Budskap från Jesus Sananda via Jahn J Kassl, 20 maj, 2024

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg
Budskap från Jesus Sananda.
https://lichtweltverlag.at/2024/05/20/wiedergeboren-werden/

Jahn J Kassl 2024-05-20
Att återfödas.
“Du måste födas på nytt för att komma in i Guds rike.”
Jag är Jesus Kristus och min kärlek följer dig var du än är.
Låt oss övergå till ämnet.
Vad innebär det att födas på nytt och vad menas med det?
Att återfödas betyder att hitta tillbaka till sin verklighet.
Att återfå din fulla medvetenhet, att veta vem du verkligen är.
Att inse att allt bara är en illusion och att ditt sanna varelse innehåller alla Gudomlighetens attribut.
Återfödelse är uppnåendet av din självmedvetenhet på detta plan av varande, på Jorden.
Så fort alla bedrägerier och hinder försvinner kommer din perception att bli tydlig, och du kommer att känna dig förtrogen.
Att återfödas betyder att återvända till sitt ursprung. När du befriats från denna verklighets vanföreställningar och bojor, inser du vem du är. Det är din pånyttfödelse.
Det är att bli ett med dig själv och med den ursprungliga källan till varandet.
Fysisk återfödelse är inte det som avses i detta uttalande. Cykeln av födelse och död, av återkommande själar i mänskliga kroppar, upphör så snart du vaknar i din eviga, enda och sanna varelse!
Det talas om denna återfödelse, detta uppvaknande.
Från detta sista steg – in i din fulländning.
Många har svårt att förstå hur liv efter liv trängs ihop tills det “sista” steget tas för att inte längre behöva födas.
Alla människor som vänder sina längtande hjärtan till Fadern, vet att deras vistelse på jorden nu närmar sig sitt slut.
De som inte kan eller vill genomskåda denna Skaparens “logik”, ges ytterligare möjligheter att befria sig från alla de bedrägerier och illusioner som omger livet på jorden. Så att alla kan frigöra sig från övertygelser, tankar, känslomönster och blockeringar.
Fysisk pånyttfödelse är nödvändig för att mogna på vägen till vetskapen, och för att nå slutstadiet av att återfödas.
Det är födelsen till frihet.
Till glädje.
Till frid.
Till allomfattande kärlek.
Ditt hjärta är rent och fyllt av Guds ljus.
Essensen i skapelsen skiner från dig.
“…för att komma in i Guds rike.”
Himmelriket är ditt hem.
Den “plats” du kommer ifrån.
Du har bara glömt det, men nu minns du igen.
Genom att frigöra de känslor och tankar som irriterar dig, så får du kunskap om ditt hemland. Ju mer du förlöser, desto snabbare kommer denna gåva att vecklas ut för dig.
Så du går in under ditt tak, in i din eviga Faders och Moders hus.
Du har anlänt och gått in i ditt eviga hem.
Himmelriket är så nära eftersom det finns inom dig.
Om du erkänner detta så kommer dörrarna att öppnas, så att du kan lägga åt sidan det som fortfarande hindrar dig från att leva helt medveten om din natur.
Att återfödas är viktigt, och endast genom denna omvandling till ljuset kan du uppnå fulländning. Så uppfylls ditt syfte i livet, dina uppgifter och ditt uppdrag.
Du upptäcker din gudomlighet även om du upplever att Gud känns frånvarande.
Att leva genom kärlek även om det inte känns så är det viktigaste, framför allt när så mycket skräck och hat täcker jorden.
Det är din uppgift att avslöja din eviga kärna.
Du når din skönhet och ger denna energi tillbaka till jorden.
Skönhet skapar en känsla av välbefinnande och mycket av det fula försvinner.
Din medvetenhet skapar en ny verklighet.
Det är din ständiga pånyttfödelse, du frigör dig från hat, rädsla och destruktiva energier, och därigenom vaknar din ande.
Jorden behöver ditt uppvaknande för att bli hel.
Den behöver friska, medvetna och pånyttfödda människor, för att lyfta sig själv och återfå sin styrka.
Det är ditt uppdrag, du har bestämt dig för att göra det och nu är det upp till dig att göra detta beslut till verklighet.
Jorden behöver dina kärleksfulla energier. Utan din kärlek finns ingen tillväxt. Och din kärlek utvecklas när du väl är renad och återställd. När alla bedrägerier försvunnit från dig. Och så snart du är knuten till ditt hem.
Att återfödas och utveckla din kraft och skönhet till förmån för människor och planeten Moder Jord.
Denna väg är förutbestämd och varje avvikelse fördröjer processen för ditt och jordens helande.
Men ingenting kan stoppa denna process!
Vi kommer alla helt klart att hamna hos vår Fader i himlen, hos källan till alla källor, kärleken från enheten.
Många människor förbereds för närvarande för sin permanenta återfödelse.
Andra får vidareutbildning och introduceras till denna kunskap senare.
Men ALLA människor kommer till Guds rike. Ingen kommer att glömmas!
Älskade människobarn, jag är JESUS ​​SANANDA.
Acceptera det som ges till dig, för Guds ymnighetshorn väller ut över dig.
Jag är alltid med dig.
Ditt öppna hjärta är mitt hem.
Gå och befria dig från alla illusioner.
Du kommer att födas på nytt.
Genom din kärlek kommer jorden återigen att bli en plats för skönhet, och kommer att blomma i harmoni och glädje.
Jag är med dig – varje dag.
May be an illustration of 1 person and text

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *