”De fristående” GCR/RV, 12 februari, 2017

”De fristående”

GCR/RV – inlägg

12 februari, 2017

 

Det finns ett pris som ska betalas för er nya förmögenhet.

Och ni har betalt det. Gratulerar!

Kanhända var er inträdesavgift 1 år, 5 år, 10 år … spelar ingen roll, eftersom det var er andliga avgift för att få träda in i detta spel av oändlig oöverträffad rikedom.

Ytterligare en timme, en vecka, ett år … vilket startdatum och -klockslag det än blir för RV är ovidkommande, för det är de lärdomar som ingår i resan som blir den sanna belöningen.

I den slutliga analysen handlar allting faktiskt om hur stor del av ert liv ni är villiga att ge upp, för att få byta ut ert nuvarande liv mot en bättre möjlighet.

Så många påbörjade denna resa med att vilja göra en vinst på RV, bara för att ha kommit fram till att man nu är desperat att få ge ut bidrag för mänsklighetens bästa.

Intressant eller hur?

Var bara medvetna om att varje nolla som ni förhandlar, för med sig samma värde i form av ansvar … som om Guds öga vore ett decimalkomma som hör din begäran, samt skapar en motsvarande kamp oberoende av storleken på din monetära skörd.

Åh, inom evolutionen förekommer inga genvägar. Inga snabba filer eller tricks för att tillskansa sig någon universell lag vad gäller själens uppstigning.

Det är snarare så att ju högre kurs ni får, desto större blir bördan, men också desto mer kommer de vidhängande lärdomarna att ge er. Därav råder en avvägning och ni kan fritt få välja.

Vice versa, ju mindre mängd ni ber om, javisst, desto lättare blir er resa, men er själ krediteras även mindre i himmelen.

Så där ser ni …

Sanningen gällande RV är att den blev en stor kosmisk test, säkerligen baserad på andlighet, men den blir genomförd i verkligheten … och inom real-tid.

Hur mycket trodde ni på en välvillig källa? Hur långt lät ni hjärtat, sinnet, kroppen och själen ha tillit till det oändliga? Hur mycket var ni villiga att utstå, för att få inta en position i ert liv för att tjäna andra?

Ni förstår, vad ni faktiskt löser in här är er själ. Ni löser in eller återlöser ert livs heliga suveräna sanning bortom allt som mänsklighetens värld någonsin har kunnat erbjuda.

Så var medvetna om att det som ni i sanning skriver på under denna aldrig tidigare inträffade möjlighet, är en chans att få uppleva en djupare förening med Gud, på alla möjliga och strålande sätt, mitt bland det ständiga lidandet hos de andra själarna som är mindre lyckligt lottade.

Däri ligger något och skaver …

För det finns ingen välvillig eller himmelsk sanning i att ha mer pengar i motsats till att ha mindre. När allt kommer omkring är det bara fråga om en siffra. Därför är RV antagligen inte det som ni från början tänkte er. Snarare är den blott en test på hur stor andel barmhärtighet ni skulle kunna våga er på att ta emot, samt ytterst, hur mycket nåd ni skulle kunna tänka er att lägga ut till Guds Barn … i Kristi namn.

Därför är Kärlek det enda svaret på RV-testen, med illusoriska rädslor som omger era val vid varje krök.

RV blev er slutliga examen på den gudomliga kallelsen. Eftersom många blev kallade, men bara några få valde att fullständigt överlämna sig till Guds Vilja och göra så villkorslöst utan begränsningar eller avslut.

Dessa är de sanna suveräna, eftersom de har dedikerat sina liv till en ständig service för massorna. Endast dessa själar kommer att skörda suveräna kurser eftersom detta var Guds test för att skilja på alla kandidater från simulerarna.

Alla andra får ta emot vad deras val har åstadkommit, oberoende av vad de ber om.

För om någon tänker sig att omfattningen av detta rikliga överflöd kommer att göra ert liv bättre, mer njutbart, euforiskt upphöjt på något mödolöst sätt – kära barn, då har ni allvarligt misstagit er.

Var medvetna om att jordisk rikedom är direkt jämställd med andlig tyngd. Ju större er plötsliga ekonomiska välsignelse blir, desto större kommer därför den jordiska börda som för alltid placeras på er själ att bli.

Är ni redo för detta slag av press? Är ni förberedda för denna episka utmaning? Har ni tränat inför denna maratonsträcka? Förhoppningsvis, för om inte … så är er själ som en skiva bränt bröd.

Vänligen överväg denna ödmjuka sanning när ni förhandlar och löser in er valuta. Och lämna de suveräna kurserna för de suveräna. Det förekommer absolut ingen vanära i att ta mindre, bara en något långsammare uppstigning.

Gud är med oss.

 

 

 

“Sovereigns” – GCR/RV Op-Ed – Sunday – February 12, 2017

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...