De Äldres November Överföring via Anrita Melkisedek, 19 november

 

th

Anrita Melkisedek ~ Mayas Ljus Pyramid ~ Elders November Överföring

 

Maya Pyramiden befinner sig i Tids och Synkronicitets Nätet.

Vårdaren av Pyramidens förvaltare är Quetzalcoatl .

Inuti pyramiden, skapas tidsperioder och symboler i enlighet med skapelsens lagar.

De förs ut i hela matrisen och kombinerar all vishet och kunskap inom sin utformning.

De passar ihop som kugghjulen i Synkronicitet, som formar helheten av mänsklig erfarenhet.

I dröm och meditation rör man sig i matrisen och attraherar nycklarna, som synkroniserar alla nödvändiga erfarenheter.

Quetzalcoatl skapade de kodade nycklarna inom sina tidsperioder för att vägleda själarna till ett högre medvetande.

Han placerade sina nycklar i matrisen så att de utvalda kunde hitta dem, så att de i sin tur kan utbilda mänskligheten om förändringarna, som sker vid slutet av en cykel.

De två själar, som hjälper Quetzalcoatl, bevarar och underhåller nycklarna, eftersom de kommer att hittas och informationen låses upp.

Följ nu med mig in i pyramidens salar, där nycklarna finns, som tar dig tillbaka till ditt naturliga tillstånd av att vara.

Du kommer att känna igen dina Ljusnycklar. De kommer att öppna din själ och ditt medvetande.

Quetzalcoatl återvänder …

*********************************

Välkommen, mina kära, det ger oss stor glädje att vara med er i denna magiska november månad. När vi kollektivt tonar in oss på planetenergin, har ni nyligen upplevt 11:11 LjusPortalen. Vi nämner detta, mina kära, för att det är inte bara för att dessa mäktiga LjusPortaler tar er allt längre in i Kosmiska Kristus Medvetandet, utan de visar också er fler tecken på Synkronicitet, när ni litar på och överlämna er till det gudomliga. Dessa LjusPortaler, dessa virvlar, förblir öppna och denna 11:11 Portal tar er verkligen allt djupare in i överflöd, tar er djupare in i återbalanseringen av de Gudomliga Maskulina och Feminina Gudarna. Till djupare nivåer av ert hjärtas drömmar och ert hjärtas passion och oftast till djupare nivåer av tillit och överlämnande till det gudomliga, när ni går denna väg av Gudomlig Kärlek.

Detta är vibrerande nycklar till Ljuskoder. Synkroniseringar som inträffar för er, kära sådana, är när ni till exempel ser siffrorna ~ 11:11, 12:12, 333, eller 444 ~ som har förmågan att aktivera koderna inom er, såsom att ha en dröm om en vacker fågel och sedan se fågeln nästa dag eller boken faller ner från hyllan och träffar er i huvudet innehållande exakt den information, som ni behöver i det ögonblicket.

Dessa serier av synkronicitet accelererar för var och en av er, kära ni, som pekar på hur en högre grad av Upplysta Rikens sanningar och Himlens Sällskap tar kontakt med var och en av er på själsnivå; i ert vakna tillstånd, i era drömstadier, i alternativa verkligheter och parallella dimensioner, även genom dessa ökade Ljus aktiviteter, som har upplevts och varit utan motstycke i de senaste månaderna. Ni är nu djupare infasade i 5:e, 6:e, 7:e, 8:e, och 9:e dimensionella Ljusfälten.

I detta energisystem där vi med er delar dessa Ljus Dimensioner, fält av Kosmiskt Medvetande och Medvetenhet, får ni erfarenhet av högre nivåer av er multi-dimensionalitet och får erfarenhet av vad vi kallar upplåsning av tidskoder; erfarenheten och kunskapen om att det finns särskilda vibrerande fält av medvetande och Ljus, som samverkar i de noder, som ni passerar längs Vägen av Gudomlig Kärlek, tar er djupare in i särskilda erfarenheter längs både de karmiska tidslinjerna och Vägen av Gudomlig Kärlek. De noder, som för er in i karmiska tidslinjer, till högre nivåer av klarhet, ofta uttryckt som Kaotiska Noder, genom särskilda planetariska konfigurationer, planetariska händelser eller helt enkelt genom egna pre-födelse avtal, släpps på denna nivå inte bara för personen själv utan för hela mänskligheten.

Mer: http://www.pleiadianlight.net/12-pyra…

Transmission Elders November ~ Maya Pyramid of Light

http://www.pleiadianlight.net/12-pyra…

You Tube video https://youtu.be/LlvwESCYS7I

Mp3 download www.pleiadianlight.net/free-downloads

En Kanalisering från Plejaderna av Barbara Hand Clow, juli 2015 ~ Nio Undervärldar PDF ~ http://www.handclow2012.com/bhcnews.htm

Konstverk av Endre Balogh ~ Facebook ~ https://www.facebook.com/SacredGeomet…

Webbsida ~ http: //endre-balogh.artistwebsites.co…

Pyramiderna i skapelse ~ http://www.crystalinks.com/12pyrthoth…

Du gillar kanske också...