COBRA Uppdatering, 30 juli

BecomingONE

COBRA Uppdatering, 30 juli 2016
Villkor för Överlämnande

Det finns vissa förtydliganden som måste göras om villkoren för Överlämnande.

För det första är planen för massgripanden fortfarande giltig och i full kraft. Ljusstyrkorna kommer inte vänta på att någon mörk individ eller Kabal-fraktion ska kapitulera, de kommer att gripa dem så snart de kan göra det, på ett sätt som är säkert för mänskligheten att gå igenom övergången. De medlemmar av Kabalen som överlämnar sig innan massarresteringarna kommer att få mer gynnsamma villkor. Det är mycket osannolikt att många enskilda medlemmar i Kabalen kommer att överlämna sig innan Händelsen, eftersom de är rädda för hämnd från andra Kabal-medlemmar, då de kommer att uppfattas som ”förrädare”.

Det finns en viss möjlighet att Rothschild-fraktionen som helhet kommer att överlämna sig och börja samarbeta före Händelsen. Rothschild är fallna änglar från stjärnsystemet Rigel i Orions konstellation. Förr i tiden har många medlemmar i Kabalen, med ursprung från Rigel, överlämnat sig till Ljuset när de blev visade att Ljus är starkare än mörker. Rigelerna har en tendens till att ta parti för den som är starkare och många av dem, när de gripits eller inför tillräckligt starkt motstånd, kommer faktiskt att visa tecken på lättnad över att någon slutligen var tillräckligt kraftfull för att stoppa deras negativa handlingar. Detta kommer att vara ett bevis för dem att Ljuset är starkare än mörker och då kommer de att börja samarbeta. Den Rigela rasen steg ner från ande till materia genom en implantationsprocess, deras kontakt med anden är kvar i viss utsträckning och många av dem kommer att kunna stiga upp när denna dualitetsmardröm är över.

Jesuiterna, Arkonterna och Chimera kommer alla från negativa raser från Andromedagalaxen. De är alla fallna änglar, vilket innebär att de har stigit ner från ande in i materien genom en implantationsprocess, och väldigt många kommer att kunna stiga upp när dualiteten är över.

Chimera-gruppen är inte inblandad i överlämnande-förhandlingarna eftersom ingen positiv fraktion på ytan är stark nog för att kunna ta itu med dem. Motståndsrörelsen tar hand om dem direkt.

Rockefeller-fraktionen är Drakonisk i dess ursprung och kommer aldrig ge upp, de kommer att slå tillbaka med sina falska flaggor tills de tas bort in i den Galaktiska Centralsolen. Den Drakoniska rasen har utvecklats från tät materia, och de mer negativa medlemmarna av denna ras har inte tillräcklig kontakt med anden för att återlösas.

För det andra, de Kabal-medlemmar som överlämnar sig frivilligt kommer att gå igenom en psykologisk övergång för att bli en del av Ljusstyrkorna och kommer att behandlas rättvist. De kommer alla att beströs med stjärnstoft så om någon av dem försöker sig på något skumt innan de fullt ut accepterar Ljuset, kommer de att förlamas omedelbart och sedan föras bort från planeten. Under försoningsprocessen kommer de att behöva redovisa sina tidigare handlingar fullt ut, och ställas ansikte mot ansikte med människors vrede, men det kommer inte tillåtas att de blir våldsamt behandlade och de kommer inte att straffas. Det största straffet för dem kommer att vara deras samvete när de vaknar upp och fullt förstår vad de har gjort. De kommer att gå igenom en psykologisk healingprocess och kommer att leva resten av sina liv i tjänst för mänskligheten och Ljuset.

För det tredje kommer prissummorna för fångsten av Kabal-medlemmarna troligen inte att fungera, eftersom den andra sidan har lagt ännu större prispengar på vissa Ljuskrigare på planetens yta. Detta återspeglar ett flera hundra år gammalt avtal med Chimera som säger ”vi kommer inte att röra era ledare och ni kommer inte att röra våra”. Det förväntas att detta dödläge kommer att fortsätta till Händelsen, då genombrottet slutligen kommer att inträffa och Chimera blir schack matt.

Seger för Ljuset!

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...