Lord Buddha via Erena Velazquez, 10 mars 2021

 

Buddha via Erena Velazquez

10 mars 2021

Hälsningar,

Jag är Buddha och jag är mycket glad att vara här idag. Oj, det har gått ett bra tag sedan mitt sista meddelande. Jag har varit mycket upptagen och det har min kanal också varit.

Jag hoppas att alla har det bra och kvarstår upplyfta i denna kaotiska verklighet. Jag är förtjust över att se att ert gamla system faller sönder mer och mer för varje dag. Den kontrollmekanism som funnits här i tusentals år förlorar sin kraft, och en dag kommer ni att vakna upp i en ny värld utan fattigdom och smärta.

Ni kommer att sprida ”era vingar som en fågel och flyga”. Tänk bara en minut på hur fantastiskt det kommer att bli att vara helt fri från bekymmer om pengar. Alla era drömmar och önskningar kommer att uppfyllas, och ni kommer att sluta på era tråkiga arbeten och istället fokusera på att hjälpa mänskligheten att fortsätta växa som civilisation.

Det gör mig mycket glad att dessa förändringar är på väg till Moder Jord. Det krävdes mycket andligt arbete under denna övergång från den gamla verkligheten till en ny, från 3D till 5D, för att komma så här långt.

För länge sedan, under min tid här som människa, visste jag ingenting om världen utanför. Jag föddes till välstånd, så jag visste inget om vad som hände i den verkliga världen. Tro mig, jag lärde mig snabbt om fattigdom och död när jag lämnade min faders hem.

Jag vill uppmärksamma er på att trots de Negativa styrkornas kontroll, så har allt på denna planet utvecklats och nått den nödvändiga nivån i vibration för att uppstiga och blida ett Nytt Samhälle här. Detta är fantastiska och glädjefulla tider för mänskligheten att kunna komma till den plats i sin historia där lidande, sjukdomar och fattigdom helt och hållet kommer att försvinna och omvandlas till gamla minnen.

Under tiden, innan ni kommer till denna harmoniska 5:e dimension, måste ni delta i denna process genom att utföra dagliga enkla steg. Vänligen, börja varje morgon med att vara tacksamma för att ni lever och har mat på bordet. Det viktigaste ni har att göra innan ni lämnar ert hem är er dagliga meditation. Meditationerna kommer att höja ert medvetande, vilket kommer att vägleda er genom er dag.

Kom ihåg, att begrunda sanningen är mycket viktigt och belönande för er, speciellt i denna tid. De Mörka Entiteterna tycker inte om att vara nära någon som utstrålar Ljus och Kärlek från sin själ. Era meditationer kommer också att hjälpa er i era dagliga möten genom att smidigt undanröja hinder som kommer i er väg och genom att bringa flöda till ert liv. Det hjälpte mig när jag var Buddha här på Jorden, det öppnade upp möjligheter och gåvor i mig, det var så jag blev en andlig ledare.

Även idag är jag fortfarande vägledare, mentor och undervisar som Uppstigen Mästare. Jag är mycket glad att kunna hjälpa alla som behöver min hjälp. Ja, jag stöttar mänsklighetens övergång till en högre existensnivå. Jag hoppas ni alla inser hur välsignade ni är som kan stiga upp i era fysiska kroppar och nå Nirvana, tillståndet av total salighet.

Lär er hur ni ska uttrycka förlåtelse och kärlek till alla och allting oavsett vad, det kommer att hjälpa er att snabba upp processen med att höja er vibration. Jag är här för att förstärka denna sanning och visa er vägen till upplysning för dem som gått vilse och behöver vägledning.

Vänligen, kom ihåg att ni är de som ska bringa Ljus till denna del av Galaxen. Jag är Buddha, och jag är överlycklig för att få leverera detta meddelande till er alla idag. Stå kvar starka och ha det bra. Jag sänder mina välsignelser och min kärlek. Tack

Namaste

Buddha

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...