Caphriel Clearborne angående 7 Aspekter av Själv, 18 juni 2021

 

Caphriel Clearborne angående 7 Aspekter av Själv

18 juni 2021

Glynis: Hänför sig de 12 Chakrana till de dimensionella nivåerna för våra 7 Aspekter av Själv?

Caphriel: Nej. Chakrana är de energi-centers som hänför sig till er fysiska kropp och sinne. Era 7 Aspekter av Själv är INTE fysiska, därför motsvarar de inte kroppens chakrasystem, även om de kan och också rör energi till och genom dem. Era 7 Aspekter av Själv existerar utanför 3D-matrisens parametrar, de finns i högre sfärer av existens, var och en på den dimensionella nivå som motsvarar deras andliga aspekter, vilka er kollektiva helhet består av.

Glynis: Åh … det är helt logiskt. Jag har vid flera tillfällen blivit tillfrågad om hur chakrasystemet är relaterat till de 7 Aspekterna av Själv, jag antog bara att de radade upp sig med de 5:e till 12:e dimensionerna. Emellertid, efter otaliga försök att binda varje chakra till våra 7 Aspekter av Själv och/eller varje dimensionell nivå, kom jag inte fram till något. Därav frågan.

Caphriel: Låt mig utveckla det. När en själ väljer att uppleva livet på Jorden, är förbindelsen till dess mästerliga primala(primära) själ inte längre öppen på grund av Jordens lågfrekventa vibrationella täthet. Resultatet? Ni glömmer vem ni är, varför ni är här, er förmåga att få tillgång till all er kraft försvåras, ni kan inte manifestera allt i er ljusenergi, ni kan inte expandera till ert medvetandes fulla vidd.

Dessutom, eftersom er gudomliga primala själ inte kan existera nedanför den 12:e dimensionens vibrationella frekvens, sattes en briljant plan i verket som tillåter inkarnation till de lägre dimensionerna, vilket expanderar våra livsupplevelser exponentiellt. Planen involverade att varje primal själ skapade (gav födsel till) ett lägre vibrationellt fragment av ”själv” som de sedan kunde sända till den 11:e dimensionen. Denna Aspekt av Själv skulle utvecklas, och likt den primala själen, upprepa processen genom att sända ett fragment deras ”själv” till nästa lägre dimension, och så vidare, och så vidare, tills den nådde den 3:e dimensionen. Denna plan tillät den primala själen uppleva flera liv samtidigt genom deras aspekter av själv.

Från perspektivet av de 7 Aspekterna av Själv

Primal Själ (12D) till Andlig Krigare (11D)>Andlig Krigare till Ljusbringare (10D)>Ljusbringare till Sannings-Seende (9D)>Sannings-Seende till Historiker (8D)>Historiker till Upplyftare (7D)>Upplyftare till Utforskare (6D)>Utforskare till Andlig Vandrare (5D)> Andlig Vandrare till Människa (3D).

(Den 4:e dimensionen är varken fysisk eller andlig. Den är ett skifte i perspektiv under övergången från 3D till 5D, och upplevs därför då man börjar höja sin vibrationella frekvens medan man fortfarande befinner sig i 3D-planet. Som en sorts korridor eller bro från 3D till 5D).

Glynis: Ok, det känns logiskt eftersom vår uppstigning är den process i vilken vi återvänder till vår primala själ, genom återanslutning till varje aspekt av själv genom att höja vår vibrationella frekvens. Tack för förtydligandet!

Caphriel: Nöjet är på min sida, som alltid. Kärlek & Ljus!

Glynis: Kärlek & Ljus

http://www.caphrielclearborne.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...