Sananda via John Smallman, 20 december

Jesus Sananda

Gud har oändlig tro på er förmåga att föra Ljuset av Hans Kärlek

till hela mänskligheten.

 

I illusionen uppstår känslor i era subjektiva erfarenheter som ändras så snabbt som vädret. Ibland förblir detta känslomässiga eller upplevda ”väder” avslaget under en lång period. En del har kallat det för ”själens mörka natt”, med en betydelse av att de känner sig mycket nere och synbarligen inte förmögna att knyta kontakt med sin spirituella sida, deras Enhet med Källa. Det är deprimerande att uppleva, men det är en tid under vilken stort och viktigt spirituellt arbete utförs nedanför er nivå av ert medvetna mänskliga medvetande, och när ni kommer igenom det, som ni kommer att göra, så är det som en stor börda har lyfts från era axlar, och entusiasm för livet bubblar återigen upp in i ert medvetande, och ert inre vetande att ni är oumbärliga och oändligt älskade aspekter av Gud kommer tillbaka och in i ert medvetande.

Allt handlar om att släppa illusionen, och de första stegen involverar den personliga insikten att det aldrig kan tillfredsställa er, vilket är deprimerande för ni har förlitat er på det för ert nöje, underhållning, och distraktion, och att till slut inse och erkänna att det aldrig i sanning kan tillfredsställa era behov är mycket uppslitande. MEN det är också det första steget mot uppvaknande då ni kommer att inse att bara Guds Kärlek kan tillfredsställa er, även om ni ofta kanske har känt att ni inte är älskvärda och sedan antagit att Gud dömer er än hårdare än ni själva gör, och på så sätt bekräfta att ni inte är älskvärda. Med detta producerar ni i själva verket en idol från er fantasi, en påhittat mänsklig typ av en auktoritetsfigur, mycket större och starkare än ni, som ni ser som gud, och som har samma vansinniga behov av att döma, fördöma och straffa som ni har!

MEN, Gud dömer ej, någonsin. Han är Kärlek, och Kärlek är ovillkorlig för det finns inget annat, så ingen är undantagen, alla är oändligt älskade i all evighet. De som ni väljer att se som onda, oacceptabla, förtjänade av helvetet speglar bara tillbaka till er av ert eget själv-dömande. När ni upphör att döma och börjar förlåta och acceptera, så kommer ni se dessa andra i ett annat ljus – då lidande skadade de som desperat söker Kärlek och är livrädda för att bli förkastade. Det finns ingen förkastelse för varje av Guds barn – och alla är Guds barn – skapades perfekt och inget har inträffat eller kunde inträffa för att förändra detta.

Känslan av att vara oälskad är en aspekt av illusionen som absolut driver många människor till att söka glädje eller lättnad i ett antal beroenden, som i slutändan bara medför mer smärta. Att släppa beroenden kan vara mycket svårt då frågor som ni helst inte skulle vilja titta på tenderar att invadera ert medvetande – skuldkänslor över ogärningar, och dömande av självt som oacceptabelt, inte tillräckligt bra, inte tillräckligt stark. Då klarhet kommer tillbaka så är det mycket frestande att fly tillbaka till den synbarliga tryggheten av vilket nu beroende ni använder för att fly undan – allt som ni använder för att undvika att vara tyst ensam med er själva, för att hålla er upptagen med världen utanför er själva, är ett beroende. Och det finns inget utanför er själva!

Det är därför det är viktigt att ni går inom er varje dag. Att göra så låter och uppmuntrar era hjärtan att öppna upp till det gudomliga Kärleksfältet i vilket ni är evigt insvepta. Många har svårigheter med detta därför att egot alltid är alert inför möjligheten att ni överger det till förmån för Guds Röst, som alltid är med er och bara väntar för er att bli stilla och öppna. Så era egon fyller era sinnen med alla möjliga distraktioner – behov, måsten, oro, förväntningar – allt som kommer att förhindra er från att tillgå tillståndet av tysthet och stillhet som låter er höra den tysta och kärleksfulla Rösten för Gud.

Om ni bara fortsätter och sitter, och låter frågorna som ni skräms av komma upp, och sedan bara observerar dem utan dömande, så kommer ni börja känna hur Kärleken sveper in er, och ni kommer att kunna förlåta och acceptera er själva, då ni kommer till insikten att det bara finns Kärlek, att allt annat är illusoriskt.

Intellektuellt så känner många av er till detta och accepterar det, men på grund av kulturen som förefaller att omge er och ställa krav på er som en människa från det första ögonblicket då ni upplever mänskligt medvetande som en liten baby, så har ni alla en djupt inpräntat känsla av att ni behöver passa in med kulturnormerna i samhället där ni föddes. Vid ett visst stadium uppstår ett intensivt behov för personlig frihet och barnet eller den unga människan kommer antingen att göra revolt mot den inkräktande karaktären av den pådyvlade kulturen, eller ge in till det kulturella trycket och anpassa sig. Från och med det ögonblicket så kommer inre konflikt störa och förvirra individen, och den enda vägen framåt är igenom det då sinnet utvecklar förmågan att resonera och sedan förkasta allt som vanärar integriteten av dess gudomligt skapade själv.

Alla har förmågan att gå vidare och lämna bakom sig den kulturella anpassningen de har genomgått. Ni är alla gudomliga varelser av oändlig integritet, som valde att inkarnera som människor och uppleva självtvivel, värdelöshet, och det oacceptabla i livslektionerna som illusionen kunde erbjuda er. Ni valde mänskligt liv i detta ögonblick av illusionen för att assistera mänsklighetens uppvaknande process, och för att vara till tjänst behövde ni genomgå den fulla illusoriska erfarenheten. Detta gör det inledningsvis svårt för er, då minnena av er sanna natur göms från er utav manteln som illusionen är.

I vilket fall som helst så får ni gränslös assistans från er stödgrupp i de spirituella rikena, som konstant är tillgängliga för att svara då ni kallar. Ni är mycket väl förbereds för den mänskliga uppgiften ni tog på er, för innan ni inkarnerade genomgick ni intensiv träning för att göra det möjligt för er att hantera eventualiteter som ni kanske skulle stöta på. Fortfarande så är manteln som döljer er sanna natur från ert medvetande tung, och ofta då ni försöker att gå inom, så förefaller den att isolera er och stänga av er helt och hållet från era spirituella guider och handledare, Rösten för Gud. Ofta så tycker folk att det är slöseri med tid att försöka få kontakt med spirit, att de spirituella rikena är påhittade, ett sorgligt och desperat försök att finna något heligt att tro på, för den ”verkliga världen” är en så olycklig plats fylld bara med lidande och fattigdom. Men, denna ”verkliga värld” är naturligtvis illusorisk, som ni väl vet, och ni kommer att vakna upp och finna att den har lösts upp utan spår.

Tills detta ögonblick så är det er brådskande uppgift att gå inom, att fortsätta att gå inom, att uthärda i era försök att höra Rösten för Gud, och att distanser er själva från distraktioner som ert ego försöker att locka er tillbaka med in i illusionen. Ni är på Jorden för att vara Ljuset och Mänsklighetens frälsning genom att visa Kärlek i handling och genom att konstant hålla intentionen att dela och delge Kärleken, som vår gudomliga Källa önskar kanalisera genom er till mänskligheten. Allt ni måste göra, allt ni behöver göra är att ha intentionen varande en villig kanal genom vilken Guds kärlek kan flöda. Inget mer.

Men när ni låter era tvivel på Gud eller på er egen värdelöshet att vara en kanal att ta plats i era tankar så är det som om ni bygger dammar i vägen för Kärleksfloden så att bortom er upplever marken en torka. Lita på Gud, Källan av Allt som Finns, och vet att Ljuset och Frälsningen av Mänskligheten skiner igenom er för att föra alla hem till uppvaknande. Det är gjort. Mänsklighetens uppvaknande är oundvikligt, men era bidrag, era individuella kärleksfulla intentioner är en absolut väsentlig del av det hela.

Gud har oändlig tro på er förmåga att föra Ljuset av Hans Kärlek till hela mänskligheten, och er vilja och den Heliga Viljan är en och samma. Ni kan inte falla för ni har redan valt att utföra Guds Vilja. Så gå inom åtminstone dagligen och känn Kärleken som omsluter er, och lyssna till Rösten för Gud, som ger er vishet och guidande i varje ögonblick.

Er älskande broder, Jesus

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

 

https://johnsmallman2.wordpress.com

 

 

You may also like...