest i hela ert 3D-liv – och kanske fortsätter uppleva det, för ni är ännu inte i 5D. Ni kan inte framskrida i kärlek med denna rädsla och ilska. Därför uppmuntras ni till att lösa upp dessa tunga bitar på sätt som passar bäst för er.

Slutligen när syskon och vänner påminner om en obehaglig händelse, så kommer ni att se så mycket solsken i denna incident att ni inte längre kommer ihåg den. Det är så som ni raderar ut er historia om fruktan, vilket även alla de gör som förflyttar sig bortom sin 3D-tillvaro. Fram tills bara de på Jorden som nu önskar stanna kvar i fruktan minns rädslans obehag och smärta under denna livstid. Framtida generationer kommer inte att ha någon historia av fruktan att överblicka, för dessa bitar suddas ut av alla som nu vistas på Jorden.

Kanhända detta förefaller osannolikt eller onödigt. Men återigen, så måste ni ignorera, sudda ut eller skingra er fruktan innan ni helt och hållet kan ta er in i kärlek. Och det gör ni också. De som vägrar att göra det kommer att få fortsätta leva i smärta.

Ni har tänt upp er flamma av sanning och kärlek. Något som inte längre kan dämpas eller förstöras. Ni är fria att upptäcka den nya förälskade ni. En kärlek som inte omfattar gårdagens rädsla och smärta, eller någon del av Jordens historia som handlar om fruktan. Ni är fria.

Kanhända ni bekymrar er för att ni bär på era förfäders bagage. Åh, det är varför ni börjar på ny kula gällande rädslan. För ni vill inte längre tillbringa timmar, dagar eller ens minuter med att rensa upp det som inte hör till er, förutom kanske er gamla genetiska gestalt.

Du är nu en ny gestalt i en ny värld som har börjat på ny kula. Din karma från tidigare liv existerar inte längre. Dina förfäders historia finns ej mer. Och din världshistoria handlar ytterst lite om dig, för de som ansvarar för att placera minnena i de Akashiska böckerna gör det utan din hjälp eller fruktan.

Du är fri. Fri att få skratta, leka och skapa lika mycket som du gjorde som barn, i vetskapen om att du kommer att få dina behov tillgodosedda.

Ni är fria. Så är det. Amen.

 

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...