Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 2 november

Bild t Michaels text

Brendas blogg

via Brenda Hoffman

2 november, 2015

Kära Ni!

Det är inte alla av er som känner sig glädjefyllda, fastän ni önskar att ni gjorde det. Kanske ni inte inser hur viktig den föregående meningen är. I era 3D-liv – inklusive denna livstid – förväntade ni er att få uppleva mer rädsla än glädje. Men rädslan hör inte längre till er repertoar.

Ni förväntar er glädje. Ni blir till och med förargade när glädjen inte visar sig i era livsupplevelser. Men bara för några veckor sedan förväntade ni er helt att smärta skulle följa alla stunder av glädje. Det betyder att ni nu utvecklas i snabbare takt än vad ni kan tänka er.

Ni har fullföljt ’steg ett’ i detta underbara skapandeprojekt. Ni har gjort en övergång från att helt förvänta er det värsta till att förargas när något som börjar likna ”dåligt” dyker upp i ert liv.

Låt oss vända oss till dem som inte ännu har fått uppleva ens små glädjekorn, de som förargas över alla ord av glädje i andras liv.

I 3D fick man tävla för att uppnå glimtar av lycka och där fanns även rädsla och smärta. Era solskenshistorier i 3D baserade sig på hur mycket smärta någon måste få utstå innan man skulle kunna förvandla den till glädjen över finansiell rikedom, kärlek eller andra belöningar – det som ni kallade lycka. Någon som föddes rik eller som omedelbart fann komfort och kärlek observerades med förakt – ”De rika kan aldrig vara lyckliga”, ”Deras kärlek kommer inte att vara länge” – och ni hoppades att deras glädje skulle krossas, så att ni skulle kunna känna er bättre till mods.

Hur många av era 3d-berättelser om glädje börjar med någon som är vacker, rik och älskad – bara för att de ska få ännu mer skönhet, rikedom och kärlek? Ni, som samhälle, drogs inte till sådana berättelser, för de gjorde era samhällen avundsjuka. I den Nya Jorden kommer sådana berättelser att bli de som man för vidare från generation till generation. Glädje är er nyckel i den Nya Jorden, ni kommer att börja med glädje och sedan utvidgar ni den.

De av er som ännu inte har fått uppleva den glädje som ni önskade uppleva, kanske återgår till 3D-avundsjukan, i stället för att heja på dem som har skapat sin lycka på jorden.

Så länge som smärta och rädsla var era 3D-lärdomar, påminde ni som ett samhälle, alla andra om smärtan och rädslan, framförallt i er samhällsstruktur. Nu när glädje och kärlek är det viktigaste, är det dags att heja på dem som har kunnat skapa sådana liv, för det är de som kommer att skifta ert samhälle.

Det finns ingen avundsjuka längre. För om ni kan skapa vad ni önskar, när ni önskar, så finns det inget behov av avundsjuka. Därför håller ni på att upptäcka att det som andra har, inte nödvändigtvis är vad ni själva vill ha. Ett nytt koncept för en ny värld. Före er övergång ville ni bli som den ni var avundsjuk på – om det så handlade om kroppsform, rikedom, glamour, kärlek eller någon annan egenskap. Nu när ni kan skapa vad ni önskar, när ni önskar – och det kan ni göra så snart ni har accepterat att ni kan det – så kommer ni att upptäcka att ni inte har något stort behov att kopiera andra.

Ni håller på att hitta ert eget unika jag – något som man fnyste åt i er 3D-värld. När ni alltmer älskar er själv, kommer ni inte längre behöva efterlikna ”Svenssons”, det vill ni inte heller.

I 3D följde ni ert samhälles drömmar. I den Nya Jorden frilägger ni era drömmar. För de flesta innebär detta att ni just nu saktar ner på er skapandeprocess. I förra veckan önskade ni er ett större hus med strandtomt för det visade på att ni hade ’nått fram’. Men när ni noggrant granskar och sållar ert 3D-samhälles slöjor, kan ni upptäcka att ni inte önskar en villa vid havet, utan i stället en stadsvåning, en gård på landet eller något annat som får er att stråla.

När ni upptäcker er själv och era sanna drömmar, så kommer ni sannolikt att skifta flera gånger. De av er som ännu inte har skapat er dröm, kan hoppa över några steg i skapandet om ni så önskar.

Några skapade omedelbart bara för att upptäcka att den skapelsen inte var riktigt den rätta. Men ni bearbetar era drömmar medan de flyter på från den ena scenen till nästa. Det är så som ni utvecklas till ert nya jag, snabbare än med ljusets hastighet (warp speed).

Tidtabellen som vi presenterade tidigare i år, att ni skulle komma att skapa er jordiska dröm före slutet av år 2015, kvarstår som riktig. Det är så att många av er tog beslutet att göra det i era tankar, i stället för att skapa en dröm och sedan skifta över till er riktiga dröm inom några månader.

Var inte desperata om er dröm inte ännu är verklighet. Känn glansen i er förväntan på glädje – en fullständig helomvändning av er rädslobaserade värld i 3D. Ni håller bara på att testa den ena skapelsen efter den andra tills den känns perfekt. Och det kommer den att vara före eller nära slutet av år 2015.

Tillåt er att koppla av. Det här är inte er 3D-värld, där inget kan förväntas utan att man anstränger sig eller arbetar för det. Möda och arbete som lika lätt skulle kunna bli en smärtsam som en glädjefylld upplevelse.

Ni har övergått till kärlek och glädje. Därför kommer ni från och med nu att skapa vad ni önskar er, när ni önskar det, för ni förväntar er att kunna göra det – och det kan ni. Så är det. Amen.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...