De Nios Intergalaktiska Råd genom Galaxygirl 22 september 2018

De Nios Intergalaktiska Råd genom Galaxygirl 22 september 2018

Var hälsad, mänsklighet! Vi är det planetära framåtskridandets galaktiska råd, och vi sträcker ut våra händer mot er i hälsning denna höstdagjämnings dag när balans för blott ett ögonblick är upprättad i er planets rike. Detta är den bästa tidpunkten för er alla att öva upp er inre punkt, den lugna punkten av inre balans, inre frid i sitt mest fulländade ögonblick av balans. Även om allt tycks vara ur balans är det inte nödvändigtvis så, för balans är ett sätt att vara, ett val. Precis som du kan välja att vara en plågad människa kan du välja att vara en fridfull människa, för oavsett vad som cirkulerar runt dig har du alltid valet att välja den inre stilla punkten.

Vi kommer från en plats där tiden inte finns, en plats av stillhet, och från denna synvinkel är vi välsignade. Vi är lyckosamma nog att kunna iaktta allt genomträngande, och vi ser hur ni människor tar till er dessa nya energier från höstdagjämningen på ett riktigt bra sätt. Via denna sändning skickar vi nu en extra dos ”energishot”, som ni kanske skulle kalla det. Vi uppmanar er att ta till er den här uppdateringen, detta underlättande av stillhetens punkts erövring. För detta är något mänskligheten glömt, och vi uppmanar er att minnas eftersom det är en viktig del i ert framåtskridande uppför den ändlösa uppåtstigandets spiral, av erfarenhet och av att än en gång återförenas med era högre aspekter.

Föreställ dig två pyramider, dem ena balanserande ovanpå den andra. Topparna är mot varandra, så att den översta är upp och ner. Föreställ dig och känn utrymmet mellan dem när de balanserar sina enorma kroppar helt perfekt på det här sättet. Detta är du, den här upplevelsen av balans, av att välja kärlek framför oro, rädsla och upplevelse av brist – nej, det där är det gamla sättet, tecknet på disharmoni och obalans. Känn balanspunkten hos de enorma pyramiderna i ditt solar plexus; din jordade pyramid stadig vid dina fötter och din uppåtstigande pyramid svävande inuti dig, nedstigen från de högre rikena och rymderna med spetsen nedåt. De möts i mitten. Det tycks som om mycket spänningar finns i den här mittpunkten hos de människor vi ser. Detta är orsaken till att många av er äter för mycket eller lider av sexuell dysfunktion. Det är dags att inandas denna nya balanspunkt, denna punkt av harmoni och inre frid. Höstdagjämningen skulle kunna handla om detta, om ni nu väljer att ta till er våra ord och energiflöden.

Vi är de Nios råd, från de uppstigna platserna. Vårt utseende kanske inte liknar ert jordiska, men våra energier är välbekanta, eller hur? De kanske påminner er om ert hem, och kanhända längtar många av er tillbaka till detta hem igen. Kära ni, den här platsen som känns som hemma finns inuti er. Det är därför ni är här nu. För att ta ert hem, er upplevelse av den Nya Jorden till dyrbara Gaia, och hjälpa henne läka. På samma gång kommer ni att läka er själva. Vid den här tidpunkten av planetens uppstigning måste inre balans uppnås. Det kommer att hjälpa Gaia med hennes vädersystem, med hennes balanspunkt, med stabiliseringen av hennes poler och med den inkommande vågen. Rada upp de vilseledda energierna och sänd denna balanspunkt, innesluten i den violetta flamman och uppstigningens kristallkoder, mot dem så kommer de att smälta undan.

Det är dags att använda sig av er kollektiva kraft av avsikt, av ljusstyrka, av nätverk, av kärlek. Det är dags för människorna att stå starka nu, vårt dyrbara markteam, alla markteams markteam. Hitta er röst. Gör anspråk på er makt. Och friden från den här dagen av inte balans ska för alltid vara med er, om detta är vad ni vill. Ta emot dessa ljuskoder, dessa balanserande uppstigningskoder denna värdefulla dag och bli pånyttfödda. För när energierna virvlar runt er är ni, ni – ni – den stillastående punkten – stormans öga som ser allt, det stora vittnet och det stora ljusankaret i situationen. Förankra ert ljus, er djupa inre styrka och skicka dem in i Gaia som en hjälp till läkedom. Jorda er. Andas. Var ljuset.

Vi är de Nios råd, men det finns många, många fler råd som i detta nu också sänder sin kärlek med denna kanalisering, för vi är många, vi är kärlek och ljus och vi uppskattar med iver vår kontakt med våra jordade studenter. Vi sänder våra välsignelser i dessa de mest gynnsamma av alla tider, tiden för förnyelse och återfödelse. Telekinesi är på väg nu, men ni måste börja med era inre klippblock, era inre pyramider, så att perfekt inre balans uppnås. Först då kommer era andra förmågor att balansera och flytta objekt att frigöras, uppenbaras och återupptäckas. Vi är de Nios råd, och många andra sänder kärleksljus och balanskraft genom detta meddelande idag. Vi är. Ni är. Vi är ett. Var lugna.

Galaxygirl

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...