De Äldre via Anrita Melchizedek, 11 november

Oneness7sig

De Äldre, 11 november 2015
via
Anrita Melchizedek

11:11-Portalen

 

Välkomna kära ni! Det ger oss stor glädje att vara med er i detta Nu. När ni går genom 11:11-Portalen av Guds Kärlek kommer ni få en större förståelse av den kontakt ni har med många av Ljusråden från Himlen, och i denna överföring med er vill vi länka er till flera av dessa Ljusråd för att ge er en fördjupad syn på ert servicearbete och för att ge er en fördjupad syn på de Ljusråd som ni kan tänkas arbeta med. Men i huvudsak arbetar var och en av er med en Kärngrupp, eller särskilt Ljusråd, som en volontärsjäl åt denna heliga jord, även om ni kanske upplever att ni arbetar med olika Ljusråd då ert servicearbete expanderar eller för att få information och nerladdningar i informationspaket från andra Ljusråd som är lämpliga i varje givet ögonblicks Nu.

Så låt oss börja, kära ni, genom att skapa vårt heliga rum och gå in i en djupare känsla av er energi av storslagenhet och Ljus såsom dessa volontärsjälar åt Moder Jord och allt hennes liv, som dessa heliga omgestaltande flammor av Gudomlig Kärlek, och Mästarvarelser av Ljus. Föreställ er nu denna vackra smaragdgröna Flamma av Ljus, denna vackra smaragdgröna Flamma av Ljus som tar er djupare in i ert Hjärtas Drömmande och in i ert Hjärtas Glädje. Nu när ni är insvept i denna Flamma av Ljus, hjälper den er att släppa taget om varje hinder eller tvivel ni förnimmer rörande er passion, rörande ert syfte och låter er flöda med en större känsla av nåd och harmoni och inspiration, in i ert individuella Hjärtas Drömmande och in i det kollektiva Medvetandet av Ljus, samskapande den Nya Jordens Mallar i denna Ljusets Gyllene Tid. Underbara kära ni.

Nu kallar ni på Överlysandet från Moder/Fader Gud, Plejaderna och Sirianerna, Andromedanerna och Arkturierna, alla av Ljuset, Melkisedeks Orden, Lord Melkisedek, Lord Michael, Lord Metatron, den Mäktige Elohim och deras Gudomliga Feminina Motparter, Ärkeänglarna och deras Gudomliga Feminina Motparter. Helios och Vesta – Solens Logii, Sanat Kumara – Bron till Sol-Kristus-Medvetande, Lord Maitreya, Lord Buddha, Djwhal Khul och nu Chohans eller Strålmästarna, El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Paul Venetianaren, Hilarion, Sananda, S:t Germain och Lady Portia, Lady Nada, Moder Mary, Allah Gobi, Quan Yin och Pallas Athena. Nu kallar ni även på alla de Mästarguider ni personligen erkänner och er egen Ärkeängel och alla andra Ljusvarelser som önskar vara med er i detta heliga rum, när ni nu sammansmälter med ert Älskade JAG ÄR Närvaro, det Högsta Ljuset ni är inom det Kosmiska Hjärtat av Moder/Fader Gud. Ta nu kontakt med Enhetens Rutnät av Gudomlig Kärlek, detta Rutnät av Ljus inom er och runtom er. När ni går denna Gudomliga Kärlekens Väg, får ni verkligen stöd kära ni, och nu föreställer ni er, er själ- och stjärnfamilj och Ljusvänner som går denna väg med er, samskapar med er, när ni kommer djupare och djupare in i ert Hjärtas Drömmande och ert Hjärtas Glädje. Förenas nu med alla ljusarbetare och stjärnsådda genom gruppen JAG ÄR Avatar-Medvetande av Ljus, anslutande till den Nya Jordens Mallar, Ljusdimensionernas frekvenser, och en större inriktning mot det Kosmiska Hjärtat av Moder/Fader Gud. Och när ni nu förankrar er in i Moder Jords Hjärta av Kristall, skickar hon sin Kärlek tillbaka upp i er kropp och in i ert energifält. Ni känner er centrerad och inuti Kärleken inuti er själv, nu förstärkt genom Ljusets Legioner från Himlen, Ljusarbetarna, och nu genom prakten hos detta Multi-Universum hör ni himlakören och ljudvibrationerna från detta Förälskade Universum när det sjunger för er ”Jag Älskar er, Jag Älskar er, Jag Älskar er”. När ni öppnar er för detta mottagande som detta öppna hjärta i denna Gyllene Tid av Ljus, kära ni, lägger ni er hand på ert hjärta och säger till er själv ”Jag Älskar er (säg ert fulla namn nu), Jag Älskar er, Jag Älskar er”. Underbart.

När denna 11:11-Portal av Ljus, av Gudomlig Kärlek, aktiveras, kära ni, skapar det en nivå av dimensionell frekvens som lyfter er till en klarare kommunikation med dessa många Ljusråd som framträder nu, för att ni ska få en djupare förståelse för ert servicearbete och för att ni ska få en djupare kunskap om ert sjärnsådda arv.

Det första Ljusråd som stiger fram nu är Sirius Ljusråd. Sirius Ljusråd har varit involverat i den framtida evolutionen av mänskligheten i eoners tid och de genetiska cellminnena hos mänskligheten på detta jordplan är länkade till Sirius energi, likväl som till ert Högre Jag av Ljuset, som är ingiven genom Sirius energi i denna kvadrant av galaxen. Denna relation till Sirius-Rådet har många av er redan erfarit antingen direkt eller genom energin och guidningen av ert Högre Jag av Ljuset. Sirius-Rådet har övervakat många av de hemliga sällskapens läror och kommer med fulländningens mönster till mänskligheten i detta nu. Sirius-Rådet arbetar nära den Stora Vita Grupperingen i Sirius eter och är främst fokuserat på att serva detta jordplan genom Ljusets undervisning som kommer fram genom den Stora Vita Grupperingen.

Siriusrådet kommer nu fram för att välkomna er till deras Ljusråd. Bara känn denna energikontakt nu, kära ni, känn hur minnena aktiveras på en cellnivå genom det vilande DNA:t, för ni har en direkt kontakt med Sirius och det Sirianska Höga Rådet i detta Nu. Ni kanske upplever detta Ljusråd i ert drömtillstånd då ni reser i er Astralkropp av Ljus för att främja era egna skapelser av helig geometri, av det högre sinnets undervisning, och speciellt av Horus Högra Öga. Sirianska Högsta Rådet aktiverar er nu genom lämpliga nedladdningar av Ljusspråk, hieroglyfer och heliga geometrier, ljud- och färgvibrationer, Underbart, kära ni.

Och nu sätter ni fokus på den Stora Vita Grupperingen. Den Stora Vita Grupperingen är mer fokuserad på en planetär nivå och upplyftandet av hela mänskligheten. Många av de Uppstigna Mästarna och Ljusets undervisning genom Shambhala är kopplade till den Stora Vita Grupperingen. Den Stora Vita Grupperingen länkar er nu till lämpliga under-råd, vare sig det är som vetenskapsmän eller filosofer, healare eller lärare, artister, poeter, vad än fokuset kommer vara som accelererar ert servicearbete och er högsta potential när ni upplever en högre kunskapsnivå av ert medskapande med Ljuslegionerna från Himlen, när ni går denna Gudomliga Kärlekens Väg, kära ni.

Och nu placeras en liten energianordning på en eternivå runt kroppen för att aktivera en djupare förståelse hos er för ert servicearbete och ert heliga kontrakt och era många gåvor och inriktningen på ert Ljusarbete i detta Nu, kära ni. Denna energianordning kommer att förstärka och accelerera en djupare förståelse av ert servicearbete och högsta potentialer. Underbart.

Där finns ett annat Ljusråd på denna dimensionella nivå, kära ni, som vi vill koppla ihop er med. Det är Ljusets Domstolsråd. Ljusets Domstolsråd hjälper till vid lösning av dispyter och kosmisk rättvisa, genom att lyfta medvetandet hos individer eller grupper, från ett Högre Ljus-perspektiv. Detta är ett råd för upplösning, för konflikthantering och ett viktigt råd som både individuellt och kollektivt hjälper medvetandet hos individer som har speciella positioner för att åstadkomma förändring, eller om ni går igenom era egna upplevda konflikter som kräver en högre rättvisenivå. Detta Ljusråd kommer hjälpa er att förstå varför ni har valt denna speciella väg, om det är en del av er överenskommelse innan födelsen, och vad ni kan göra för att skapa en vinn-vinn-situation för er själv och andra. Nu känner ni hur ni länkas till Ljusets Domstolsråd och om det finns några områden med konflikthantering eller juridiska eller planetära problem som kräver en högre rättvisenivå i det ni är inblandad i, kära ni, ge detta till Ljusets Domstolsråd.

Och nu kära ni, det Ljusråd vi presenterar för er härnäst är Plejadiska Ljusrådet. Många av er är bekanta med Plejadisk energi, såsom Plejadiska stjärnfrön, och många av er såsom Ljusarbetare, kom in, genom Plejadernas energi som Plejadiska Sändebud av Ljus. Plejadiska Ljusrådet hyser det eteriska biblioteket med jordens urkunder, och genom att du nu länkas till detta råd tas du in i detta Bibliotek, in i det eteriska Bibliotek som hyser all mänsklighets högsta potential och Ljusets många aktiviteter som har inträffat under eoner efter eoner. Speciellt detta Ljusråd hjälper er att få en djupare kunskap eller förståelse för er Högsta Potential. Om ni behöver hjälp med en förändring eller går igenom speciella problem eller behöver råd och guidning, koppla in er på Plejadiska Ljusrådet. Och ni känner detta Överlysande nu när vi kopplar er till det Plejadiska Rådet, kära ni. De kommer koppla er vidare till specifika avdelningar som kommer hjälpa er med er egen healingresa och en djupare förståelse av era livsuppgifter. Ett avtryck skapas utmed den karmiska vägen som tar er till en djupare förståelse av Gudomlig Kärlek och till en djupare förståelse av era egna kreativa gåvor, av själv-kärlek, av själv-uppskattning och själv-närande.

Och nu, kära ni, kopplar vi er till Niburiska Ljusrådet. Niburiska Ljusrådet arbetar med dualitetens aspekter genom genetisk härstamning som kan skifta medvetande, röra sig genom skuggorna och Ljuset, röra sig genom de genetiska cellminnena från livstiders karmiska mönster, parallella verkligheter och strömmar av medvetanden, som fört er till detta Nu, och gett er en större insikt och förståelse genom dessa många livstider fram till där ni är i detta Nu. Ni kopplar nu upp er till Niburiska Ljusrådet som hjälper er att gå bortom Skugga och Ljus, in i omfamningen av er fulla räckvidd av känslor och in i omfamningen av alla omkring er i speglingen av er verklighet i Gudomlig Kärlek, i förlåtelse och i att släppa taget om skuld.

Underbara, kära ni. Och nästa Råd vi kopplar upp er till är Arkturiska Ljusrådet. Arkturiska Ljusrådet fokuserar på att överbrygga vetenskap och andlighet och de har en djup förståelse av kvantfysik, av rymden, och har talrika Ljusteknologier och Healingkammare som vid omkalibreringen hjälper energetiskt och holografiskt för att genomföra förändring på cellnivå och nu när du kopplas till detta råd, placerar de er i avancerade Healingkammare av Ljus för att ge en större förståelse av ert servicearbete och de många healingformerna, från ett mer vetenskapligt perspektiv, detta kan erfaras både individuellt och kollektivt. Nu tar de också fram dessa Ljusorber kring er kropp och energifält och omkalibreringen speciellt av hypofysen och tallkottkörteln och nu den vänstra och den högra hjärnhalvan. Underbart, kära ni.

Nästa Råd vi kopplar er till är Andromedas Ljusråd. Andromedas Ljusråd är fokuserat på medvetandets expansionskraft i de lägre dimensionerna och ni känner nu att energin från Andromedas Ljusråd kommer in och fokuserar på denna motorväg i kommunikation, och det dimensionella upplyftandet från en dimension till nästa; riktar in er djupare och djupare in till de femte och sjätte och sjunde dimensionella Ljusmallarna, och riktar in er djupare i det Kosmiska Hjärtat av hela Skapelsen. Andromedas Ljusråd arbetar med olika stjärnsystem och galaxer som är inriktade på de lägre dimensionerna, på de lägre världarna och de skiftar detta medvetande genom energin hos elektronen och super-elektronen, genom dessa Portaler och Inkörsportar för Ljuset, tar igenom dessa nedladdningar, bitar av kunskap och information, som hjälper till att lysa upp det högre sinnet, med ett fokus på mentalkroppen, på expansion, på frånkopplandet och själv-behärskning. Ni känner nu, kära ni, uppkopplingen till Adromedas Ljusråd och upplever denna expansion av Ljus på en cellnivå och har nu en förståelse av det Högre Sinnets undervisning och Universums visdom, när ni länkar er till Guds Sinne. Underbart, kära ni.

Nu tar vi er till Antareas Ljusråd. Bara känn energin från Antareas Ljusråd. Antareas Ljusråd är primärt fokuserat på att skapa Ljusportaler för att hjälpa själar att gå in i Ljuset. De som har gått över från jordplanet och andra planeter och stjärnorna, som arbetar med döden och dödsprocessen eller sorgeprocessen och om någon som står er nära går över så kan ni kalla på Antareas Råd som hjälper denna själ att gå över dit den behöver gå härnäst. De hjälper till med själens övergång och att den hittar sin väg in i de lämpligaste Skolorna för Lärande eller Hallar av Ljus eller Inre Planets Ashram. Beroende på den övergående själens medvetande kommer de alltid hamna på en lämplig nivå i förhållande till deras förståelse, och ni förstår också kära ni, vikten av detta arbete genom Antareas Ljusråd. Antareas Ljusråd arbetar dessutom genom Shambhala, de andliga högkvarteren på detta jordplan, därför varje själ som färdas vidare till detta jordplan, kära ni, arbetar med energin i en av de första tolv strålarna som inryms inuti passande ashram inom Shambhala. Och kanske ni håller på med att, antingen arbeta med speciella strålar, inte bara i fysisk form utan kanske i okroppslig form, eller väljer att uppleva en passande stråle medan ni går över eller träder in i detta jordplan, eftersom de passande Strålavdelningarna i Shambhala kopplar upp sig på varje själs energi, solar varje själ med passande strålfrekvenser när den gör sin resa till skolorna för lärande när den går över eller när den inträder till detta jordplan.

Och nu, kära ni, tar vi er till ytterligare två Ljusråd ~ till Orions Ljusråd kallat Broderskapet av Ljusets Ljusråd, som i synnerhet inrymmer förståelsen av Melkisedeks Orden Överlyst av Lord Melkisedek. Dessa är Ljusets andliga läror och ni kanske befinner er i detta klassrum i etern vägledd av detta Ljusråd för att ta emot ytterligare träning eller förståelse av era Initieringar såsom en Ljusexpert, eller tar emot information som kommer vara till hjälp vid upplyftandet av medvetandet av allt liv på detta jordplan. Och nu, kära ni, bara känn energin av Överlysningen från Melkisedeks Orden, av Melkisedeks Broderskap av Ljuset genom detta Ljusråd i Orion; och vår energi såsom De Äldre, kära ni, kopplar vidare till detta Ljusråd och vi erbjuder er en möjlighet nu att känna vår energi, De Äldres energi, vid de Höga Rådet till Melkisedeks Orden. Bara känn vår energi nu när vi kopplar oss direkt till er energi. Underbart, kära ni. Och nu riktar vi er tillbaka till Melkisedeks Ljusråd när ni går in i de passande underavdelningarna för er undervisning av Ljuset, för utvecklingen av er egen andliga Ljusresa mot djupare nivåer av självbehärskning som Initierar till Melkisedeks Orden, som dessa heliga förvandlande flammor av Gudomlig Kärlek och Mästarvarelser av Ljus. Underbart.

Och nu det sista Ljusrådet, eller snarare ska vi säga Federationen av Ljus som vi vill rikta er uppmärksamhet på i detta Nu är den Galaktiska Federationen av Ljus. Detta är en organisation av ungefär två hundra tusen stjärnsystem som sammanför olika planeter och stjärnor inom denna kvadrant av galaxen för att övervaka, på denna galaktiska nivå, fred inom denna kvadrant i galaxen. Då detta inte är ett Ljusråd, kära ni, är alla ni som är stjärnsådda, som är vägvisare och Ljusarbetare, kopplade direkt eller indirekt till den Galaktiska Federationen av Ljus som inrymmer många av Rådmedlemmarna genom olika möten och arbetar dessutom med många av de Kristnade ET:n och rymdbröder som patrullerar de olika planeterna och stjärnorna. Så det är möjligt genom det passande Ljusrådet som du arbetar med just nu att ni kanske kommer bege er till den Galaktiska Federationen av Ljus om detta är lämpligt för er nivå av planetservice i volontärarbetet i de lägre dimensionerna just nu. Och vi länkar er nu till denna organisation, till detta ”Galaktiska Ljusparlament” så att säga. Underbart, kära ni.

Underbart kära ni. När ni upplever den Nya Månens energier föreslår vi att ni tar er denna tid att koppla in er till de(t) Ljusråd som ni känner er mest anpassade till vid denna tid för att hjälpa er på vilken nivå som helst av Varandet, genom ert servicearbete och en djupare nivå av er kreativa energi ~ vad det nu kan vara som ni fortfarande arbetar med, eller behöver integrera, behöver uppleva, behöver förstå, då ni litar på och överlämnar er till denna process av transformation och transcendens. När ni upplever en högre nivå av era kreativa gåvor och heliga kontrakt under denna november månad kära ni, kommer ni sannerligen att nå en större nivå av balans, harmoni, inspiration, nåd och Gudomlig Kärlek.

Och nu när ni är tillbaka i ert heliga rum, förankrande ännu en gång in i Moder Jords energi, håller ni denna kontakt öppen för alla Upplysta Varelser och Ljusråd från Himlen. Och vi tackar er för ert servicearbete, kära ni och vi välsignar er ~ och med detta bjuder vi er en högst magisk dag.

 

Brought to you by The Melchizedek and Pleiadian Light Network www.pleiadianlight.net
By Anrita Melchizedek

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...