Brendas blogg via Brenda Hoffman, 9 december 2017

Brendas blogg via Brenda Hoffman,

9 december 2017

 

Kära Ni,

Ni känner det troligtvis som om ingenting någonsin kommer att bli rätt och helt igen, som om ert liv stagnerar med drömmarna obesvarade, och världen i ett aldrig upphörande kaos. Även om ni börjar känna av nya händelser inom er, så verkar det nya inte förändra någonting i er värld.

Ni samlar på andras smärta för att ni känner detsamma. Ni är arga för att den utlovade glädjen i livet aldrig verkar komma. Och era drömmar slår inte in oavsett vad ni gör, säger eller föreställer er. Medan andra som inte verkar vara föregångare, uppnår det ni vill och mer därtill. Ni förlorar tro och hopp.

Var är er dröm, er trygghet, er frid? Ni börjar ropa ut er ilska mot himlen eller till vem som än vill lyssna. För någon behöver ta på sig skulden för 5D eller dårskapen av det.

Vi har tidigare förklarat, att de senaste universella energiexplosionerna skulle förändra ert liv på många sätt. Det sker nu. Ni är nu i ett “mellantillstånd” – då ni skyller på andra som ni gjorde i 3D, medan ni samtidigt tar ansvar för de nya ni och era nya inriktningar.

Ni utvecklas så snabbt inom er själva att ni inte längre får vila mellan energiexplosionerna eller övergångarna – och ni förändras från barn till unga vuxna inom några veckor. Och då utvecklas era drömmar i enlighet med era handlingar och övertygelser.

Ni är mitt i en personlig actionfilm där allt verkar förlorat, men som i många filmer så vet ni djupt inom er, att ljuset kommer att segra – och ljuset kommer att finnas i överflöd inom era varelser för alltid.

Men först måste ni anpassa er till era nya känslor och förnimmelser. Det är sådant ni får uppleva.

Kan ni föreställa er den förundran och rädsla som barn kan känna, när de utvecklas till unga vuxna inom några dagar eller veckor? Så det är för er nu. Ni är inte längre spädbarn, men ni är inte heller vuxna. Ni är mittemellan – och det får er att tro att inget underbart och bra någonsin kommer att bli ert igen.

Den känslan av rädsla kommer från förändringarna, både i er inre och yttre värld. För ni tror ännu inte att ni är annorlunda. Sätten av 3D finns inte mer, och det som är av 5D eller bortom, har ännu inte dykt upp.

Vilka är ni? Ni vet det verkligen inte, och inte vi heller. Småbarn leker obesvärat med varandra, så länge de leker i sandlådan som de är bekanta med. Men när småbarnen börjar mogna, ändras deras speciella personligheter från det som är en del av deras inre krets, till vad och hur de vill kunna leva.

Ni är vid en liknande punkt, men eftersom er tidslinje är så ny och koncentrerad, förstår ni inte er själva och det gör inte någon annan heller – och minst av allt alla vi. För ni blir nya personer med nya mål, vänskaper och framgångar. Allt detta kommer inom en snar framtid, när ni väl blir starkare i ert nya ni.

De energier som nu hamrar sig in i jorden, är starka nog för att flytta er från småbarn till unga vuxna, på bara några veckor.

Som i i filmerna, så förändras era tillstånd av tillfredsställelse och inriktning hela tiden. Tänk på filmer som visar tidsskiften med kalendersidor som flyger iväg med vinden. Applicera samma bild på er inre varelse, och vet att ni ännu inte är solida, utan i stället snabbt förflyttas till det tillståndet.

Så därför förändras umgänget med vänner, i kärleksrelationerna, på jobben, i samhället, i skolorna och med släktingar, hela tiden. Vissa tillfällen känner ni er nöjda, men ibland känns det som om ert liv är i fullkomlig upplösning, och aldrig kommer att bli bra igen.

Det går att likna vid era olika 3D-stadier. Skillnaden är att i 3D hade ni månader eller år på er att anpassas. Så är det inte nu. Skiftet från småbarn i 5D till unga vuxna på några veckor, måste ske inom några minuter, eller som mest några dagar, i varje steg. Det förvirrar er och alla omkring er.

“Jag vill ha det. Nej, jag vill ha det här – eller jag vill inte.” Denna typ av beteende är svårt för er och för de ni umgås med. Som tonåring växlar humöret. Ni är glada ena sekunden och väldigt arga nästa, och undrar mycket varför andra inte kan förstå.

Så ni går in i denna säsong av helger med blandade tankar och ageranden. Inte alls det ni förväntade er eller önskade, trots att ni ville snabba på er övergångsprocess.

Era drömmar är mycket närmare nu än i juli, även om ni ännu inte tror det. Istället för att låta övergången till unga vuxna i 5D förlängas med månader eller år, så tyckte ni er inte ha tålamod att vänta längre.

Löftet från oss och andra som observerar er, visar att allt kommer att bli fantastiskt bra, trots alla indikationer på det motsatta. Och tidpunkten kommer mycket snabbare än det varken ni eller vi förväntade oss. I början av det nya året kommer det som verkade omöjligt, att börja skapas av de nya ni. Och det som verkade vara omöjligt att uppnå, kommer att hända.

För verkligen, trots att vi inte kan ge er slutgiltiga detaljer om era individuella framsteg, så ser vi slutet på det här skiftet. Liksom i de flesta filmer, är slutet i denna fas uppnåendet av det omöjliga. Ni har redan gjort det, vilket inkluderar att ni tar er vidare framåt, och snabbare än vi trodde var möjligt, innan ni kom till jorden under denna livstid.

Den här gången har ni kommit till mitten av filmen när allt verkar omöjligt, bara för att upptäcka några smarta och oväntade manövrar, som gör att ni uppnår allt ni vill i slutändan. Och slutet av det här skiftet, kommer nära början på det nya året.

Garanterat kommer er helgsäsong att verka lite rörig i år, men det är ett litet pris för det som inträffar strax därpå. Tillåt er att vara både småbarn och unga vuxna samtidigt, när ni provar era nya varelser och era nya färdigheter. Så är det. Amen.

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

You may also like...