Plejaderna via Suzanne Lie, 28 juli, 2016

Oneness7sig

Plejaderna

via Suzanne Lie

28 juli, 2016

Förberedelser inför en Första Kontakt

Kapitel 18 – Den inre trappan

Sharman här. Jag har återvänt från mitt senaste besök på Jorden som ”normal människa”. Jag har lärt mig en hel del och ville dela med mig till er vad jag har upptäckt. Naturligtvis är många av er på Jorden bekanta med det jag kommer att säga.

Men jag hoppas att min uppfattning om er nuvarande verklighet på något sätt kan hjälpa er med de många utmaningar som ni just nu står inför, i er verklighets tredje/fjärde-dimensionella versioner.

Massiva förändringar sker inom kära Gaias kropp, så väl som inom många av Hennes människors hjärtan och sinnen. Å andra sidan, så finns det flera andra människor som verkar gå baklänges in i rädslor, lögner och svek, hellre än framåt till villkorslös kärlek och kosmisk sanning.

Det är rätt vanligt för en verklighet på randen till en transmutation att få uppleva denna dualistiska form av verkligheten. Vad som sker, är att Gaias invånare håller på att bestämma sig för om de är redo att se djupt inombords, för att rensa ut sina EGNA gamla rädslor.

När deras egna rädslor väl blir medvetet erkända och förlåtna, kan de på ett bättre sätt välkomna de nya versionerna av verkligheten, som är baserade på kärlek och enhet. Under denna energi-övergång till nästa oktav i ert medvetande, kommer er ”huvudsakliga version av verkligheten” att skifta, dag för dag.

Tidvis kan er verklighet flera gånger dagligen, eller till och med i timmen, känna av detta skifte. Många gånger kommer det att förekomma myriader ”visioner av andra verkligheter”, som flimrar förbi ert medvetande, snabbare än vad ni kan tolka. Därför behöver ni komma ihåg att gå in i ert ”Inre Rum”.

De som inte är redo att göra detta skifte till nästa Oktav i Medvetandet och Oktav av Verkligheten, kommer att bli medvetna om detta faktum. De som å andra sidan är redo för övergången, rör sig djupare och djupare in i ”känslan” i nästa resonans-oktav.

När ni fortsätter er resa, upptäcker ni att er yttre verklighet är ett uttryck av er inre verklighet. På grund av att ni har valt att vara bland ”pionjärerna” för den femte-dimensionella kollektiva verkligheten, så har ni också placerat er själva på ”uppstigningsvägen”.

Ett flertal av era tredje- och fjärde-dimensionella verkligheter på Jorden grundar sig på att ni ska hitta er egen individualitet, medan ni också var tvungna att lära er att samarbeta med varandra på en mycket skiftande planet. Ni har på det sättet tagit lärdom av era erfarenheter och är redo att förflytta er in till den femte dimensionens HÄR och NU.

Jorden i femte dimensionen är en mycket specifik verklighet, för den har blivit skapad av kollektivet av dem som har centrerat sina liv på att hjälpa till i den Planetariska Uppstigningen. Ni har alla olika ansikten, namn och ni lever i olika kulturer och kollektiva verklighetsuttryck.

När ni rör er in i detta oktav-skifte, kommer ert medvetande att kika in i, och ut ifrån, NUET i den femte dimensionen. Via denna ”titt”, inser ni att ni lämnar ”livet så som ni har känt det under era SAMTLIGA fysiska inkarnationer”.

Ni befinner er bland ”Öppnarna”, som har tagit på sig flera inkarnationer på Gaia, för att kunna förbereda andra att förflytta sig till nästa ”oktav av verkligheten”. Första dimensionen är en ”oktav av verkligheten. Andra dimensionen är en ”oktav av verkligheten”. Tredje/Fjärde dimensionen är en ”oktav av verkligheten” och femte dimensionen är mycket som en ”Mästar-Oktav”.

En Mästar-Oktav är en, där ni kommer att röra er in i ett helt annorlunda Operativ-System. Ni påbörjade alla er egen resa i de högre dimensionerna och var och en av er har berättelser om hur ni steg ner tillräckligt i frekvens, för att kunna uppta er tredje-dimensionella farkost. När jag, Sharman, först steg in i en fysisk farkost, kändes det som om jag hade slagit emot en stor sten.

Ni, ”Öppnarna”, har frivilligt ställt upp för att:

Minnas ert högre uttryck av ert JAG

Medvetet koppla upp er med denna resonans i ert Multi-dimensionella JAG och

Öppna femte-dimensionella portaler av Ljus

när ni också jordar dem in i Gaias kärna.

Vad ni faktiskt ”öppnar”, är frekvensportaler som flödar mellan Gaias högre-dimensionella uttryck och in i kärnan av Hennes tredje-dimensionella planet. När ni utför denna tjänst för Gaia, så ger ni er själva samma upplevelse.

Ni är redo för ”oktav-hoppet” från er första genom ert fjärde-dimensionella operativsystem av ”tid och rum”, till det femte-dimensionella operativsystemet av ”här och nu”. Ni känner detta skifte i resonans, genom att ni upplever en vetskap om att någonting, och ni vet inte vad, i hög grad håller på att förändras.

Ni kanske inte exakt förstår vad som håller på att förändras eller hur det kommer att förändras, men många av er är beredda att följa detta flöde i de ständigt utvidgande skiftena till högre och högre resonansfrekvenser.

Vissa av er har inte ännu insett att ni är multi-dimensionella varelser, ni är ändå beslutsamma att utvidga ert medvetande bortom den pyrande storm av kaos som föregår all förändring.

Ni, de tappra portal-öppnarna, är beredda att helt få uppleva det tilltagande kaos som alltid åtföljer ett frekvens-skifte, likt den övergång som Gaia just nu upplever.

Därför önskar jag att få hjälpa er att följa tillbaka er resa från ert Högre JAG och in i den jordiska farkost som ni nu bär. Vänligen kom ihåg att ni är på väg ”tillbaka till början för att exakt kunna ta reda på var ni befinner er NU”.

När ni går igenom denna process, kommer ni att börja minnas er egen, personliga ”Inre Trappa”. Denna trappa är inte byggd av trä, tegelstenar, stenar eller något annat fysiskt material. Trappan är byggd av era EGNA medvetandetillstånd.

Ni tog denna trappa varje gång som ni föddes och varje gång ni återvände till ert högre-dimensionella jag.

Den ”Inre Trappan” börjar överst på trappan när ni påbörjade er långa resa ner till FÖDELSEN…

Låt oss nu börja inom det NU, där du tog din nuvarande Jordiska Farkost.

NEDSTIGNINGEN TILL EN KROPP FÖRE DIN UPPSTIGNING TILLBAKA TILL LJUSET

Din Inre Trappa börjar inom Kronchakrat och fullbordas när du är helt jordad i ditt Första Chakra, så väl som i Gaias kropp Planeten Jorden.

7:e Kronchakrat

När du påbörjade din Inter-dimensionella resa till en fysisk kropp, visade ditt Multi-dimensionella Sinne för dig din Inre Trappa som leder tillbaka Hem.

6:e Tredje Ögat

INTER-DIMENSIONELLA TREDJE ÖGAT

När ditt multi-dimensionella medvetande trädde in i ditt Tredje Öga, blev du vägledd av dina Multi-dimensionella Varseblivningar att välja din nuvarande verklighet.

5:e Halschakrat

INTER-DIMENSIONELLT SKAPANDE UTTRYCK

När du väckte upp ditt Halschakra helt och hållet, blev du guidad av dina inter-dimensionella kommunikationer under din resa, till dina tredje-dimensionella uttryck av ditt JAG.

4:e Hjärtchakrat

INTER-DIMENSIONELL KÄRLEK OCH HEALING

När du tillät ditt Hjärt-Chakra vägleda dig, kunde du minnas den storslagna healingkraften i Villkorslös Kärlek.

3:e Solar Plexus

INRE TREDJE/FJÄRDE-DIMENSIONELL KRAFT

När du helt och hållet accepterade din egen multi-dimensionella kraft, uppenbarade sig dina tredje-, fjärde- och femte-dimensionella krafter online för att styra din jordiska farkost.

2:a Sacral Plexus

FÖDELSE OCH ÅTERFÖDELSE

När du trädde in i livmodern hos din mor, som du hade valt för att skapa din jordiska farkost, kunde du minnas de inter-dimensionella lagarna i födelsen och återfödelsen.

1:a Rotchakrat

FÖRBINDELSEN MED DIN MODERPLANET

När du mindes ditt löfte före födelsen, att förena dig med Gaia, lovade du att skydda din Moderplanet Jorden.

Olyckligtvis,

Någonstans under processen av att ”växa upp”

glömde många av er ert sanna JAG och blev ”bara” människor!

NU är vi glada och stolta över att få påminna er om att ni valde era nuvarande jordiska farkoster för att ni återigen ska kunna förena er med ert sanna JAG, för att kunna hjälpa Gaia med Sin Planetariska Uppstigning.

Genom ert Multi-dimensionella Sinnes stora inter-dimensionella kunskap, tog ni detta beslut så att ni djupare skulle kunna delta i den planetariska uppstigningsprocessen.

Ni förberedde er för ert deltagande i Gaias planetariska uppstigning, genom att ta på er en mängd inkarnationer på Gaias kropp, för att kunna hjälpa Henne under Sina många utmaningar alltsedan Atlantis fall. Vissa av er arbetade för att hjälpa Gaia genom den stora utmaningen som Atlantis fall var, genom att ta en jordfarkost i Atlantis under den tidsepoken.

Naturligtvis hade många av er, som valde att ta en kropp inom NUET under tiden för Atlantis Fall, redan upplevt flera inkarnationer där. De flesta av er, som valde att inkarnera i Atlantis, hade redan (det betyder, inom tidsbaserat tänkande) faktiskt haft åtminstone en inkarnation i Lemuria.

För att vara mer precis, så deltog också de flesta av er, som valde att hjälpa till i detta NU i den planetariska uppstigningen, i Lemurias tidigare verkligheter, inom vad ni nu kallar Stilla Havet, så väl som Atlantis, som nu heter Atlanten.

Ett flertal av er kom in på Gaia under Hennes tidigare samhällen, som bildades av Plejader, Sirianer och Andromeder. Vissa inom vår Arkturiska familj bar fortfarande då en kropp och vi experimenterade också med liv på Jorden under Gaias tidigaste tidsåldrar, under vilka Hon endast var beboelig för fjärde-/femte-dimensionella varelser.

När vi till en början kom hit, omgavs planeten fortfarande av ”Manteln”, som en stor ”fiskskål”. Medan manteln fortfarande var intakt, var Jorden mycket trygg och temperaturen kontrollerades ständigt för att passa invånarnas behov.

Inom detta NU, valde de olika invånarna olika områden och skapade ett vädersystem som följde deras HemVärld och/eller Moderskepp. De flesta av Moderskeppen stannade kvar i en avlägsen bana, så att de tidiga utforskarna på Jorden skulle kunna besöka sitt hem på Skeppet närhelst de så önskade.

Dessa varelser hade fullständig kontroll över sina Multi-dimensionella Sinnen och de fungerade ständigt utifrån vad ni nu skulle kunna kalla sitt Sjunde, Kronchakrat. Eftersom de fungerade via sitt Multi-dimensionella Sinne, kunde de medvetet minnas, varsebli, kommunicera och interagera med flera verkligheter.

De hade denna förmåga, för deras medvetande var helt och hållet multi-dimensionellt och de kunde medvetet kommunicera med SAMTLIGA dimensionella uttryck av sitt JAG inom det NU i allt som är ETT. På grund av multi-dimensionaliteten i sitt medvetande, kunde de uttrycka myriader verkligheter inom detsamma NUET.

Ett flertal av er finns bland DEM som till en början bebodde Gaia, och många är relativt nya för livet på planeten Jorden. Vissa av er har återvänt till Gaia, för ni visste att Hon behövde er under sitt NU i sin övergång till verklighetens nästa oktav.

Vissa av er kom för att få uppleva en planet på gränsen till övergången in i nästa oktav och NI ALLA kom hit för att hjälpa Gaia. Vissa av er har glömt ert kontrakt före födelsen, att ni skulle hjälpa till med en planetarisk uppstigning, men många av er har kommit ihåg er överenskommelse i liv efter liv, efter liv…

Nu är ni ivriga att få hjälpa Gaia, för Hennes ”födslovåndor i återfödelsen” börjar ta vid. Ni kan se att verkligheten på den tredje-/fjärde-dimensionella Jorden befinner sig i stor förändring och ni önskar återvända för att hjälpa Gaias invånare att skapa sin egen ”Inre Trappas Rum”.

När ni alla minns ”uppstigningens sju trappsteg”, så kommer ni att minnas det sätt, på vilket ni lovade att hjälpa till med Gaias Planetariska Uppstigning.

När ni uppfyller ert löfte för Gaia, uppfyller ni även ert löfte till er själva att minnas ert JAG och minnas ANLEDNINGEN för denna inkarnation. Ni äras för att ni kan hjälpa Gaia med detta storslagna ögonblick, och Gaia känner sig hedrad över att få er hjälp.

När ert kontrakt som ni gjorde upp för födelsen är uppfyllt,

kommer ni att ansluta er till Gaia, när hon transmuterar till Sin femte-dimensionella Ljus-Kropps Planet!

Vi Plejaderna, Arkturierna, så väl som myriader andra medlemmar i er Galaktiska Familj, sänder er Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman, för att hjälpa er under er ”stora resa HEM”.

Välsignelser till er alla,

Sharman och er Himmelska och Galaktiska Familj

 

Chapter Eighteen–Preparing For First Contact–The Inner Stairway–Pleiadians through Sue Lie

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...