Brendas Blogg, 13 januari 2015

Brenda´s Blogg

13 januari 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Kära Ni,

Nya energier flödar dagligen till jorden – vissa mer märkbara än andra, men ändock en kontinuerlig ström eftersom ni och jorden har övergått bortom 3D. Ni har passerat bron och lär er nu att leva på den andra sidan. Universum tillhandahåller ytterligare stöd då ni lär er att leva i er nya miljö.

Vad ni ännu inte har insett är att ni i denna livstid har accepterat en ny roll för er fullkomlighet. Ni är VD (verkställande direktörer) eller ordförande i er fullkomlighet.

Många av er kräver upplysningar om hur man bäst återskapar globala företag och institutioner och ändå bortser från den del som har varit en del av er sedan början av denna övergång. Allt börjar på mikronivå och utvecklas till makronivå. Så det är nu.

Först uppmuntrar ni många av era segment (delar) i andra delar av Universum och / eller på jorden att gå med er i en koalition av kärlek. Sedan, har ni anpassat er eller anpassas fysiskt till ert nya jag inklusive DNA, cellulära och blodförändringar. Det är nu dags för er att ta på er rollen som ni har förberetts för under eoner av tid – som VD för er fullkomlighet.

Många av er är trötta eftersom ni har en inre rädsla, över att delegera ansvar till delarna av er fullkomlighet – i synnerhet era 3D-delar. Ni tror att ni bör övervaka alla delar i alla tider. En extremt ansträngande övning som inte producerar något annat än utmattning.

Det är dags för er att släppa taget. Ni ska veta att era delar är fullt beredda på vilken roll de än valt med liten eller ingen övervakning alls.

Som ny VD för er fullkomlighet, har ni stannat kvar sent och vaknat tidigt för att se till att varje del gör vad de ska göra. Spendera nu lite tid för nöje eller gör det som ger er glädje.

Det är så att ni har nått ett vägskäl om hur ni vill leva resten av livet på jorden under denna livstid. Vill ni flyga med örnarna och spela på de gröna kullarna? Eller vill ni sätta på er kostymen varje morgon och kräva detaljerade rapporter från varje del?

Naturligtvis är det ert val. Kanske har ni alltid velat vara en praktisk VD och sådant är kul för er. Men om ni är överansträngda, lättretliga och som ni kallar det, ”spända” så skiner inte solen på er såsom ert inre önskar.

Många av er tänker att ni inte vet hur man ska släppa en så oklar bit av er fullkomlighet. Åh… Ändå kände ni er fullt bekväma med att släppa rädsla. Kan ni inte se humorn i ert dilemma? Ni var modiga nog att släppa taget om ert 3D-liv – att bestiga det berget. Men nu när ni har upptäckt en liten bula på era gröna kullar, så säger ni att sådant inte är möjligt.

Ni gör det för att ni var helt bekväma med era rädslor, men denna kraftfulla VD-roll är bortom era föreställningar om er själva. Ni tror att även om ni klättrat upp på ert berg, och – aldrig avvikit, aldrig stoppat – är denna nya roll som VD bortom er förståelse och kraft – för ni är precis som ni var i 3D-världen.

Ni är INTE bara ni. Ni är härliga gudar / gudinnor med den största förmågan. Och nu antar ni en av er nya kraftfulla roll – som VD för er fullkomlighet.

Så det är dags för er att förstå att era delar är lika kraftfulla som ni – ty de är ni. Ni behöver inte övervaka deras verksamhet. Era delar har också förberett sina nya jordliga roller i eoner.

Är det inte logiskt att en VD har en mycket annorlunda definition nu, än som var sant även om ni vore en VD i 3D-världen? Denna titel kan nu definieras som en entitet som förs ihop med alla delar tillsammans vid bestämda tidpunkter för att rapportera vad de har lärt sig för att utöka kunskapen om fullkomligheten.

Er VD-roll är likt en 3D- administrativ assistent. Ni schemaläggar delars möten och samlar och bearbetar informationen så att helheten har mer kunskap inför er nästa expansion – och nästa och nästa.

Det handlar inte om bestraffning, att betala lönehöjningar eller att se till att nästa kvartalsvinst är större än kvartalet innan. Er VD-roll handlar om att öka er helhets kunskaper och erfarenheter. Och rapportera denna information till er nya jords samhälle. Vilken i sin tur rapporterar information till jordens fullkomlighet. Vilken i sin tur rapporterar den informationen till alla Universums fullkomligheter. Så att övergången ni är mitt uppe i, skapar en ny jord och era nya jag av kärlek och glädje.

Ekonomiska resurser är inte längre en maktmätare. Istället är makt kunskap som tillämpas för denna övergång och därefter. Det handlar inte om att säga att de finansiella resurserna är dåliga, de är bara inte de maktmätarna från förr.

Tillåt er själva att känna djupt inom er att ni inte längre behöver kontrollera alla – inklusive er själva.

Även om ni är VD för er fullkomlighet, innebär en sådan titel inte längre kontroll – utan frihet. Frihet för era delar för att göra det de gör bäst och som ger dem glädje. Släpp makten och sjunk in i det fredliga tillståndet av glädje och kärlek. Tillåt er själva – inklusive alla era delar – att vara.

Era nya 3D-delar finner stor glädje i att vara av 3D-världen – den världen som uttråkar er. Vad är era personliga delars glädje? Vilka områden önskar ni utforska när ni väl ger upp de tunga tyglarna av  självkontroll?

Gå ut och roa er och allt kommer att bli bra. Förbli i kontroll, som ni lärt er i 3D-världen, och ni kommer att uppleva utmattning och ja,även  tristess. Så blir det. Amen.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source

website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

Du gillar kanske också...