Buddha via Susan Leland, 9:e maj, 2017

Buddha via Susan Leland, 9:e maj, 2017

 

 

Buddha – ”Jag ser er alla som upplysta varelser!”

Ashtar On The Road Teleconference – 9:e maj 2017

”Jag är Buddha. Jag kallas också ”Den Upplysta”, och jag uppskattar den här titeln som jag fått, och jag ser er – alla vackra själar – som Upplysta Varelser! Och jag är här för att vara med er, för att dela den vision jag har för er – så älskad, så dyrbar. Och jag berättar den Gyllene Sanningen för er, för ni är alla Upplysta Varelser, Varelser av Ljus, Kärlek och Frid. Det är bara det att ni inte alltid är i kontakt med den här delen av er eller, som min älskade broder Sananda säger, ”är i Gemenskap” med den.

”Så jag uppmuntrar er att försöka få tillgång till den delen av er – ni kan kalla den ert Gudomliga Ljus, ert Högre Själv, eller kanske något annat. Men när ni gör det, se det inte som någonting utanför er själva, för det är det inte. Nej, mina Älskade Bröder och Systrar, snarare finns den inom er! Och det är sant att ni är multidimensionella varelser, och därmed finns den delen av er alltid i de Upplysta Rikena; Ändå är ni alltid kopplade till den, ni är bara inte alltid fullt medvetna om det!!!

”Och jag är här för att uppmuntra er att stärka den anslutningen ännu mer. Jag är här för att föreslå för er att om ni har tankar som inte är så kärleksfulla eller fredliga, påminn er själva om vilka ni är! Påminn er om att ni är här för att vara det Ljuset, Ljuset som är Kärleksfullt – och behåll den bilden eller uppfattningen om er alltid, alltid, alltid i era Hjärtan och sinnen, och i de delar av er som fortfarande finns i den lägre 3:e dimensionen.

”Detta är er tid – er tidslinje, om ni föredrar det – för att flytta upp och ut ur den tredje dimensionen. Och slutligen kommer ni att göra er fullständiga Uppstigning till Högre dimensionalitet! Men under tiden, innan er fullständiga uppstigning, måste ni höja er så att ni kan le överallt i hela världen, alla i den – varje människa, varje varelse, varje medborgare i Moder Gaias Kungariken. Och det gör ni, ni lyser upp ännu mer, stärker er ännu mer! Ni måste först lära känna Himlen på Jorden – innan ni återvänder till Ljuset. Så, ja, det finns sådant ni måste uppnå, men när jag tittar på er mina Älskade Varelser, ser jag att Ljuset lyser så starkt i er – i era Hjärtan, i era sinnen och i er visdom, och i sanning i hela er, varje del av er!

”Jag kan försäkra er om att ni inte bara gjort stora framsteg, utan att ni inte behöver gå så mycket längre för att kunna acceptera Sanningen om er egen Gudomliga kraft, som närs av Ljuset av Kärlek !!! Och jag inbjuder er till att gå samman med i alla de som kommer för att fira ljusets återkomst, min födelsedag – ja det är ett tillfälle då vi alla kan samlas i Wesak Valley. Kom hit och förena er med oss. Fira, dansa, sjung och mest av allt, Älska! Omfamna Kärleken! Omfamna glädjen av det och omfamna er själva. Ni är lika mycket Ljusvarelser som alla andra, när ni deltar i Enigheten av vår fest!!! Ni är välkomna, och ni är hedrade bortom allt.

”Så jag tackar er när jag står här i Sällskapet av Ljus, från oss som kommer i våra Ljuskroppar och ger ännu mer Kärleksenergier till de som samlats här – till de med fulla Hjärtan, till de strålande Varelser som nu höjer sig till den Högsta nivå som deras Mänsklighet kan tillåta – det vill säga, deras mänskliga kroppar.

”Så låt oss dansa tillsammans; Låt oss sjunga tillsammans; Låt oss sjunga den heliga musiken tillsammans och låt oss alla vara samlade i Wesak Valley! Ta in det i era Hjärtan och kom ihåg det här ögonblicket, den här Sammankomsten. Vi är alla här för att fira, och jag berättar nu för de mest älskade och hedrade medlemmarna i denna Sammankomst, att vi har kommit för att fira er och de Ljus ni tar med er, lika mycket som ni kommer till Wesak för att fira min ankomst, tillsammans med alla de andra som kommer med Kärleksljuset!!!

”Så låt himlen fyllas med våra Varelsers ljus och låt Världen få ta emot all den Kärlek, allt det Ljus och all den stora Frid, som vi är här för att sända ut. Det är anledningen till vår ankomst, och vi tackar er kärleksfullt och djupt, för att ni är här hos oss vid detta tillfälle. Känn Kärleken och låt den cirkulera genom allt, genom alla oss samlade här – och sänd sedan ut den till Världen. Och Jag tackar och välsignar er i oändlighet. Namaste!”

 

http://www.ashtarontheroad.com/buddha-you-are-all-enlightened-ones.html

Transcription by Marta.

 

Given through Susan Leland, May 9, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...